Pædagog 37 timer til Dagtilbud Sydøst, Børnehaven Tofthøjvej

fuldtid
Pædagog 37 timer til Dagtilbud Sydøst, Børnehaven Tofthøjvej
  • Børnehaven Tofthøjvej
  • Tofthøjvej 43, 9280 Storvorde
Dagtilbud Sydøst, Børnehaven Tofthøjvej søger en pædagog på 37 timer om ugen til en fast stilling. Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Børnehaven Tofthøjvej er pt. normeret til 50 børn (3-6 år). Børnehaven er beliggende i et naturskønt område i Storvorde med udsigt over markerne og solopgangen mod øst samt tennis-, fodbold- og BMX-baner som nærmeste naboer.
Børnehavens åbningstid er man- til torsdag kl. 6.15-17.00 og fredag kl. 6.15-16.45.
Alle pædagogerne i børnehaven har faste åbne- og lukkevagter, hvilket du også vil få.

Vi arbejder med primærgrupper (spisegruppe), aktivitetsgrupper samt lege og relations grupper. Vi arbejder med børnene i både mindre og større grupper. I aktivitetsgrupperne (årgangsopdelt) arbejder vi på tværs af personale og børnegrupper.
Alle pædagoger har primær kontaktfunktion til børnene i deres spisegruppe, hvor der er 10-12 børn i forskellige aldre. Derudover har alle et bredt kendskab til hele børne- og forældregruppen.
 
I Børnehaven Tofthøjvej lægger vi vægt på en anerkendende og positiv pædagogik med tydelige, nærværende og omsorgsfulde voksne, der ser det enkelte barn og tager udgangspunkt i børnenes individuelle behov - voksne som har lyst til at lege, være fysisk aktive, være undersøgende og nysgerrige sammen med børnene samt i sin pædagogiske praksis at gå foran, ved siden ad og bagved børnene.

For os er det en selvfølgelighed, at alle, der arbejder i Børnehaven Tofthøjvej, bidrager til den gode atmosfære, har en anerkendende tilgang til andre mennesker, har øje for, at tillid og tryghed er vigtige elementer for at kunne give børnene en meningsfuld hverdag. En hverdag fuld af muligheder for læring gennem leg og aktiviteter, således trivsel, læring, udvikling og dannelse underbygges af vores pædagogiske praksis. Vi har øje for børnenes sundhed både fysisk og psykisk. Vi lægger meget vægt på faglighed, engagement, ansvarlighed, overblik, fleksibilitet, plan-B, samarbejde, god atmosfære, ordentlighed, handlekraft, gode rollemodeller samt at du kan arbejde både selvstændigt og i samarbejde med kollegaer og ledelse.
Børnehaven Tofthøjvej skal være et rart sted at være for alle både små og store.

Vi holder af at være ude på vores dejlige legeplads med mange forskellige muligheder for lege og aktiviteter. Det er vigtigt for os, at børnene både ude og inde kan udfolde sig fysisk samt at der er legemuligheder i rolige og afskærmede omgivelser.

I vores pædagogiske arbejde vægter vi den åbne og respektfulde dialog med forældre, kollegaer, ledelse og eksterne samarbejdspartnere. Vi har fokus på, at forældrene er særlige vigtige samarbejdspartnere i deres barns liv og vægter dette samarbejde højt.

Hvis du kan se dig selv som pædagog i vores børnehave og søger stillingen, skal din ansøgning bla. indeholde, hvilke tanker du gør dig om ovenstående og hvad du kan bidrage med til den pædagogiske praksis.

Arbejdsstedets adresse
Børnehaven Tofthøjvej
Tofthøjvej 43
9280 Storvorde

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokalløn, grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Der indhentes børne- og straffeattest samt reference fra tidligere arbejdsgiver inden endelig ansættelse.
Yderligere information ved henvendelse til pædagogisk leder Mette Jensen tlf. 9982 3350.
Se børnehavens hjemmeside https://boernehaventofthoejvej.aula.dk/

Ansøgningsfrist onsdag d. 14. juni 2023
Ansættelsessamtaler tirsdag d. 27. juni 2023
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=877fa098)