Markedskonsulent

fuldtid
Markedskonsulent
 • Fynsk Erhverv
 • 5230 Odense M

Vi søger en tillidsvækkende og resultatorienteret markedskonsulent, som kan styrke vores rådgivning om og salg af partnerskaber og ydelser til fynske virksomheder, særligt med fokus på SMV-segmentet.

Markedskonsulenten vil indgå i et tæt samarbejde med forretningsudviklingsdirektøren med henblik på kortlægning af potentialer og udvikling af specifikke tiltag. Indsatserne koordineres de to imellem, og målsætningerne fastsættes i tæt samspil med den administrerende direktør.

Virksomhederne er i centrum for alt, hvad vi foretager os. Derfor lægger vi stor vægt på, at du har indsigt i og respekt for virksomhedernes vilkår og muligheder. Du får en central rolle i forhold til at udbrede kendskab til Fynsk Erhverv og vores produkter og services, der kan bidrage til at skabe udvikling og vækst i virksomhederne. Produkterne er bl.a. adgang til viden, ressourcer, sparring og netværk samt ikke mindst nye forretningsmuligheder.

Salget bygger på relationer, viden og systematik og planlægges og koordineres med Fynsk Erhvervs øvrige aktiviteter. Markedskonsulenten forudsættes at deltage aktivt i Fynsk Erhvervs arrangementer og i andre relevante erhvervsarrangementer på Fyn. Det opsøgende salgsarbejde (B2B) understøttes af bl.a. SoMe-aktiviteter som kampagner, promoveret indhold m.fl., som du forudsættes at have erfaring med.

Dine opgaver:

 • Deltagelse i udvikling af mål og planer for salg og markedsføring
 • Gennemføre opsøgende salg og rådgivning om Fynsk Erhvervs produkter og services
 • Planlægning, gennemførelse og rapportering i CRM-system
 • Deltagelse i arrangementer og events
 • Bidrage til indhold og deltagelse i online markedsføring og kommunikation
 • Bidrage til fortsat udvikling og vækst i Fynsk Erhverv som ledende netværks- og erhvervsorganisation for fynske virksomheder

Fynsk Erhverv er i løbende udvikling, hvilket betyder et konstant fokus på at optimere og effektivisere vores processer under sloganet ”Fokuseret, Forstærket og Forenklet”, så at vi kan målrette vores opmærksomhed på at skabe værdi for de Fynske virksomheder. Dette forventes du at bidrage til og være motiveret af.

Din profil:

 • Relevant uddannelses- og erfaringsbaggrund
 • Erfaring med rådgivende salg og kundedialoger
 • Erfaring med SoMe og online markedsføring
 • God forståelse for virksomhedsdrift
 • Digitalt erfaren og bruger af Office 365 og CRM-system
 • Struktureret, vedholdende og med høj integritet
 • Gode kommunikations- og samarbejdskompetencer
 • En god teamplayer

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi tilbyder en løn, der afspejler dine kvalifikationer.
Din arbejdsplads vil være i vores nyindrettede kontor i Cortex Business Park med fri parkering i umiddelbar tilknytning.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 01. april 2023.

Om Fynsk Erhverv

Fynsk Erhverv er det fynske erhvervslivs egen, uafhængige netværks- og erhvervsorganisation. I dette Community realiserer fynske erhvervsledere potentialer – personlige og forretningsmæssige. Viden, kompetencer og stærke relationer på tværs af brancher er vores valuta. Vi repræsenterer over 500 fynske virksomheder med flere end 30.000 medarbejdere og er det fynske erhvervslivs fælles erhvervspolitiske talerør.

Du kan læse mere om Fynsk Erhverv på www.fynskerhverv.dk og på vores Linkedin-profil.