Den gode jobsamtale for arbejdsgivere


Den gode jobsamtale for arbejdsgivere

Som arbejdsgiver er jobsamtalen et vigtigt værktøj til at finde den helt rette kandidat til en ledig stilling. Her får du gode råd til, hvordan du som arbejdsgiver gennemfører en god og effektiv jobsamtale, der sikrer, at du finder den rigtige kandidat.

Inden samtalen går i gang, er det afgørende, at du har defineret en klar profil af den kandidat, du leder efter. Overvej nøje både faglige og personlige kompetencer samt, hvordan de passer ind i virksomhedskulturen. Definer de vigtigste krav til stillingen og lav en klar stillingsbeskrivelse. Er der særlige faglige kompetencer, certificeringer eller erfaringer, der er et must? Hvilke personlige egenskaber er vigtige i forhold til at passe ind på arbejdspladsen og i teamet? Er der særlige værdier eller en bestemt type adfærd, der er afgørende? Jo mere specifik du er omkring dine krav og ønsker, desto bedre grundlag har du for at vurdere kandidaterne og sikre det rette match.


Forbered spørgsmål målrettet stillingen

Udover at definere en klar profil af drømmekandidaten, er det vigtigt, at du på forhånd forbereder en række konkrete spørgsmål målrettet stillingen. Du bør have en blanding af åbne spørgsmål, der giver kandidaten mulighed for at uddybe og fortælle frit, samt mere specifikke spørgsmål, der afdækker centrale kompetencer og erfaringer. Du kan for eksempel spørge:

  • Fortæl om dit seneste job og dine primære ansvarsområder?  
  • Hvordan har du bidraget til positive resultater i tidligere stillinger? Kom gerne med konkrete eksempler.
  • Hvilke faglige styrker og svagheder vurderer du, at du har i forhold til denne stilling?
  • Hvad tiltaler dig mest ved denne stilling og virksomhed?
  • Hvordan passer dine værdier med vores virksomhedskultur?

Ved at stille uddybende og konkrete spørgsmål får du et solidt grundlag for at vurdere kandidatens egnethed.  

Udover den uformelle samtale kan det i nogle tilfælde give mening at teste konkrete faglige eller personlige kompetencer. Det kan for eksempel være gennem en caseopgave, et praktisk test, en præsentation eller lignende. På den måde får du mulighed for at se kandidaten ”i aktion” og bedømme konkrete evner. Det er dog vigtigt, at testen er relevant og giver et realistisk billede af kompetencer i forhold til stillingen. Drøft eventuelt med kandidaten på forhånd, hvad formålet med testen er.  

Overvej om der er andre relevante interessenter, der bør deltage i samtalen eller møde kandidaten. Det kan være den direkte chef, kommende kollegaer eller andre vigtige samarbejdspartnere. På den måde får du input fra flere vinkler, og kandidaten får også mulighed for at møde det kommende team.

Den gode jobsamtale starter med fortrolighed

Start altid samtalen med at byde velkommen og få smalltalken i gang. Giv dig tid til at skabe en afslappet atmosfære, så kandidaten føler sig tryg. Det er først her, du får det bedste indtryk af personen. Undgå at hoppe direkte ind i faglige og personlige spørgsmål, men brug i stedet 5-10 minutter på uforpligtende snak om vejret, transporten til jobsamtalen eller lignende. På den måde signalerer du, at du interesserer dig for kandidaten som menneske og ikke bare som ansøger. 

Når isen er brudt, kan du begynde at spørge mere indgående ind til kandidatens kompetencer og erfaringer. Her er det vigtigt at undgå lukkede ja/nej spørgsmål, men i stedet stille åbne og nysgerrige spørgsmål, der inviterer kandidaten til at uddybe sine svar. Bed f.eks. om konkrete eksempler på tidligere projekter, resultater og lignende fremfor at spørge om kandidaten har erfaring med projektledelse. På den måde får du et langt bedre billede af, hvilken viden og hvilke kompetencer personen reelt besidder. Stil gerne uddybende opfølgende spørgsmål undervejs.

Udover den uformelle samtale kan det også være relevant at teste specifikke faglige eller personlige kompetencer, som er centrale for stillingen, du skal besætte. Det kan f.eks. være i form af mindre case-opgaver, oplæg, tests eller lignende. Forklar altid kandidaten formålet og giv klare instruktioner. Husk at runde testen ordentligt af, så I kan vende tilbage til den gode samtale igen.

Afslut altid samtalen på en positiv og imødekommende måde. Opsummer kort processen og fortæl, hvornår kandidaten kan forvente svar fra dig om næste skridt. Selvom kandidaten måske ikke er den rette til stillingen, så sørg for at afslutte høfligt og professionelt, så I skilles på en god måde. På den måde sikrer du et godt og konstruktivt eftermæle, som kan være vigtigt for din virksomheds omdømme og personalerekruttering i fremtiden.

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.