profile-banner.jpg
16408
Ansøgningsfrist: 2022-06-12
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

VIA University College, Læreruddannelsen Aarhus søger en underviser til at varetage undervisnings- og vejledningsopgaver inden for og med udgangspunkt i Lærerens grundfaglighed.
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2022.

Dine opgaver:
Undervisning i Lærerens grundfaglighed i modulerne Elevens læring og udvikling samt Specialpædagogik, valgmoduler, bachelorvejledning, eksamination og praktikvejledning, holdansvarlig samt vejledning af studerende.

Dine kompetencer:
Vi forventer

 • at du har en uddannelse på kandidat- eller ph.d. - niveau inden for psykologi / pædagogisk psykologi
 • at du er fagligt engageret og gerne har erfaring med såvel undervisning af studerende som af elever i skolen
 • at du har erfaring med og viden om vejledning, herunder særlig vejledning af studerende
 • at du aktivt kan bidrage til udvikling af læreruddannelsen og af Lærerens grundfaglighed samt samarbejdet med aftagerinstitutioner
 • at du er en stærk kommunikator, skriftligt og mundtligt
 • at du kan integrere it-didaktiske læringsstrategier og teknologier i undervisningen

Du skal være indstillet på:
 • at indgå i samarbejde med læreruddannelsens øvrige undervisere
 • at kvalificere dig til deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsesregi
 • at deltage i udvikling og varetagelse af efteruddannelse i tilknytning til fagområdet
 • at deltage i samarbejde med læreruddannelsens øvrige fag og fagområder
 • at deltage i samarbejdet omkring praktikken og med professionen
 • at have primær tilknytning til Læreruddannelsen i Aarhus, men eventuelt at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteter
   
Vi tilbyder:
 • et stærkt fagligt miljø med stor forandringshastighed og fortsatte udviklingsmuligheder som blandt andet kan indebærer varetagelse af nye opgaver
 • et fagligt og socialt sparringsmiljø på det kollegiale niveau
 • teamorganisering med fagkollegaer


Løn- og ansættelsesforhold:
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2022.
Ansættelsen sker efter overenskomst med Staten.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juli 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.


Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458

Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Karin Vilsgaard Ravn på kvr@via.dk

Søg stillingen
Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 12. juni 2022.
VIA opfordrer alle interesserede og kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Læs mere om VIA University College på www.via.dk


Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 

Oprettet:
-
Ansøgningsfrist:
2022-06-12
Jobtype:

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: