Sygeplejerske til planlægning og koordination, Ballerup Hjemmesygepleje

fuldtid
Sygeplejerske til planlægning og koordination, Ballerup Hjemmesygepleje
  • Ballerup Kommune
  • 2750 Ballerup

Vores gode kollega har besluttet at nyde tiden som hjemmegående, og vi søger derfor en ny kollega.

Vi søger én dygtig sygeplejerske, der har interesse for at arbejde med udskrivelser, koordinering, visitering og planlægning af sygeplejeruter i vores sygeplejekoordination.

Hvem er vi
Ballerup er en geografisk stor kommune og for at holde kontinuiteten og højne kendskabet til borgerne er vi inddelt i 2 selvstyrende miniteams, Syd og Nord.

Vi har et tæt samarbejde med social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som ligeledes arbejder i faste teams. Det betyder, at de der kommer i borgers hjem, så vidt muligt de samme. Den geografiske inddeling betyder selvfølgelig også at vi har meget mindre køretid.

I sygeplejen har de selvstyrende teams betydet, at alle har en afgørende stemme og rolle i planlægning af dagen, samt en tæt sparring med kolleger om borgerforløbene.

Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde både internt i vores samlede syge- og hjemmepleje, hvor vi dagligt mødes til triagering. Eksternt samarbejder vi dagligt med praktiserende læger, hospitaler, diætister med flere. Alt dette så vi oplever en høj kvalitet i vores arbejde sammen med borgerne.

Vi har i sygeplejen ansat ressourcepersoner som arbejder tæt sammen med de udekørende sygeplejersker. Vi har lige nu inkontinenssygeplejersker, en sårsygeplejerske, en diætist og en kontinens- og stomikoordinator. Alle samarbejder tæt med vores sygeplejekoordination, som varetager myndighedsopgaver.

Og det er her at du kommer ind i billedet.

Dine kompetencer
•    Du er selvstændig, fleksibel og energifyldt
•    Du er åben, udadvendt og udviklingsorienteret, har gode kommunikations- og samarbejdsevner
•    Rutineret sygeplejerske og gerne med planlægger eller visitationserfaring
•    Kendskab til og rutine i at arbejde med omsorgssystemet Nexus er en fordel
•    Godt overblik
•    Trives med at tiltræde i funktionen som ansvarshavende sygeplejerske
•    Det er yderst vigtigt, at du trives i dage med højt gear – og med meget koordinering og ansvar.

Du skal være fleksibel og skal kunne arbejde i 8 timers vagter med mødetid 7.30-15.30. Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra primær sektor, men ikke et krav.

Hovedparten af vagterne vil være dagvagter, med weekend-vagt hver 4. weekend. I weekenden med ansvarshavende funktion.

Dine vigtigste opgaver
Du vil blive en del af et lille team med 4 kompetente sygeplejersker – den såkaldte sygeplejekoordination, som er en del af en stor samlet sygeplejegruppe.  

Sygeplejekoordinationen tildeler og planlægger sygeplejeindsatser for alle hjemmesygeplejerskerne i Ballerup hjemmepleje, samt visiterer sygeplejeindsatser til de 8 teams i hjemmeplejen, hvor der er ansat social- og sundhedsassistenter og hjælpere.

Du skal arbejde struktureret med indsatskatalog, myndighed, deadlines, samarbejdspartnere både internt og eksternt.

Telefonhenvendelser er tilmed en stor del af jobbet, hvor der skal træffes hurtige beslutninger og ydes en høj service til vores borgere.

Atmosfæren er varm og inkluderende, og der er altid plads til humor. Tempoet kan være højt, og du skal være indstillet på arbejdsdage i højt gear.

Vi tilrettelægger en grundig introduktion ud fra dine behov og kompetencer.

Hvis du er blevet nysgerrig, så kontakt os endelig og kom forbi til en uforpligtende kop kaffe.

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte leder af hjemmeplejen, teamleder Line Holm Knudstrup på telefon 7230 9400. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er hurtigst muligt.

Vi holder samtaler i takt med, at vi modtager ansøgningerne.

Ansøgningsfrist: 26. marts 2023

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.