Jobarkiv

Ambitiøs og engageret afdelingsleder til Botilbuddet Hornemanns Vænge, Socialforvaltningen
 • KØBENHAVNS KOMMUNE
 • Hornemanns Vænge 9, 2500 København

Brænder du for at arbejde med ledelse og udvikling?
Er du god til at formidle mål og forventninger, så der skabes fælles retning og motivation hos medarbejderne?
Så hører vi meget gerne fra dig.

I jobbet som afdelingsleder får du masser af mulighed for at bringe dine ledelsesværktøjer i spil. Vi er i gang med en spændende udviklingsproces, hvor vi arbejder med Borgercenter Voksnes omstillingsplan: 'Borgerens vej mod et selvstændigt liv' og vi stiller skarpt på den recovery- og rehabiliterende tilgang til borgerne. Sammen med vores tilbudsleder skal du være med til at lægge en strategi og drive denne udvikling.

Ledelsesteamet på Botilbuddet Hornemanns Vænge er forholdsvist nyt. Det består af en tilbudsleder og vores kommende afdelingsleder, og vi glæder os meget til at byde dig velkommen.

Om Hornemanns Vænge
Botilbuddet Hornemanns Vænge er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for voksne borgere med forskellige psykiske lidelser. Mange af beboerne har også somatiske plejebehov, fx på grund af livsstilssygdomme. Botilbuddet drives efter servicelovens §108. Botilbuddet er beliggende i Valby og huser 40 beboere i egen lejlighed. Hornemanns Vænge er forankret under Center for Selvstændige Boformer og Sundhed og indgår i et samarbejde med en række andre botilbud. Her bliver du en del af ledergruppen i centeret, der består af centerchef, tilbudsledere og afdelingsledere og du får rig mulighed for at være med til at præge udviklingen i centeret.

Mange fagligheder og fælles om at løse opgaven
Vi har 21 dygtige kontaktpersoner ansat på botilbuddet med mange forskellige faglige baggrunde. De største faggrupper er social- og sundhedsassistenter og pædagoger, ud over ergoterapeuter, socialrådgivere, professionsbachelor i sundhed og ernæring samt sygeplejersker.

Den store variation af fagligheder er en styrke for stedet, fordi vi bedre kan imødekomme den enkelte borgers behov. Det stiller også krav til dig som afdelingsleder. Du skal have forståelse for, hvilken faglighed den enkelte medarbejder har og kunne lytte og vejlede dem, så de bedst muligt bruger deres faglighed i arbejdet med en kompleks gruppe af borgere.

Vi har også to kokke ansat, som hver dag er med til at tilberede velsmagende og sund mad til vores borgere. Også her arbejder vi med udvikling. Vi drømmer om, at vores drivhus i vores dejlige have kommer endnu mere i spil, så borgerne kan være med til at dyrke deres egne tomater og agurker. For nylig har vi haft besøg af Meyers Madhus, der bl.a. har gjort os klogere på bæredygtighed, mere økologi og affaldssortering.

Vores fire faste nattevagter passer godt på vores borgere om natten og sørger for, at den øvrige personalegruppe ikke skal arbejde i treholdsskift. Og endelig har vi en servicemedarbejder, der til stor glæde for kollegaer og beboere sørger for de praktiske opgaver.

Faglig udvikling er vigtig, både for os i ledelsen, vores medarbejdere og borgere. Vi prioriterer derfor mulighed for kompetenceudviklingen af vores medarbejdere højt. For nylig har halvdelen af vores medarbejdere gennemført uddannelsen Low Arousal 2.

Vi er stolte af vores gode arbejdsmiljø! Ved den seneste trivselsmåling lå stort set alle besvarelser over 6 (ud af 7 mulige). Vi har ikke stor udskiftning i personalegruppen og vi lå på 6,8 (ud af 7 mulige) til spørgsmålet: 'Vil du anbefale din arbejdsplads til en ven?'.

Blandt andet understreger medarbejderne, at de er glade for, at ledelsen er tilgængelig. Vi holder døren åben, så medarbejderne altid kan komme ind til en snak.

