Vojens Andels-Boligforening søger ny forretningsfører

fuldtid
Vojens Andels-Boligforening søger ny forretningsfører
  • VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING
  • Østergade 1, 6500 Vojens

Trives du i et udadvendt job med vekslende blik på det nære, det langsigtede og relationer til både ansatte, beboere og kommune? Formår du at varetage konkrete driftsopgaver og løbende sagsbehandling? Og har du politisk forståelse, kompetencer inden for økonomi og ledelseserfaring, så du kan give faglig og personalemæssig sparring af dine medarbejdere? Så er jobbet som forretningsfører i Vojens Andels-Boligforening måske noget for dig.


Vojens Andels-Boligforening (VAB) er en veldreven almen boligorganisation med knapt 700 attraktive boliger, hvor ansatte og valgte hver dag yder en stor indsats for at leve op til sloganet ”Bo trygt og godt hos os”. Det er også ambitionen fremadrettet. Bestyrelsen leder derfor efter en forretningsfører, der kan bidrage til de daglige kerneopgaver og samtidig drive de strategiske indsatser. Sidstnævnte omfatter blandt andet byggeri af nye almene boliger og energirenovering af eksisterende boliger.


Opgaverne
Som forretningsfører har du det fulde personaleansvar samt det daglige ansvar for VAB’s økonomi og drift. I det daglige vil du både skulle udføre løbende sagsbehandling og konkrete driftsopgaver foruden at 
skulle bistå med faglig og ledelsesmæssig sparring til de ansatte. Dertil kommer de strategiske ledelsesopgaver med bestyrelsen som central intern samarbejdspartner og en lang række eksterne samarbejdspartnere. 

Konkret har du som forretningsfører det administrative ansvar for udlejning, huslejeopkrævning, løbende vedligeholdelse, renoverings- og byggesager, regnskabsaflæggelse samt betjening af beboerdemokratiet. 

Udover nybyggeri af ca. 55 familieboliger skal du også have fokus på følgende strategiske opgaver som del af VAB’s strategi 2025: 

  •  Styrke vigtige strategiske samarbejder
  •  Synliggøre VAB
  •  Løbende renovere boligerne med energirigtige og grønnere løsninger
  •  Fortsætte digitaliseringen samt styrke fællesskabet blandt beboerne


En af dine faste opgaver er desuden at betjene den beboervalgte bestyrelse, som har det formelle juridiske og økonomiske ansvar for VAB. Du skal bidrage med viden og input, som gør bestyrelsen i stand til at træffe kvalificerede beslutninger. Som i enhver almen boligorganisation er VAB organiseret med et beboerdemokrati, som giver beboerne indflydelse på udviklingen i boligafdelingerne. Der vil derfor også være en opgave med at understøtte beboerdemokratiet og fællesskabet i afdelingerne. Du vil således i det daglige arbejde have direkte kontakt med både ansatte, bestyrelse, afdelingsbestyrelser, beboere og eksterne samarbejdspartnere, heriblandt Haderslev Kommune som en af de væsentligste. 


Profilen
Du skal kunne trives i et udadvendt job med vekslende blik på det nære, det langsigtede, relationerne og det politiske. Det er en forudsætning, at du har kompetencer inden for økonomistyring, indgående forståelse af regnskaber samt finansiering. Du har erfaring med arbejdet i en demokratisk styret organisation - fx en almen boligorganisation/-administration. Det er i øvrigt vigtigt, at du har en vis erfaring med personale- eller forandringsledelse.

Du skal kunne tale med alle, så dermed vil du skulle kunne sætte hak ved følgende personlige kompetencer:

Samarbejdende, kommunikerende, konstruktiv og diplomatisk. 
Det vil være et stort plus, hvis du har kendskab til lokalområdet eller kan vise eksempler på, at du andre steder har engageret dig lokalt. 


Ansøgning og mere information
I ansættelsesproceduren deltager BL – Danmarks Almene Boliger. Henvendelser kan rettes til konsulent Eva Seyffert på 2070 9693, evs@bl.dk eller afdelingschef Dorte Hjerrild på 2888 1872, 
dhj@bl.dk.

Alle henvendelser behandles fortroligt. 


Ansøgning fremsendes senest den 12. februar 2023 kl. 24.00.

Den første samtale er planlagt til den 27. eller 28. februar. Anden samtale er planlagt til den 14. marts. Tiltrædelse så vidt muligt den 1. maj 2023.

Om VAB


Alle VAB’s knapt 700 boliger ligger i eller omkring Vojens. Hovedparten af boligerne er familieboliger, men boligforeningen har også både ældre- og ungdomsboliger. Der er i alt 25 boligafdelinger. Boligforeningen har 6 ansatte udover forretningsføreren – 3 i administrationen og 4 i driften. Boligforeningen har eksisteret siden 1941 og er kendt for sit gode omdømme og attraktive boliger.