Mariager Lægeklinik søger Sygeplejerske (32 timer/uge)

deltid
Mariager Lægeklinik søger Sygeplejerske (32 timer/uge)
  • MARIAGER LÆGEKLINIK I/S
  • Østergade 12, 9550 Mariager

Vi søger en sygeplejerske per 1. maj. Et stigende patientantal og flere opgaver i almen praksis generelt gør, at vi har brug for en større behandlingskapacitet. Du vil blive en del af løsningen, sammen med vores øvrige hold, som udover læger består af 2 sygeplejersker, 2 SOSA’er, 1 lægesekretær og 1 bogholder/rengøringsassistent samt lægestudentervikarer.

Ansøgere med relevante erfaringer vil blive foretrukket, men specifik oplæring vil finde sted via øvrige personale og kurser. Der vil specifikt blive aftalt forløb med ’1 til 1’ oplæring, så du vil føle dig rustet til opgaverne, når du skal arbejde på egen hånd.

Klinikken har en stor grad af uddelegeret sundhedsarbejde, og som ’konsultationssygeplejerske’ kan du forvente på sigt at have mange konsultationer med patienter, der har kroniske sygdomme, f.eks. type 2 diabetes, KOL, stofskiftesygdom og knogleskørhed.

Du vil få en rolle i forebyggende undersøgelser som f.eks. børneundersøgelser og ’celleskrab’ for kvinder samt opgaver i akut betjening af lettere påvirkede patienter (f.eks. øvre luftvejsinfektioner, sår). Der er daglig supervision ved læger og ugentlige behandlermøder til opfølgning på patientbehandlingen.

På sigt forventer vi, at du arbejder selvstændigt, kompetent og effektivt. Samtidig lægges der stor vægt på imødekommenhed og samarbejdsevner, også ved travlhed. Hverdagen er altid udfordrende og spændende i en lægepraksis, så aktivt engagement forventes, da vi betragter varetagelse af de daglige opgaver som et fælles ansvar.

Klinikken har 6500 patienter, der passes af 4 faste læger, uddannelseslæger og 6 personaler i en moderne indrettet klinik (se evt. www.maridoc.dk). Vi prioriterer fællesskab, arbejdsmiljø og videreuddannelse højt, både i form af personalekurser og som uddannelsesklinik for yngre læger samt medicinstuderende fra Aalborg Universitet.

Vi modtager gerne din ansøgning via e-mail, se nedenfor. Undlad personfølsomme data i dokumentet, f.eks. CPR -eller kontonummer, men selvfølgelig korrekte kontaktoplysninger. Medsend et opdateret CV og udtalelser fra tidligere arbejdsforhold, mens uddannelsesbeviser gennemses ved en evt. samtale.

Ansøgningsfrist mandag d. 27. marts kl. 12

Samtaler onsdag d. 29. marts fra kl. 16

Ansættelse efter PLA-overenskomst

(www.pla.dk)