Privatlivs- og cookiepolitik

Jobdanmark ApS 
Maj 2020 

(scroll ned for virksomheder)

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger, og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger.

Jobdanmark ApS er dataansvarlig for de oplysninger som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.  

Du kan her i vores samlede privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.  

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer. vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Vi indsamler personoplysninger i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål.

 

Besøgende på www.jobdanmark.dk (cookiepolitik) 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi, og vores samarbejdspartnere, oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies eller lignende teknologi i vores app.  

Vores samarbejdspartnere kan også anvende deres cookies i anonymiseret format til analyse til egne formål. 

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger: 

Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger

 • Din IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Sider du klikker på

I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. 
Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse i at tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og vi indsamler og behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Når du tilgår www.jobdanmark.dk, kan du acceptere og give samtykke til indsamling af oplysninger og brug af cookies. Første gang du besøger vores side, bliver du derfor mødt af en pop up-meddelelse, der informerer dig om dette med henvisning til denne politik. Her har du mulighed for at fravælge hvilke cookies der må sættes. Ved at klikke OK accepteres vores og vores samarbejdspartneres indsamling og behandling. Du kan fravælge alle typer cookies, undtagen nødvendige cookies. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, med virkning for fremtiden. Såfremt du ikke ønsker ovenstående

indsamling og behandling af nødvendige cookies, kan du slette dine cookies og stoppe brugen af vores hjemmeside.

Vi opbevarer informationerne fra cookies i forskellige tidsrum alt efter type og formål.

 

Brugere på www.jobdanmark.dk 

For at oprette CV og andre relevante oplysninger om dig samt benytte de funktioner, der er på www.jobdanmark.dk, skal du oprette dig som bruger. Vi indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger om vores brugere:

 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Link til LinkedIn-profil
 • Billede
 • Dokument med CV
 • Erfaring
 • Uddannelse
 • Beskrivelse af dig selv
 • Ønskede jobkategorier
 • Område - geografisk placering
 • Ønsket stilling
 • Andre oplysninger du giver os

Du indtaster selv dit navn og mailadresse ved oprettelse som bruger. Disse bliver indsamlet og behandlet på baggrund af den aftale du indgår med os om oprettelse som bruger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og som følge af vores legitime interesse i at kunne identificere brugerne og for at vi eller virksomheder kan kontakte dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

Din mailadresse bruges dels til at du kan logge ind på din personlige side, og til at sende servicemails eller andre relevante og vigtige oplysninger om dit CV, og til at udsende jobagenter i det omfang du selv har anmodet om og samtykket til dette. For så vidt angår jobagenter, henvises du til afsnittet herom nedenfor.

Du kan vælge at oprette forskellige informationer om dig selv af relevans, herunder telefonnummer, billede, link til LinkedIn-profil, CV, erfaring, uddannelse, beskrivelse af dig selv, ønskede jobkategorier, område og ønsket stilling. Dette er frivilligt og behandles for at forbinde virksomheder med potentielle medarbejdere og give brugerne oplysninger om karrieremuligheder, hvilket sker på baggrund af den aftale du indgår med os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde det fastsatte formål. Dette kan eksempelvis være hvis du lukker din profil.  

En bruger slettes automatisk ved inaktivitet. Ved 6 måneders inaktivitet vil du modtage en mail, hvori du gøres opmærksom på, at din bruger vil blive slettet. Såfremt du ikke logger ind på din profil inden for 30 dage, vil du modtage yderligere én mail, der gør opmærksom på din inaktivitet. Herefter vil din profil blive slettet efter 10 dage.

 

Jobsøgning via websitet

Det er ved nogle jobannoncer muligt for brugere at søge om et job direkte gennem Jobdanmarks website. Hvis en bruger ansøger en stilling gennem Jobdanmarks website, kan vi benytte oplysninger fra brugerprofilen, såfremt brugeren er logget ind. Såfremt man ikke allerede har en brugerprofil, oprettes en bruger.  

Ud over de oplysninger som indsamles og behandles som følge af din bruger se afsnittet vedr. brugere på www.jobdanmak.dk i ovenstående, vil følgende oplysninger blive behandlet: 

 • Din jobansøgning til det konkrete job
 • Anden dokumentation

Vi henstiller til, at du ikke afgiver særligt følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race, etnicitet, seksualitet, politisk eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsdata mm., samt eventuelle straffedomme eller lovovertrædelser, medmindre det er særligt relevant, eller der direkte adspørges om dette.

Dine oplysninger behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, hvilket du til enhver tid kan trække tilbage, uden det berører lovligheden af behandlingen op til at du har trukket dit samtykke tilbage. 

Personlige oplysninger i din ansøgning vil blive behandlet fortrolig og benyttes udelukkende af de personer, der deltager i rekrutteringsprocessen.  

Det er kun Jobdanmark og den virksomhed, der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din ansøgning gennem Jobdanmarks website.  

Jobdanmark opbevarer i den forbindelse din ansøgning og vedhæftede dokumenter i 90 dage. Dette gøres på baggrund virksomhedens legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 12, i at have mulighed for at gå tilbage, såfremt der sker ændringer i ansættelsesprocessen, samt for at du som bruger har mulighed for at se dine tidligere ansøgninger.  

Modtagere af vores jobagenter 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores jobagent: 

 • Mailadresse
 • Søgeord
 • Område
 • Kategorier du er interesseret i 

Adfærdsinformation. Når vi sender jobagenter som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet mailen med jobagenten. 
Vi sender jobagenten og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og framelde vores jobagent.  

