Sådan finder du det bedste jobmatch til din virksomhed


Sådan finder du det bedste jobmatch til din virksomhed

For at sikre, at du ansætter den helt rette kandidat til din ledige stillinger, er det afgørende at finde et godt match mellem jobbet og personen. At finde det optimale jobmatch kræver en struktureret og grundig proces, hvor du først definerer de nødvendige kvalifikationer og derefter undersøger, om kandidaterne lever op til kravene både fagligt og personligt.


En grundig stillings- og personprofil er altafgørende for at kunne vurdere det rette jobmatch.

For at finde det rette jobmatch, så er der nogle ting, som man kan optimere på. Start derfor med at definere en klar stillingsprofil, hvor du nedskriver og præcist beskriver:

  • De nødvendige faglige kvalifikationer som uddannelse, tidligere erfaring, specifikke kompetencer etc. Overvej både "need to have" og "nice to have" kvalifikationer.
  • Konkrete ansvarsområder og arbejdsopgaver. Hvad forventes personen at kunne levere og bidrage med?
  • Generelle forventninger til performance såsom salgsmål, kundetilfredshed, produktivitet eller lignende. Sæt nogle konkrete KPIér op (Key Performance Indicators).

Med en klar stillingsprofil på plads, er næste skridt at definere hvilken personprofil, der vil være den optimale match til både jobbet og virksomhedskulturen. 

Personprofilen bør afspejle både de nødvendige faglige og personlige egenskaber. Spørg dig selv:

  • Hvilken uddannelsesmæssig baggrund og tidligere erfaring er vigtigst ift. stillingen?
  • Hvilke specifikke kompetencer såsom sprog, IT-færdigheder, kommunikationsevner eller lignende er centrale?
  • Hvilke personlighedstræk vil passe bedst ind i vores eksisterende team? Fx om de er mere ekstroverte eller introverte?
  • Hvilke værdier lægger vi vægt på som virksomhed? Er det vigtigt at vedkommende deler disse?

Når du har defineret en klar profil for både stilling og person, har du et godt udgangspunkt for at vurdere match mellem potentielle kandidater og jobbet. 

Spørg ind til motivation og drivkraft

Når du har gennemgået ansøgningen, CV’et og de faglige kvalifikationer og vurderet, at kandidaten lever op til de faglige minimumskrav, er næste vigtige skridt at forstå, hvad der motiverer og driver vedkommende for at finde et godt jobmatch.

Motivation og den indre drivkraft er helt central for jobtilfredsheden og for, hvor godt medarbejderen performer i det lange løb. Derfor er det afgørende at stille en række uddybende spørgsmål omkring motivationen bag jobskiftet allerede i ansættelsesprocessen.

Start med at spørge ind til, hvorfor kandidaten søger netop denne stilling. Hvad er det ved selve jobbet og virksomheden, der virker tiltalende? Er det fx indholdet i arbejdsopgaverne, muligheden for faglig udvikling, virksomhedskulturen eller andet? Svarene giver dig indblik i, hvad personen brænder for, og om det matcher med det, I kan tilbyde.

Dernæst bør du spørge ind til kandidatens langsigtede karrieredrømme og ambitioner. Hvor ser de sig selv om 5-10 år? Passer jobbet ind i den karrierevej og de mål, de har sat for sig selv rent fagligt? Ved at folde motivationen og drivkraften ud, kan du bedre vurdere, om jobbet er et springbræt eller endestation for kandidaten.

Til sidst er det vigtigt at afdække, hvad kandidaten brænder mest for rent fagligt. Hvad får dem til at tænde på alle cylindre og yde en ekstra indsats? Er det fx bestemte arbejdsopgaver, måden at arbejde på eller noget helt tredje? Jo mere specifikt du kommer omkring motivationen, desto bedre grundlag har du for at lave et godt jobmatch mellem personen og arbejdsopgaverne i virksomheden.

Test relevante kompetencer for at finde et jobmatch

Udover at spørge uddybende ind til kandidaternes tidligere erfaringer, konkrete cases og resultater, er det essentielt, at du også afprøver og tester de vigtigste kompetencer ift. stillingen. Ofte er det først, når ansøgere skal præstere og løse opgaver i praksis, at man virkelig kan vurdere både det faglige niveau og de blødere kompetencer. 

Der er flere måder, du kan teste kandidaternes kvalifikationer og kompetencer på. En oplagt mulighed er at bede dem om at løse en case eller praktisk opgave, der minder om det faktiske arbejde. Fx kunne en sælger få til opgave at pitche et produkt, en supportmedarbejder kunne få en kundehenvendelse at håndtere eller en økonomimedarbejder kunne præsentere løsningsforslag til en konkret business case. 

På den måde får du et klart billede af, hvordan de ville gribe det daglige arbejde an, samtidig med at du kan vurdere både faglig viden og kompetencer som strukturering, formidlingsevne, analytisk sans etc. Ulempen ved test er, at de kan virke kunstige og uvedkommende. Derfor er det vigtigt at kombinere testdelen med en uformel samtale, hvor I også vurderer den generelle kemi og kulturelle match.

Ved både at stille konkrete, praktiske opgaver, bede om oplæg og gennemføre diverse test – efterfulgt af en uformel samtale – sikrer du dig et meget grundigt og 360 graders billede af kandidaten. Det giver et solidt indblik i både de faglige og personlige kompetencer, og hvorvidt der er et match ift. stillingens krav og virksomhedens kultur. På den baggrund kan du træffe en velunderbygget beslutning om hvem, der skal tilbydes jobbet.

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.