Socialpædagog/pædagogisk assistent til Center for Bostøtte og Aflastning

fuldtid
Socialpædagog/pædagogisk assistent til Center for Bostøtte og Aflastning
  • Kolding Kommune - Borgmestervej - Center for Bostøtte og Aflastning
  • Borgmestervej 1, 6070 Christiansfeld

Arbejdssted: Enkeltmandsprojekt under Center for Bostøtte og Aflastning (CBA).

Arbejdstid: 37 timer – 14 eller 24 timers arbejdsdag med rådighedstjeneste.

Ansættelsestidspunkt: den 01.03.23, gerne før.

I forbindelse med etableringen af et enkelt mandsprojekt i Vamdrup søger Center for Bostøtte og Aflastning 2 pædagoger/pædagogiske assistenter til at indgå i et team omkring en borger med en anbringelsesdom. Opgaven er, at støtte borgeren pædagogisk ift. etablering af mestringsstrategier ift. sociale og praktiske færdigheder. Dette kan være madlavning, tøjvask, rengøring og særligt tilrettelagte småaktiviteter mv. Det er en væsentlig kompetence her, at kunne aflæse borgerens mentale ressourcer ift. inddragelse. Du skal kunne arbejde med en low arousel tilgang og være mentalt robust ift. at være i opgaven.

Du skal endvidere stå for medicinhåndtering.

Ledelsen har stort fokus på at udvikle en dynamisk personalegruppe med et godt arbejdsmiljø. Det er meget vigtigt for os, at få samlet et team med gode kompetencer inden for den pædagogiske relationskompetence, anerkendelse og konflikt(op)løsning. Vi er optaget af at være tydelige i mødet med borgeren. Vi vil gerne understøtte, at borgeren får en god hverdag med indhold, at borgeren har indflydelse i eget liv, og at vi forsøger at indrette tilbuddet efter borgerens behov. Alt sammen igennem det fælles faglige fundament som opgaven kalder på.

Følgende kompetencer og værdier vægter vi, i vores nye team - ER DET DIG?:

  • erfaring inden for målgruppen/specialområdet
  • der forekommer udadrettet og/eller afvisende adfærd. Det er vigtigt, at du kan være rolig og tålmodig over for borgeren
  • det er et krav, at du har kørekort
  • vi er en organisation som lægger vægt på åbenhed og ærlighed, og vi siger tingene som de er, med respekt for hinanden og for forskelligheden
  • fleksibilitet i både opgaver og ikke mindst arbejdstid. Der vil være arbejde i både dag- og nattimerne
  • du skal have gode evner for at arbejde struktureret og forudsigeligt. Borgeren har et stort behov for forudsigelighed og struktur
  • du kan agere "fyrtårn" og er optaget af positionspædagogikken som værende det primære og hvor relationens betydning er midlet i indsatsen omkring borgeren
  • at du er optaget af hvem borgeren er, og kan arbejde bagom adfærden. Du skal være indstillet på at modtage supervision

Borgerens adfærd kan være krænkende, udadrettet eller selvdestruktiv når han ikke forstår det der sker omkring ham.

Løn: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse.

Du er meget velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen, og om stedet:
Afdelingsleder Jane Tholle, tlf.: 23301848, mail: jthol@kolding.dk

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 28.02.2023.

Ansættelsessamtaler: Vil finde sted løbende frem til ansøgningsfristen.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=5d253892)