Cyklende social- og sundhedshjælpere til Den Sociale Hjemmepleje i København

fuldtid
Cyklende social- og sundhedshjælpere til Den Sociale Hjemmepleje i København
 • KØBENHAVNS KOMMUNE
 • København

Den Sociale Hjemmepleje i København søger cyklende social- og sundhedshjælperkollegaer, så går du rundt og leder efter et spændende job med mulighed for udvikling og indflydelse, er du måske en af vores nye kollegaer.

Vi tilbyder dagvagter på en af vores tre lokationer, som ligger på Vibevej, Enghavevej og Radisevej.

Hvem er vi?
Den Sociale Hjemmepleje er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og leverer hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering til borgere mellem 18-65 år i deres eget hjem. Vores borgere har fysiske, psykiske eller socialpsykiatriske udfordringer eller handicaps, som kan være kombineret med et misbrug.

Den Sociale Hjemmepleje bidrager dagligt til at opfylde Socialforvaltningens ambition om at sikre et godt, meningsfuldt og værdigt liv for byens borgere med særlige behov. Vi er en del af BCV (Borgercenter Voksne) i Socialforvaltningen og vores indsatser tager afsæt i 'omstillingsplanen for Borgercenter Voksne 'Borgerens vej mod et selvstændigt liv' og centerets kerneopgave: At støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt med udgangspunkt i egne håb, drømme og ressourcer. 

Derfor skal du vælge os
I Den Sociale Hjemmepleje gør vi os umage for at skabe en hverdag med mening for udsatte borgere i egen bolig. Den Sociale Hjemmepleje er åben 24 timer i døgnet alle årets dage.

Vi er et stærkt hold, der består af medarbejdere med forskellige faglige profiler, fx. sygeplejersker, farmakonomer, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Vi anerkender og respekterer hinandens faglighed, viden og kompetencer. Vi værdsætter alle et trygt og godt arbejdsmiljø, og sammen løfter vi i flok.

Her kan du læse mere om os, og hvad du som social- og sundhedshjælper får adgang til.

Vores faglige forventninger til dig
Vi leder efter kollegaer, som kan sig ja til følgende:

 • er uddannet social- og sundhedshjælper
 • har lyst til at anvende din faglighed og mod på at udvikle dig
 • har lyst til et nærværende job, hvor du giver meget af dig selv, men også får meget retur
 • ser det som en selvfølge at samarbejde på tværs med kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • har en stor grad af rumlighed, tålmodighed og positiv energi
 • kan bidrage med et højt fagligt og professionelt niveau og har fokus på at være løsningsfokuseret
 • taler og skriver dansk, og forstår vigtigheden af at dokumentere vores indsats i omsorgssystemet Cura

Vi tilbyder dagvagter på en af vores tre lokationer, som ligger på Vibevej, Enghavevej og Radisevej.

Vi strækker os langt for at dine ønsker for work-life balance kan gå op, så hos Den Sociale Hjemmepleje tilbyder vi både timelønnet, deltids- og fuldtidsansættelse. Vores dagvagter møder ind i tidsrummet kl. 07.30-15.30 og arbejder hver fjerde weekend.

Ansættelsen er i Den Sociale Hjemmepleje København. Vi er en del af Socialforvaltningen, og opdelt i områderne Nord og Syd (bemærk, at de ligger på forskellige lokaliteter). Dit tjekind-mødested vil dog være fast, alt efter hvilket område, du søger.

Center Nord tjekker ind på Vibevej i København NV og dækker områderne: Brønshøj, Vanløse, Husum, Østerbro, Bispebjerg og Nørrebro.  
Center Syd tjekker ind på Radisevej i København S eller på Enghavevej og dækker områderne: Valby, Kgs. Enghave, Vesterbro og Amager.

Ansøgning og Spørgsmål
Hvis du har lyst til at blive en del af vores team, så send dit cv, og selvfølgelig en motiveret ansøgning, om hvorfor du gerne vil arbejde i Den Sociale Hjemmepleje. Hvis du vil høre mere om jobbet – eller har lyst til at komme på besøg til en kop kaffe og en rundvisning, så kontakt enhedslederen i det/de områder, du vil høre mere om:

 • (Vibevej) Jo Andersen, tlf. 2137 9006 og Anette S. Madsen, tlf. 2125 3386.
 • (Radisevej) Maj-Britt Christensen, tlf. 5130 1864.
 • (Enghavevej) Christina Dahl, tlf. 2326 5307.