Ergoterapeut til Frederiksberg Sundhedscenter

fuldtid
Ergoterapeut til Frederiksberg Sundhedscenter
  • Frederiksberg Kommune
  • 2000 Frederiksberg
Ambulant Genoptræning & Rehabilitering på Frederiksberg Sundhedscenter, søger en ergoterapeut til fast stilling på 37 timer indenfor ortopædkirurgi og psykiatri pr. 1. marts eller 1. april 2023.

Vi søger en ergoterapeut med interesse og gerne erfaring indenfor det ortopædkirurgiske hånd- og albueområde. Genoptræning og Rehabilitering modtager et stigende antal henvisninger af borgere med psykiske udfordringer, derfor skal du endvidere have interesse for det psykiatriske speciale.                                   
Du skal kunne vurdere og teste borgere samt udarbejde træningsprogrammer og handleplaner for forløbene. Endvidere skal du kunne varetage såvel holdtræning som individuel træning. Du skal arbejde ud fra det rehabiliterende paradigme.
Indenfor begge områder vil du blive del af et team, der sammen varetager og udvikler områderne. Der afholdes faste konferencer, hvor der er fokus på fælles refleksion og sparring. 
 
Det er dig vi søger, hvis du vil være en del af:
En travl arbejdsplads, der konstant arbejder på at effektivisere og udvikle vores tilbud.
En velfungerende terapeutgruppe, der prioriterer trivsel højt.
Et arbejde, der kræver selvstændighed og ansvar.
En arbejdsplads, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling.
En arbejdsplads, som er lydhør overfor og værdsætter nye idéer.

Kort om os:
Genoptræning og Rehabilitering er en organisation i konstant bevægelse. Vi vægter samarbejde og faglig kompetence højt og ser forskellighed som en styrke. Fokus er på at styrke samarbejdet på tværs i kommunen og på at udbrede det rehabiliterende paradigme. Derfor prioriterer vi innovative medarbejdere med gode samarbejdskompetencer.
Aktuelt er vi 45 ergo- og fysioterapeuter samt tre administrative medarbejder. Vi modtager fysioterapeutstuderende, og har en klinisk udviklingsfunktion.
Vi varetager almene ambulante genoptræningsopgaver efter sundhedsloven samt træningsopgaver efter serviceloven. Vi modtager borgere med ortopædkirurgiske, reumatologiske, neurologiske, medicinske og geriatriske diagnoser og problemstillinger. Dette er samlet i et og samme hus, hvilket giver gode muligheder for sparring og udvikling. 

Ansøgningsfrist:
Ansøgning med relevant dokumentation sendes senest d. 19. februar 2023.    
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 23. februar 2023.  
Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Du kan kontakte funktionsleder Johan Langelund-Arnstrup på tlf. 28985473 eller på mail: jola02@frederiksberg.dk

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.