Vi behandler desuden personoplysningerne på baggrund af en legitim interesse i at behandle dine oplysninger om interesser og adfærd (om du har åbnet mailen med jobagenten) til brug for markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  

Vi anvender disse oplysninger for at kunne sende dig jobagenten, holde os orienteret om antallet af tilmeldte, markedsføring, forbedring af vores kommunikation og analyse/statistik.  

 

Behandling af de oplysninger vi indsamler 

Vi passer godt på dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.  

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysninger eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.  

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.  

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.  

Da vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne til at meddele os om ændringer, hvorefter vi opdaterer dine oplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på ukorrekte oplysninger, vil vi selv opdatere oplysningerne, i det omfang vi har kendskab til disse, og herefter give dig meddelelse om dette.  

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.  

Vi kan dele dine oplysninger med samarbejdspartnere, som bruger disse til målrettet annoncering, på vores vegne. Herudover benytter vi en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.  

Jobdanmark overfører som ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt.  

 

Du har ret til: 

 

Indsigtsret 

Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.  

 

Rettelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Sletning 

I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.  

 

Begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

Indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.  

 

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarligt til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

 

Kontaktmuligheder 

Du kan kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.  

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.  

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores kundeservice på tlf. 53631000 eller via mail: mail@jobdanmark.dk
Den dataansvarlige er: 

Jobdanmark ApS  
Banegårdspladsen 1 
5000 Odense C 
CVR.: 40131507 

 

Klage 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk  

 

Særligt for virksomheder 
Virksomheder kan opnå adgang til Jobdanmarks virksomhedssektion ved at anmode om at få adgang til egen virksomhed. Vi indsamler i den forbindelse oplysninger, der kan få karakter af personoplysninger, enten i henhold til medarbejderen der repræsenterer virksomheden eller hvis virksomheden er en mindre virksomhed, eksempelvis enkeltmandsvirksomhed, og disse oplysninger er typisk følgende:

 • E-mail til virksomhed/e-mail til kontaktperson
 • Navn på kontaktperson
 • Stilling på kontaktpersonen
 • Virksomhedens adresse
 • CVR-nummer
 • Virksomhedens branche
 • Virksomheden som kontaktpersonen arbejder for
 • Virksomhedens brug af Jobdanmark, herunder færden
 • Økonomiske transaktioner

Adfærdsinformation. Når vi nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om I har åbnet mailen 
Virksomhedens brug af jobdanmark.dk, hvilket bruges til at forbedre oplevelsen og sitet. Her indsamles: hvad der er klikket på, sider som er besøgt og tidsforbrug på siderne
Vi har på forhånd oprettet virksomheden og har dennes offentlige oplysninger fra Virk.dk. Dette gælder oplysninger som virksomhedens navn, CVR-nummer, branche og adresse.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde det fastsatte formål. Dette kan eksempelvis være hvis du lukker din profil eller hvis din profil har været inaktiv i fire år.  

Det er forskelligt hvilke oplysninger der bliver indsamlet og behandlet, alt efter hvad der er relevant:

 

Oprettelse af virksomheden:

I indtaster selv kontaktpersonens navn og mailadresse. Disse bliver indsamlet og behandlet på baggrund af den aftale I indgår med os om oprettelse af virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og som følge af vores legitime interesse i at kunne identificere virksomhederne og for at vi kan kontakte jer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Mailadressen bruges dels til at I kan logge ind på virksomhedens side, og til at sende servicemails eller andre relevante og vigtige oplysninger om jeres annoncer, herunder notifikationer, hvis en bruger stiller spørgsmål til en jobannonce, hvis I har oprettet en sådan.

Vi bruger virksomhedernes færden til statistik, som bruges til indsigt og oprettelse af målgrupper. Dette er i henhold til vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, for at forbedre siden generelt og gøre den mere relevant for den konkrete virksomhed.

Samtykke til nyhedsbreve:

Vi sender nyhedsbreve og bruger jeres kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra jer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. I har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve.   

Vi behandler desuden oplysninger adfærd (om I har åbnet nyhedsbrevet) på baggrund af vores legitime interesse statistik og til brug for markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  

Vi anvender disse oplysninger for at kunne sende nyhedsbrevet til jer, holde os orienteret om antallet af tilmeldte, markedsføring, forbedring af vores kommunikation og analyse/statistik.  

I bunden af alle nyhedsbreve er et direkte link til afmelding af nyhedsbrevet. Hvis I afmelder nyhedsbrevet, vil I ikke længere modtage nyhedsbrevet og vi sletter mailadressen i den kontaktliste, der bruges til at udsende nyhedsbrevene. Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere jeres tilmelding og samtykke til nyhedsbrevet i 2 år efter afmelding, for at kunne påvise og dokumentere, at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 17, stk. 3, litra e, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1

 

Ved økonomiske transaktioner:

Vi behandler informationer om virksomheden, herunder virksomhedens navn, CVR-nummer, mailadresse, adresse, kontaktperson og betalingsinformation, samt ordrehistorik på baggrund af vores legitime interesse i analyse og statistik og til brug for markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, på baggrund af den kontrakt I indgår med os ved gennemførsel af transaktioner eller andre aktiviteter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og fordi vi har en retlig forpligtelse til at dokumentere visse oplysninger, herunder betalingshistorik og faktureringsoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og bogføringsloven.

Vi gemmer oplysninger om og i relation til økonomiske transaktioner i indeværende regnskabsår plus 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10.