Vil du stå i spidsen for Vedbæk skole – et godt sted at være, et godt sted at lære

fuldtid
Vil du stå i spidsen for Vedbæk skole – et godt sted at være, et godt sted at lære
 • Rudersdal Kommune
 • 2840 Holte

Vi søger en visionær og ambitiøs skoleleder, som skal bygge videre på Vedbæk Skoles stærke udgangspunkt og samtidig sikre fremdrift med at skabe en skole, eleverne ville komme i, selvom de ikke skulle. En sådan skole skabes kun gennem tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og vi søger derfor en skoleleder, som ser en fornem opgave i at motivere og støtte skolens dygtige medarbejdere.

Om Vedbæk Skole

Du har nu mulighed for at udvikle og drive en hyggelig, lokalt forankret skole i naturskønne omgivelser, med strand og bymidte i baghaven og skoven som nabo. Skolen fungerer som lokalområdets kulturcenter og er let at komme til med Vedbæk Station og motorvejen tæt på.

Som skoleleder på Vedbæk Skole får du ansvaret for en udviklingsorienteret skole med et godt ry. Skolen har 60 fagligt kompetente og engagerede medarbejdere, der brænder for at lave den bedste skole, og som spiller positivt og loyalt sammen med ledelsen om at skabe resultater og trivsel for skolens ca. 500 glade og læringsparate børn.

Vedbæk Skole vægter mangfoldighed og respekt og bakkes op af en aktiv og engageret forældrekreds og skolebestyrelse, der har høje forventninger til skolen og samtidig udgør en positiv ressource i hverdagen. Samtidig er elevrådet en aktiv medspiller, når skolens praksis skal kvalificeres og udvikles. I dette nære samarbejde med elever og forældre er vi optaget af, hvordan eleverne oplever deres skoleliv, og hvordan vi bedst ruster dem til livet efter folkeskolen.

Hos os går den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling hånd i hånd med deltagelse i meningsfulde fællesskaber, og vi har et stærkt fokus på børnenes almene dannelse. Vores kulturbærende traditioner er højt skattede og skaber samhørighed på tværs af skolen. Vi sætter barren højt og er stolte af vores ambitioner på både børn og voksnes vegne.

Om jobbet

Som skoleleder i Rudersdal Kommune indgår du i den samlede skoleledelse med syv andre skoleledere og skolechefen. Desuden har vi i Skoleområdets udviklingsafdeling en række fagkonsulenter, der står til rådighed for skolerne med sparring, facilitering og faglig støtte.

Du bliver Vedbæk Skoles ansigt udadtil og indadtil. Sammen med ledelsesteamet og centrale ressourcepersoner skal du lede en spændende udviklingsproces vedrørende skolens organisering og praksis.

For at lykkes på Vedbæk Skole skal du i de kommende år have fokus på:

 • At skabe følgeskab til skolens retning, mål og strategi i tæt samarbejde med ledelsesteam, medarbejdere og bestyrelse.
 • At sætte og formidle tydelige forventninger til medarbejdernes samarbejde om elevernes læring og sigte efter at skabe en skole, hvor medarbejderne er nysgerrige på egen praksis og i lærende fællesskaber udfordrer og udvikler sig sammen.
 • At understøtte medarbejdernes kompetence- og praksisudvikling.
 • At inddrage eleverne i udvikling af skolens praksis, blandt andet med fokus på den synligt lærende elev og læringsstrategier.
 • At arbejde med nye muligheder i undervisningens organisering samt understøtte det stærke samarbejde mellem skole og SFO/SFK.
 • Fortsætte Vedbæk Skoles arbejde med børn, som har særlige behov. Dette i tæt samarbejde med klasseteams og ressourceteam.
 • Succesfuld skoledrift, stabil økonomi og administration i samarbejde med skolens administrative leder.

Alle otte skoler i Rudersdal Kommune arbejder med følgende seks indsatsområder:

 • Alle elever skal lære at lære mere
 • Alle elevers læring og trivsel
 • Digitalisering
 • Styrket udskoling
 • Øget elevinvolvering
 • Styrket skoleledelse

De seks indsatsområder er indbyrdes komplementære forstået på den måde, at når en skole arbejder med eksempelvis Styrket udskoling, så er det naturligt at integrere indholdselementer fra Alle elever skal lære at lære mere, Øget elevinvolvering, Læring og trivsel for alle samt Digitalisering og vice versa. Derfor er det ikke forventningen, at skolen arbejder med alle indholdsområder på én gang men i stedet fokuserer på få. Opgaven er i højere grad at sikre, at det der er i fokus bliver til virkelighed i hverdagen på skolen.

