Introduktionsstillinger i neurologi, Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt

midlertidig
Introduktionsstillinger i neurologi, Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt
 • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
 • Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Vi har to ledige introduktionsstillinger med godkendt uddannelsesprogram på et år med ansættelse 1. september 2024, eller efter aftale.
 
Som introlæge hos os bliver du grundigt introduceret til neurologiens mange nuancer – både i den akutte behandling og den stabile fase i ambulatoriesammenhæng. 

På Sygehus Lillebælt tager vi udgangspunkt i den enkelte patients og dennes pårørendes behov. Det gør vi særligt gennem Fælles Beslutningstagning hvor vi afdækker patientens og de pårørendes præferencer og med udgangspunkt i den individuelle livssituation træffer beslutning om udredning og behandling i fællesskab.
Udover Fælles Beslutningstagning arbejder vi også med løfter til vores patienter, herunder 1) Vi ser dig som et helt menneske, 2) vi har respekt for din tid, 3) her får du tryghed og omsorg, 4) vi giver dig præcis og personlig behandling og 5) du vil opleve sammenhæng i dit behandlingsforløb. Implementeringen af løfterne løber over de næste to-tre år.
Som læge hos os vil du helt naturligt komme til at arbejde med Fælles Beslutningstagning og løfterne som en del af din hverdag.

Vi kan tilbyde en stilling hvor du: 

 • ALTID har adgang til supervision – både i vagterne og i ambulatoriet samt på stuegang  
 • Vil opleve at man kender hinanden og vil hinanden
 • Får ledelse i øjenhøjde
 • Får mulighed for at opfylde administratorrollen med mindre organisatoriske opgaver
 • Deltager i patientfremstillinger
 • Får mulighed for at deltage i regionale og nationale neurologiske kurser 
 • Kan få mulighed for forskning 
 • Kommer på fokuseret ophold i neurologiens snitflader: Karkirugisk afdeling røntgenafdelingen, kardiologisk afdeling og øjenafdelingen
 • Har et godt arbejdsmiljø
 • Får langsigtet karrierevejledning
 • Målrettet bliver kvalificeret til at søge en af vore to hoveduddannelsesstillinger, som opslås årligt til besættelse pr. 1. marts og 1. september

Vi forventer:

 • At du udviser gode samarbejdsevner og indgår i et fagligt fællesskab med afdelingens øvrige læger og personale
 • Holder den gode tone over for patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere
 • At du deltager aktivt i reservelægegruppen
 • At du er nysgerrig
 • At du tager ansvar for egen læring
 • At du kan arbejde selvstændigt (under supervision) og er fagligt ambitiøs
 • At du har lyst til at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling
 • At du prioriterer og aktivt arbejder med patient- og pårørendeinvolvering

Afdelingen
I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau.

Afdelingen udgøres af et samlet Hjerne- og Nervesygdomme sengeafsnit med 22 sengepladser hvor der, ved behov, startes rehabilitering på dag ét, et Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium samt et Hjerne- og Nervefysiologisk ambulatorium.

Vi ser stor fordel i at arbejde i subspecialiserede teams, både fagligt og i forhold til at opnå effektive og tilfredsstillende patientforløb. Samtidig har det enkelte team en forpligtelse overfor helheden. De tværfaglige teams er opdelt efter subspecialer: Dissemineret sklerose, Neurofysiologi (R), Hovedpine, Epilepsi (R), Bevægeforstyrrelser (R), ALS (R), Perifere Nervesygdomme (R), Neurogenetik (R), Spasticitetsbehandling (R) og Apopleksi. (I teams mrk. (R) har vi regionsfunktion).

Vi har et spirende forskningsmiljø med et Ph.d. studie, delt med Odense, samt to egne Ph.d. projekter undervejs. Har man interesse for forskning, er der mulighed for at deltage i projekter - eller på sigt at udføre eget projekt.

I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau.

Vi prioriterer uddannelse højt, og byder med vores faglige miljø og store patientgrundlag på gode muligheder for fordybelse. Vi lægger vægt på høj faglighed og planlægning af patientforløb til gavn for patienten. Vi har daglige uddannelsesorienterede konferencer, ugentlig teoretisk undervisning samt radiologiske konferencer flere gange ugentlig.

Arbejdet
Du starter med en grundig introduktion til akutsygehuset og til neurologien. Du vil blive tilknyttet to teams ad gangen i en rotationsordning, hvor du stifter bekendtskab med flere områder af neurologien. Arbejdet vil være en kombination af forvagt, ambulatorium, stuegang og mindre administrative opgaver. Vi tilstræber, at du først starter på vagtarbejde efter en grundig oplæring.

En del af arbejdet foregår i Akutafdelingen. I dagtiden er man altid sammen med en bagvagt, om aftenen og natten er bagvagten på tilkald, men er altid tilgængelig på telefon. Som forvagt kan man komme ud for at skulle modtage en trombolysekandidat og sætte proceduren i gang, men bagvagten kommer og tager over. Hvis en patient bliver akut respiratorisk eller cirkulatorisk dårlig kan andre kolleger i huset tilkaldes. Vi modtager ca. 8-9 patienter i døgnet. 
Vi arbejder på at man kan opnå kompetencer inden for så mange af de syv lægeroller som muligt. Dette kan fx være ved at du påtager dig mindre administrative opgaver, men også ved at vi har stort fokus på rollerne som kommunikator, samarbejder og sundhedsfremmer.

Uddannelse
Afdelingen prioriterer uddannelse højt, og byder med sine mange subspecialer og store patientunderlag på gode muligheder for at blive bekendt med alle områder af det neurologiske speciale under god supervision. Vi har daglige fælleskonferencer, ugentlig fællesundervisning, flere ugentlige røntgenkonferencer og klinisk patientdemonstration.

Sygehuset
Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus for 300.000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælt er visionært, fremadskuende og ikke bange for at gå nye veje.

Videnskabeligt byder Sygehus Lillebælt på et stimulerende videnskabeligt miljø med 43 PhD-studerende og 16 kliniske professorer. 

Hør mere
Du er velkommen til at kontakte cheflæge Henrik Boye Jensen, 76360321, for yderligere information, ligesom du er velkommen til at komme forbi afdelingen og se, om netop vores afdeling skal være dit næste ansættelsessted. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er at være yngre læge i afdelingen, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Natalia Johansen, natalia.johansen@rsyd.dk eller tillidsrepræsentant for yngre læger Natalie Newlands, natalie.fatoumatta.newlands@rsyd.dk

Stillingen er omfattet af Lokal løndannelse.

Ansøgninger modtages via link senest den 29. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt den 12. juni 2024.

Vil du flytte tættere på Sygehus Lillebælts 3 sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart?

 • Er du uddannelsessøgende læge tilbyder vi lejeboliger ved Kolding Sygehus. Boligerne er en rigtig god mulighed for socialt netværk med kolleger og deres familier fra hele sygehuset. Kontakt vores Boligadministration
 • Du og din familie kan få hjælp og rådgivning om boliger, børnepasning, partners jobmuligheder og praktiske spørgsmål i forbindelse med flytning hos Tilflytterservice i kommunerne

Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen.

Log ind