Jobarkiv

fuldtid
Fleksjobkonsulent til Fleksjobgruppen, Arbejdsmarkedsservice
 • Arbejdsmarkedsservice
 • Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
I Jobcenter Skanderborg er vi kendt for en stærk virksomhedsrettet indsats, der hjælper ledige i job – hurtigst muligt. Vi er en af de danske kommuner med den laveste ledighed, og nu har du muligheden for at være med.

I skrivende stund er vi ved er reorganisere vores indsats for Fleksjobvisiterede i Skanderborg Kommune. Det betyder konkret at vi fremadrettet arbejder sammen i en samlet Fleksjobgruppe omkring alle indsatser vedr. den Fleksjobvisiterede. Du kommer ind i et team under forandring, og det forventes, at du er indstillet på at løse opgaver indenfor følgende
 • 2½ og 4½-års samtaler med fleksjobvisiterede borgere i ansættelse
 • Afklarende rehabiliterings arbejde og indstillinger til rehabiliteringsteamet
 • For den rette kandidat kan der evt. også blive tale om følgende opgaver inden for: Arbejde med servicelovens §82 & §85. Heri VUM og opfølgning

Der er tale om en stilling på 37 timer pr. uge.
Stillingen ønsket besat med baggrund i et barselsvikariat hvorfor der er tale om en periode på 7 måneder med mulighed for forlængelse.

Vi er nysgerrige på, hvad du kan byde ind med, og herudfra se på, hvordan vi sammensætter opgaver i den tidsbegrænsede periode.

Fleksjobgruppen er en del af afdelingen Arbejdsmarkedsservice, hvor vi arbejder med flere forskellige målgrupper og opgaver. Overordnet er vi tre teams, der arbejder med dagpengemodtagere, integrationsborgere, fleksjobvisiterede på ledighedsydelse, fleksjobansatte og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
I Arbejdsmarkedsservice er vi 33 engagerede og ambitiøse kolleger, og vi arbejder ud fra et arbejdsmarkeds rettet fokus i kontakten med alle vores målgrupper. Med baggrund i vores, faglighed, viden om det aktuelle arbejdsmarked og opkvalificeringsudbud, skaber vi resultater gennem borgerinddragelse, og jobrettede indsatser, og vi arbejder med, at alle vores borgere skal tage ansvar for eget liv, arbejdsliv, og blive selvforsørgede. I Arbejdsmarkedsservice har vi et bæredygtigt arbejdsmiljø, og vi løser vores kerneopgave med afsæt i dette. Vi opnår resultater, imens det er interessant, udfordrende og sjovt at gå på arbejde.

Dine opgaver (relevante udvalg ift. aftalt stillingsindhold)
 • Gennemføre opfølgningssamtaler med Fleksjobvisiterede i ansættelse.
 • Yde individuel rådgivning om jobsøgning, jobmuligheder og uddannelsesbehov – herunder vurdering af borgerens næste skridt mod job.
 • Iværksætte relevant afklarende indsats i f. m. indstilling til førtidspension.
 • Administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandling.
 • VUM og opfølgning på bostøtteindsats (SEL §82 & §85).
 • Samarbejde med kollegaer omkring den bedste opgaveløsning.
 • Telefonisk betjening af borgere.
 • Fleksibilitet forventes ift. den beskrevne reorganisering af området.

Vi forventer, at du
 • Er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant baggrund.
 • Har erfaring med rehab-indstillinger og gerne med Fleksjob og ledighedsydelse – det kan dog også være fra eksempelvis sygedagpenge- jobafklarings- eller ressourceforløbsområdet.
 • Gerne har indgående kendskab til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – særligt om fleksjobområdet - og bostøttebestemmelser i serviceloven.
 • Har kendskab til det lokale arbejdsmarked og forskellige former for opkvalificering.
 • Kan vejlede og motivere ledige i vejen mod beskæftigelse.
 • Er administrativ stærk og overholder deadlines.
 • Forstår vigtigheden af de rigtige afgørelser og at foretage registreringer.
 • Er god til at formulere dig i et letforståeligt sprog – både på skrift og i tale.
 • Er tillidsskabende og har gode samarbejdsevner.
 • Har flair for IT og dokumentation – og gerne erfaring med Fasit, SBSYS, Joblog, selvbooking, Vitas og Jobnet.
 • Trives med at arbejde indenfor et område med, høj grad af, politisk bevågenhed.

Vi tilbyder
På Skanderborg Fælled arbejder vi ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang. Vi arbejder i en samskabende kultur og sidder i et åbent kontorlandskab med fleksible pladser, hvorfor du skal indstille dig på, at arbejde i et miljø med videndeling og samarbejde på tværs. Vi har hertil, i bygningen, tilknyttet et mødecenter, hvor samtaler med borgere kan gennemføres i individuelle samtalerum. Vi lægger vægt på, at opgaverne løses på tværs af de forskellige kompetencer i jobcenteret og kommunen.

Du vil få spændende og udfordrende arbejdsopgaver, og du bliver en del af en personalegruppe, der støtter hinanden, og som har en uhøjtidelig omgangsform med plads til et godt grin i hverdagen.

Vi sørger for et grundigt introduktionsforløb, hvor du lærer dine kolleger og samarbejdspartnere at kende.

Har du spørgsmål
til jobbet kan de rettes til leder af Arbejdsmarkedsservice Per Kristensen på telefon 21 65 07 61.

Skriv gerne en mail med spørgsmål eller forespørgsel på telefonisk aftale på mail per.Kristensen@skanderborg.dk eller til faglig Koordinator Leyla Selaiman på telefon 21 60 08 15 / mail leyla.selaiman@skanderborg.dk

Arbejdstid og arbejdssted
Der er tale om én tidsbegrænset stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer, efter gældende overenskomst med DS eller HK.
Hvis der er ønske om ansættelse på færre timer, kan dette aftales.
Ansættelsesperioden er 7 måneder med mulighed for forlængelse.

Tiltrædelse – Hurtigst muligt.

Arbejdsstedet er Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Ansøgningsfrist og samtale
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du har lagt vægt på konkrete kvalifikationer og erfaringer med ovennævnte arbejdsopgaver. Send din ansøgning og CV via knappen ”søg stillingen”.

Ansøgningsfristen er løbende, og vi forventer at indkalde til samtaler løbende for hurtigst mulig ansættelsesstart.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.