Vi vil have borgerne ned ad indsatstrappen
Ved at give borgerne ejerskab for egen udvikling, vil behovet for indgriben mindskes, konflikter blive færre og borgerne opleve en større mening i tilværelsen.

Recovery og social rehabilitering betyder for os, at vi skal have borgernes indefra-perspektiv tydeligt frem. Lige nu arbejder vi systematisk på at bruge Low Arousal 2 og få endnu mere struktur i arbejdet med dette. Vi gør brug af 'den motiverende samtale' og viden om Low Arousal i dagligdagen og er nysgerrige på, hvad borgerne kan og gerne vil.

På Hornemanns Vænge er vi optaget af meningsfuldhed for den enkelte borger og undersøger, hvilke resurser den enkelte borger har. For nogle borgere betyder det, at vi finder beskæftigelse til dem hos erhvervsdrivende i nærområdet. For andre borgere giver det meningsfuldhed og succesoplevelse at have ansvaret for at passe haven, eller at dække bord og tørre bordene af efter måltidet.

Botilbuddet har rigtig gode faciliteter, som borgerne kan benytte sig af: Haven, motionsrum, sanserum til mindfulness, krearum, café i tilknytning til køkkenet og tv-stuer på 1. og 2. sal. Nogle faciliteter er der mere aktivitet i end andre, og her kan du være med til at styrke, at alle vores tilbud til borgerne er i spil.


Som afdelingsleder på Hornemanns Vænge er dine kerneopgaver

 • daglig ledelse af den social- og sundhedsfaglige indsats
 • vagtplanlægning samt andre typer af administrative driftsopgaver
 • aktiv rolle i rekruttering og introduktion
 • kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den socialfaglige og sundhedsfaglige dokumentation samt sikker medicinhåndtering i samarbejde med sygeplejerske i huset
 • implementering af aftalte strategier og udviklingsplaner i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere
 • facilitering af morgenmøder, personalemøder og fagligt forum med medarbejderne
 • afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler
 • skabe og fastholde rammer for trivsel og et godt arbejdsmiljø


Vi ser gerne, at du

 • har en stærk sundhedsfaglig profil, men også har blik for det pædagogiske
 • er handlekraftig, tager ansvar, går forrest og gerne har erfaring med ledelse
 • har en anerkendende og involverende tilgang og en imødekommende og motiverende kommunikation
 • kan omsætte strategisk retning til udvikling af vores botilbud og prioriteringer i vores drift
 • har socialpsykiatrisk erfaring og kender til dels arbejdet med rehabilitering og recovery, dels kravene i sundhedsloven
 • er nærværende, engageret og tydelig i din tilgang til ledelse
 • brænder for at sikre faglig kvalitet og udvikling


Vi tilbyder dig

 • et grundigt introduktionsforløb, herunder kursus via Københavns Kommunes lederprogram 'Sammen om ledelse'
 • at blive en del af et ambitiøst ledelsesteam med et ekstraordinært godt og respektfuldt samarbejde
 • gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, herunder mulighed for lederuddannelse på diplomniveau
 • en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, som du får mulighed for at få indflydelse på
 • en engageret og tværfaglig medarbejdergruppe med høj faglighed og lyst til at sætte fagligheden i spil
 • fleksibilitet i forhold til ferie og mødetidspunkter


Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt og senest den 1. august 2023. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og er primært placeret i dagtimerne. Der må dog forventes enkelte dage med andre mødetider, da Botilbuddet Hornemanns Vænge er et døgntilbud. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og fastsættes efter principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelse indhenter vi straffeattest og referencer.


Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret tilbudsleder Niclas Rasmus Koefoed på 2933 9228.
Du kan også læse mere om omstillingsplan for Borgercenter Voksne og  Socialstrategi Københavns Kommune.


Søg via linket senest søndag den 18. juni 2023

Vi forventer at holde 1. ansættelsessamtale den 22. juni og 2. ansættelsessamtale den 29. juni. Der vil mellem samtale 1 og 2 blive foretaget Neo-pi-r-test med tilbud om tilbagemelding på test.