Horsens Klosterkirke søger en kirketjener 28 timer om ugen.

deltid
Horsens Klosterkirke søger en kirketjener 28 timer om ugen.
 • Horsens Provsti
 • Borgergade 30, 8700 Horsens

Horsens Klosterkirke søger en kirketjener 28 timer om ugen.

Stillingen er ved Horsens Klosterkirke. Ansættelsen er fra den 15. august 2023 eller snarest herefter. Før du søger stillingen, forventer vi, at du kommer forbi og besøger os.

Klosterkirken er en levende kirke midt i Horsens med et spændende og alsidigt sogn og lokalområde. Blandt andet bliver sognet netop nu udvidet med et ”nybyggerområde” på havnen med ca. 5000 nye borgere. Vi har en vision og strategi for vores virke. Visionen kan du finde på kirkens hjemmeside. Vi vil gerne være kirke for alle.

Klosterkirken er beliggende midt i Horsens sammen med Klostergården, der er et større sognehus med et højt aktivitetsniveau. Ved kirken er ansat 1 kordegn, 2 organister, 3 kirketjenere (2 deltids og 1 fuldtids), 2 kirkesangere (deltids) og 1 kirke-kulturmedarbejder.  

Der er 3 præster tilknyttet kirken. Herudover samarbejdes med 3 funktionspræster, og der er desuden et samarbejde med midtbykirkerne Vor Frelser og Sønderbro.

Der er 13.738 indbyggere i sognet.

Du kan læse om os på http://www.horsensklostersogn.dk

Vi søger en kirketjener, der vil indgå i et tæt arbejdsfællesskab med de andre kirketjenere og kirkens øvrige personale. Vi forventer fleksible og stabile medarbejdere, der tager ansvar for eget arbejde og er imødekommende overfor kirkens brugere. Som kirketjener skal du være indstillet på skiftende arbejdstider. Du skal være indstillet på arbejdstider, når resten af samfundet holder fri, så du skal påregne både aftenarbejde og arbejde på søn- og helligdage. Kirketjenerne supplerer hinanden og afløser hinanden under ferie og fridage.  

Arbejdstid:

Vi søger en kirketjener på 28 timer i ugentligt gennemsnit.

Arbejdsopgaver:

Arbejdet ledes og tilrettelægges i samarbejde med den ledende kirketjener. Arbejdet består hovedsageligt af

 • deltagelse ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • klargøring af lokaler og kirkerum.
 • rengøring af kirke, konfirmand- og mødelokaler, kontorer, køkken, toiletter, foyer m.v.
 • tilsyn, vedligehold og vejledning vedr. husenes IT-løsninger og AV-udstyr.
 • tilsyn med bygningerne og mindre vedligeholds- og reparationsmæssige opgaver.
 • hjælp ved møder og andre arrangementer.
 • opstilling af borde og stole, borddækning og kaffebrygning m.v. ved undervisning, samt eftermiddags- og aftenarrangementer.

 

Rengøringsopgaverne udgør en stor del af stillingen.

Vi forventer at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen.
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende.
 • har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag.
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd, frivillige – også på tværs med andre kirker.
 • har øje for rengøringsbehov og –standard.
 • er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på.
 • har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr.
 • god til at møde mennesker i sårbare situationer og har forståelse for den særlige arbejdsplads, kirken er.

Vi kan tilbyde:

·         Et spændende job med mange forskelligartede opgaver og stor flexibilitet.

·         Dygtige og engagerede kolleger.

·         En arbejdsplads i forandring der lægger vægt på både tradition og fornyelse.

Løn:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 282.420kr. – 364.174kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420kr. (nutidskroner) – ved fuld tid.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner) ved fuld tid.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet. Tillæg for relevant erfaring kan forhandles.

Ansøgningsfristen er 29. maj 2023 kl. 12.00.

Ansøgning stiles til Menighedsrådet i Horsens Klostersogn og sendes til birs@km.dk

Der forventes afholdelse af samtaler i uge 23.

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Claus Holck Pape på telefon 20 58 54 02 eller menighedsrådets kontaktperson Inge Højgaard-Rasmussen på telefon 29 27 16 19. Aftale om besøg kan desuden aftales med ledende kirketjener Lars Barslev på 22 38 35 11.