Jobarkiv

fuldtid
Faglig koordinator til Enhed for Myndighed og Indgangen
 • Myndighedsområde, Handicap/Soc.
 • Torvegade 15, 4200 Slagelse
Vi vil gøre en forskel for borgerne på det specialiserede område og være de fagligt bedste
Da vores faglige koordinator har søgt nye udfordringer i afdelingen og er blevet teamleder, søger vi en faglig koordinator til Center for Handicap og Psykiatri, Enhed for Myndighed og Indgangen. Vi leder efter lige netop dig, som ønsker at gøre en forskel for borgerne, og som sætter en høj standard for fagligheden på myndighedsområdet.

Stillingen er på fuld tid og du får indflydelse på stillingens indhold og personlig udvikling i samspil med teamleder og resten af afdelingen.
Opgaverne er alsidige, og det stiller krav til din faglighed og til dig som person.

Hvem er vi
Center for Handicap og Psykiatri er i gang med en stor omstilling af hele centeret i samspil med vores kommunale udfører.

Derfor er vi lige nu i gang med en større omorganisering af området, hvor vi alle skal bidrage ind i, at vi får løftet vores kerneopgave til gavn for borgeren.

Center for Handicap og Psykiatri Myndighed og Indgangen består af ca. 45 medarbejdere heraf Myndighedsleder, leder af Indgangen, teamleder, jurist og en administrativ koordinator.

Indgangen består af ca. 14 medarbejdere i tæt samspil med myndighed.

Myndighed består af 3 teams, Handicap, Psykiatri/udsatte og Team BPA/§100.

Vi er i gang med et udviklingsforløb i samspil med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen i forhold til kvalitetssikring af sagsbehandlingen i afdelingen. Her vil du som faglig koordinator få en væsentlig rolle.

Om jobbet
Du skal være stærk i din myndighedsrolle og kunne agere i alle relevante lovområder.

Samtidig skal du være en stærk formidler med et læringsorienteret perspektiv både i forhold til rådgivergruppen, men også i forhold til samarbejdspartnere.

I den daglige drift skal du agere i ”her og nu” problemløsninger, sparring og supervision i forhold til opgaveløsning hos den enkelte rådgiver.
Du skal ligeledes kunne undervise rådgivergruppen som helhed, og skal kunne tilrettelægge en undervisning, eks. i VUM 2.0 eller anden fagrelevant viden.

Opgaverne omfatter blandt andet:
 • at levere sagsbehandling i overensstemmelse med Myndigheds principper for god sagsbehandling
 • problemløsning i de daglige opgaver og udfordringer
 • indgå i særlige vanskelige sagsforløb som sparringspartner og sagsbehandler
 • fortsat udvikle kollegaernes og egne faglige kompetencer på myndighedsområdet ved at være opdateret på relevant lovgivning, kvalitets- og udviklingsprojekter, faglitteratur m.m.
 • deltage i mono- og tværfaglige teammøder og prioritere mellem opgaver og ressourcer, når det er nødvendigt (efter aftale med leder)
 • sikre implementering af ny lovgivning/lovændringer/principafgørelser
 • sikre samarbejde på tværs af alle teams i afdelingen gennem et tæt samarbejde med jurist og leder
 • sikre udarbejdelse og opdatering af kvalitetsstandarder, retningslinjer, faglige standarder, årshjul, håndbog og sikre, at det benyttes i dagligdagen.

Vi tilbyder dig
 • gode kollegaer og en arbejdsplads med fokus på fællesskab og arbejdsglæde
 • en ambitiøs afdeling, der gerne vil udvikle og højne kvaliteten i vores kerneopgave
 • et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer
 • en arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag
 • stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde
 • en arbejdsplads med stort drive, nysgerrighed og fokus på læring
 • en ny afdeling, hvor du er med til at opbygge afdelingen og en ny kultur.

Hvem er du
Vores forventninger til dine faglige kvalifikationer er, at du har kendskab til hele eller store dele af det sociale område. Derudover forventer vi, at du har:
 • et stærk socialfagligt og juridisk fundament, som kan omsættes i myndighedsarbejdet
 • erfaring og en brændende interesse for myndighedsarbejde, herunder mødet med borgeren, lovgivning, principafgørelser, kvalitetsstandarder m.v.
 • flair for at arbejde med medarbejdere med høj selvstændighedstrang og fagprofessionel stolthed
 • forståelse for og lyst til at bidrage til kollegaernes udvikling i myndighedsrollen
 • du er uddannet socialrådgiver, socialformidler, gerne med en juridisk overbygning
 • du har kendskab til eller har lyst til at få kendskab til BIT modellen
 • du er en stærk formidler i både skrift og tale.

I forhold til dine personlige kompetencer, lægger vi vægt på, at du
 • har et positivt sind, som du deler med kollegaer, samarbejdspartnere og borgere
 • har en stærk personlighed og en synlig profil i dagligdagen
 • stiller nysgerrige spørgsmål og er kreativ i din måde at finde løsninger på
 • er god til at give konstruktiv og anerkendende sparring
 • mestrer både konflikthåndtering og diplomati, og bruger din humor og kreativitet på en måde, der positivt styrker kontakten med folk omkring dig
 • er handlekraftig, målrettet og god til at træffe beslutninger
 • kan bevare overblikket og roen i en omskiftelig hverdag.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. juni 2024.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere
Er du interesseret i at vide mere om stillingen eller afdelingen, er du velkommen til at kontakte
 • teamleder Sabrina Domar på telefon 20 16 06 18
 • myndighedsleder Jeannett Jakobsen på telefon 30 51 27 32

Du kan også finde mere viden om Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Ansøgningsfristen
 • den 19. april

1. samtalerunde er den 24. april og 2. samtale er den 26. april. Kandidater der går videre til 2. samtale runde, vil får udleveret en case, som der tages udgangspunkt i ved samtalen.

Vi glæder os til at høre fra dig!