Om dig

Du kan lide at gå forrest, og du er ambitiøs på elever og medarbejderes vegne. Du kan samle og favne, og du står roligt i feltet mellem det eksisterende og det fremtidige. Du er visionær og kan tænke langsigtet, men også handle her og nu, når det er nødvendigt.

Som den bærende kraft i skolens strategiske udvikling skal du sikre følgeskab og motivere hele organisationen. Du kan skabe begejstring, sætte retning og tydeliggøre mål for elever, forældre og medarbejdere, og du ved, at denne opgave bedst lykkes igennem samarbejde, tillid og god kommunikation.

Du er en dygtig kommunikator både skriftligt og mundtligt, og du kan opbygge relationer, som du prioriterer ved at være nærværende. Din empati mærkes både hos børn og voksne. For dig er det let at skabe følgeskab, fordi du er ægte nysgerrig på dine medmennesker og bidrager med velovervejede kompetente udspil.

Vi forventer, at du har dyb viden om skoleudvikling og skoleledelse. Du har en bred pædagogisk indsigt og erfaring, som du hyppigt bringer i spil i lærende samtaler med medarbejdere og dit ledelsesteam. Du skal kunne designe og lede meningsskabende processer til forbedring af praksis og professionalisering af det pædagogiske samarbejde på Vedbæk Skole.

Som skoleleder er du rollemodel for den praksis, dine medarbejdere skal udføre. Derfor skal du have vilje og lyst til at være i læring med din omverden. Du skal hvile i rollen som leder og være åben for samarbejde opad, nedad, til siden og udad. Vi forventer ikke, du sidder for bordenden i alle sammenhænge. Derimod skal du forstå at bruge de mange kompetencer og kapaciteter, der er til stede både på og omkring skolen. Du skal naturligvis sikre sammenhæng i den samlede skoleudvikling gennem tydelige målformuleringer og opfølgning - men det er et succeskriterie, at du kan distribuere ledelse og opbygge kapacitet omkring dig.

Du skal lede og samarbejde med et team bestående af tre afdelingsledere - en indskolingsleder, en udskolingsleder og en administrativ leder. Sidstnævnte deles med naboskolen. Dit ledelsesteam glæder sig til at udfordre og blive udfordret, og sætter pris på et tæt og tillidsfuldt ledelsessamarbejde. Helt generelt er højt til loftet, humor og fællesskab en del af skolens arbejdsmiljø.

Vi tilbyder:
 • Et spændende og udviklende lederjob på en udviklingsfokuseret og respekteret skole
 • Indflydelse på visioner og strategier for skolens fremtidige udvikling
 • Et inspirerende arbejdsmiljø med stærkt kollegialt sammenhold og dygtigt personale
 • Cirka 500 dejlige børn og en engageret forældregruppe
 • En engageret skolebestyrelse, som forstår vigtigheden af at bakke ledelse og medarbejdere op i arbejdet omkring skolen.
Om Rudersdal Kommune

Du bliver en del af Rudersdal Kommunes skolevæsen, hvor vi samarbejder om at skabe landets bedste skoler. I Rudersdal er vi optaget af at understøtte elevernes læring og trivsel og tror på, at vores elever forbliver motiverede, når vi ser skolen og undervisningen igennem deres øjne, og når vi skaber læreprocesser med udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger.

Vi videndeler på tværs af skoler, og alle skolernes ledelser indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor vi lærer sammen, og hvor kompetenceudvikling er en naturlig del af vores arbejde.

Ansættelsesvilkår

Skolelederen på Vedbæk skole refererer til skolechef i Rudersdal Kommune Martin Gredal.

Stillingen er en kontraktansættelse med indplacering som skoleleder i henhold til lokal lønaftale for skoleledere i Rudersdal Kommune.

Kontakt skolechef Martin Gredal på mag@rudersdal.dk, hvis du vil vide mere eller ønsker at høre mere om jobbet og et skolelederliv i Rudersdal Kommune. Du er også velkommen til at kontakte souschef/konstitueret skoleleder Britt Jønstrup på tlf. 72684681 eller mail bjon@rudersdal.dk.

Ved spørgsmål til ansættelsesprocessen: Kontakt Søren Thorup på tlf. 21688708 eller mail st@thorupskontor.dk

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Ansættelsesprocedure og ansøgningsfrist

1. samtale: fredag den 14. april 2023

2. samtale: torsdag den 27. april 2023