Riisvangens Børnehus søger uddannet pædagog 30 t/ugen til vuggestuegruppe pr. 1/3

deltid
Riisvangens Børnehus søger uddannet pædagog 30 t/ugen til vuggestuegruppe pr. 1/3
 • Aarhus Kommune
 • 8200 Aarhus N
Brænder du for at skabe nærhed, stærke relationer og udviklende mødeøjeblikke i tæt samspil med dine kolleger? Så kan vi tilbyde en stilling i et lille selvejende dagtilbud med 12 små solstråler i vuggestuen, en skøn forældregruppe og en fagligt dedikeret medarbejdergruppe med et stærkt sammenhold. 

 

Om jobbet: 

Uddannet pædagog søges til stilling 30 timer ugentligt i vores vuggestuegruppe Solen i Riisvangens Børnehus med start d. 1/3 2023 eller snarest muligt derefter. Du bliver en del af et team på 2 pædagoger og 2 medhjælpere, som er tilknyttet vuggestuen, med gode muligheder for tæt samarbejde og sparring om vores fælles pædagogiske praksis på tværs af huset. 

 

Om Riisvangens Børnehus: 

Riisvangens Børnehus er en del af Dagtilbuddet Riisvangen, som er et lille selvejende dagtilbud med to 0-6 års institutioner. Riisvangens Børnehus er normeret til 12 vuggestuebørn med 4 medarbejdere tilknyttet og 20 børnehavebørn med 5 medarbejdere tilknyttet.

Riisvangens Børnehus er en institution med gode rammer og har mange rum, som vi ofte bruger, når vi deler os i mindre grupper. Udover grupperummene Solen og Regnbuen, har vi et puderum, værksted, himmelrum, eventyrrum og musikrum. Derudover har vi en dejlig legeplads, som vi bruger rigtig meget i hverdagen.

 

Pædagogisk afsæt:

I Riisvangens Børnehus er nærvær, trygge relationer, store og små fællesskaber afstemt efter børnenes behov og ikke mindst leg og rum til fordybelse nogle af omdrejningspunkterne for vores praksis. Vores værdier danner rammen for vores praksis og skal kunne ses, mærkes og opleves i al samvær mellem børn og voksne, og her er vores afsæt (frit efter Tønnesvang):

 • Se mig, som jeg er
 • Vis mig, hvem/hvad jeg kan blive
 • Lad mig høre til ligesom dig
 • Giv mig passende udfordringer

Det betyder i praksis, at det er vigtigt for os:

 • At vi ser og rummer hvert enkelt menneske med alle de facetter, der kan komme i spil i relationen mellem mennesker
 • At vi er ansvarlige for relationen med børn og forældre
 • At vi viser åbenhed og nysgerrighed overfor børns og voksnes perspektiver og initiativer
 • At vi guider og viser vej med venlighed, omsorg og varme
 • At vi skaber deltagelsesbaner og fællesskaber, så alle oplever, at de hører til, og at ingen kan undværes
 • At vi tager afsæt i barnets aktuelle trivsel, udvikling og NUZO og giver det passende udfordringer på baggrund af dette

I arbejdet med at skabe stærke relationer med udviklende mødeøjeblikke, tager vi afsæt i en neuroaffektiv udviklingspsykologisk tænkning, hvor vi har fokus på pædagogens selvagens og mentalisering på baggrund af viden om hjernens udvikling, affektiv afstemning, følelsesmæssig regulering, NUZO, mikro- og makroregulering samt guidening af børn på en positiv og udviklingsskabende måde.

 

Ønsker til dine personlige egenskaber og kvalifikationer:

 • Du er positiv, samarbejdsvillig og imødekommende af natur
 • Du er nærværende og udstråler energi og engagement
 • Du er åben og nysgerrig i dit samarbejde med børn, forældre og kolleger og bruger den viden, det giver dig i dit videre arbejde med at skabe udviklende relationer
 • Du skaber tillidsfulde og trygge relationer og forstår at guide børn på en positiv og udviklingsskabende måde, så børnene aldrig er i tvivl om, at du vil dem, uanset om det er i en nær hyggestund eller gennem en konflikt.
 • Du har overblik over den samlede børnegruppe og har samtidig øje for børnenes individuelle behov i gruppen
 • Du skaber rammer, der understøtter børnenes selvstændighed
 • Du har forståelse for, at du som pædagog bringer din egen personlighed og handlinger i spil som et pædagogisk redskab i din praksis. Derfor er du selvreflekterende og villig til at modtage/give feedback i samarbejdet med dine kolleger og ledelse samt justere din praksis
 • Du kan planlægge, arbejde målrettet, systematisk og struktureret samt evaluere og efterfølgende evt. justere praksis. Du kan endvidere selvstændigt udarbejde og følge op på handleplaner
 • Du er fleksibel - både i din tankegang i forhold til at kunne gå nye veje - og praktisk i forhold til at hjælpe til i de andre grupper, hvor der er behov for det, eller blive en ekstra time, så huset hænger sammen som en helhed
 • Du mestrer mundtligt såvel som skriftlig formidling og har erfaring med IT

