Dybe-Ramme Menighedsråd søger gravermedhjælper.

deltid
Dybe-Ramme Menighedsråd søger gravermedhjælper.
 • Dybe-Ramme Menighedsråd
 • 7620 Lemvig

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest herefter.
Stillingen har en årsnorm på 1100 timer med ca. 25 timer pr. uge – kan dog variere hen over året. Der er vinterfyring fra uge 1 til uge 9.
Du skal indgå i et team med graver og de øvrige medarbejdere ved kirkerne.

Dybe-Ramme Menighedsråd kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde, som består af både kirkegårdsdrift og kirketjeneste. Ligeledes foregår der en konstant udvikling af kirkegården ud fra givne rammer og behov. Det betyder meget for os, at kirken og kirkegårde er et godt sted at komme. 
Vi søger en ansvarlig gravermedhjælper, som er praktisk og fagligt interesseret for området på kirkegården, har situationsfornemmelse, og kan give kirkegårdens brugere en betjening, hvor ordentlighed og empati er nøgleordet.

Der må forventes arbejde på kirkegårdene i Ramme, Fjaltring og Trans samt kirketjenerfunktion ved de tilhørende kirker.

 Dine opgaver:

 • Medansvarlig for vedligeholdelsesopgaver på kirkegårdene.
 • Medansvarlig for maskinparkens vedligeholdelse og kendskab til håndtering af diverse redskaber.
 • Varetage graverens arbejdsopgaver i graverens fravær.
 • Varetage det praktiske arbejde på kirkegården ved begravelser og bisættelser.
 • Er imødekommende og venlig overfor besøgende på kirkegården og har en respektfuld tilgang til arbejdet på kirkegården.
 • Varetagelse af kirketjenester ved gudstjenester og kirkelige handlinger (turnusordning med andre ansatte, ca. hver 3. weekend).


Dine kvalifikationer:

 • Har flair for praktiske opgaver
 • Har interesse i det grønne område
 • Kreativ og tør tænke ud af boksen
 • Interesse og kendskab til vores maskinpark.
 • Åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet
 • Fleksibel og samarbejdsorienteret
 • Du er et ordensmenneske og kan arbejde ud fra graverens instrukser.
 • Flair for god, empatisk og seriøs betjening af kirke- og kirkegårdens brugere.
 • Du yder et positivt bidrag til et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og kommunikerer konstruktivt.
 • Har kørekort og bil til rådighed

 Vi kan tilbyde:

 • Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar.
 • Et spændende job, hvor du er med til at udvikle fremtidens kirkegårde.
 • Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd.
 • Gode personalefaciliteter.
 • Et nærværende menighedsråd.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrig land:
Uden gartnerisk uddannelse kr. 262.671,42 (trin 1) og kr. 270.005,45 (trin 2)
Med gartnerisk uddannelse kr. 301.581,11 (trin 1) og kr. 310.611,02 (trin 2)
Aflønningen sker på timeløn.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Arne Y. Andersen på mobil nr. 4011 8715 eller menighedsrådets kontaktperson Mie Hoornenborg mobil nr. 2174 2333.

Ansøgning:

Er du interesseret i at blive vores nye gravermedhjælper?
Send din ansøgning snarest og senest d. 15. februar 2023, kl. 8.00
Der forventes ansættelsessamtale i uge 8.