Det har ingen betydning, hvis du ikke kender de teorier, som vores praksis tager afsæt i, for vi skal nok sætte dig ind i vores pædagogiske afsæt. Vi forventer blot, at du har lyst til at lære nyt, er indstillet på at "kigge på dig selv" og er interesseret i hele tiden at udvikle din faglighed. 

 

Derfor skal du vælge os:

 • Vi er en del af et selvejende dagtilbud med kun to institutioner og er en lille institution med 32 børn og 9 medarbejdere. Derfor arbejder vi tæt sammen, og der er kort mellem ledelse, medarbejdere, forældre og børn
 • Vi har generelt en meget tilfreds forældregruppe, og vi har et super godt samarbejde mellem forældre og medarbejdere
 • Vi er en personalegruppe, hvor udvikling af vores faglighed og personlige og fælles pædagogiske praksis hele tiden er på dagsordenen og er omdrejningspunktet for vores fællesskab
 • Vi er stolte af vores faglighed og vores tilgang til det pædagogiske arbejde med børnene og synes, at vi er lykkedes med at skabe en skøn institution for børn, forældre og medarbejdere
 • Vi arbejder med børns og voksnes dannelse og læring med afsæt i både den enkeltes og vores fælles værdier. Vi anvender ofte et narrativt udgangspunkt for at være nysgerrige på hinanden, åbne op og folde ud
 • Vi er en personalegruppe præget af en respektfuld, åben og oftest god atmosfære, som vi alle er ansvarlige for at være medskabere af. Vi har et godt socialt sammenhold og kan lide at lave ting sammen også uden for arbejdstid
 • Vi arbejder seriøst med den kontinuerlige udvikling af vores pædagogik og vores personlige fagidentiteter, men vi nyder også skøre indfald og et godt grin sammen
 • Du elsker at udvikle din faglighed, følge med i forskning og videreuddanne dig inden for det pædagogiske felt
   

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ansættelse er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende straffeattest og en anmærkningsfri børneattest
  
Ugentligt timetal: Deltid

 

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Birthe Vestergaard på tlf. 2985 6181 eller Anne Lene Eskesen på tlf. 2096 3135.

Se desuden en lille film om vores dagtilbud eller læs mere her.

 

Ansøgning:

Vær opmærksom på at vi løbende inviterer til uddybende samtaler - så skynd dig at søge, hvis du kunne tænke dig at blive en del af vores hus!

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  07-02-2023Om selveje:

I et selvejende dagtilbud er der kort afstand mellem dagtilbudsbestyrelsen, forældrene, ledelsen, medarbejderne og børnene, hvilket betyder, at samarbejdsgangene er korte, og at vi ofte er i stand til at handle hurtigt på idéer og forslag. Vi prioriterer at skabe det gode arbejdsliv, hvor arbejdsglæde og samarbejde er i højsædet. Vi har stor fokus på den enkelte medarbejder, og vi stræber kontinuerligt efter, at medarbejderen har gode vilkår, f.eks. gennem refleksions- og sparringsrum, for at have fokus på sin kerneopgave med det pædagogiske mål for øje.

Et selvejende dagtilbud er en non-profit-institution, der alene har til formål at skabe de bedste rammer for de børn, der er en del af dagtilbuddet. Et selvejende dagtilbud adskiller sig bl.a. fra et kommunalt tilbud ved, at det er ledet af en dagtilbudsbestyrelse, der består af et flertal af forældre. Bestyrelsen er ansvarlig for de overordnede linjer, hvilket f.eks. gælder økonomi, hvilket værdigrundlag dagtilbuddet skal arbejde efter samt den overordnede ledelse. Selveje sikrer derfor, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen. Selvejende dagtilbud er underlagt de samme overordnede mål som kommunale institutioner, men har selv fuld bestemmelse over, hvordan formål, anvendelse af midler og idégrundlag skal udformes inden for Dagtilbudslovens rammer. 

 


 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement