Jobarkiv

Sygeplejerske til Bedøvelse og Intensiv, Planlagt Kirurgi Esbjerg, Esbjerg og Grindsted Sygehus
  • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
  • Skaboeshusevej 92, 5800 Nyborg

Vores gode kollega går på efterløn, derfor søger vi en sygeplejerske til 37 timer/uge til Planlagt Kirurgi Esbjerg med start 1. juni 2024.

Planlagt Kirurgi Esbjerg er indrettet med alle relevante faciliteter, for at kunne skabe ideelle kirurgiske patientforløb. Afsnittet har over de sidste år gennemgået en gennemgribende ombygning og udvidelse og fungerer nu også som modtagelse, for patienter til elektiv operation for hele Esbjerg og Grindsted Sygehus. 

Planlagt Kirurgi har to hovedfunktioner: 

•    Dagkirurgi 
•    Elektiv operationsmodtagelse 

Vi har åbent fra kl. 7.00 - 18.00 på hverdage.  

Der er 7 operationsstuer og 20 opvågnings- og hvilepladser i Planlagt Kirurgi. Vi har patientforløb inden for specialerne gynækologi-, kæbe-, mamma-, ortopæd-, parenkym-, plastik-, øre-næse-hals kirurgi samt urologi.

I Planlagt Kirurgi er alle sygeplejersker tilknyttet et operationsteam og indgår samtidigt i den daglige bemanding i opvågning og modtagelsen. Det vil være en fordel hvis du har erfaring f.eks. fra operationsgang, kirurgisk sengeafdeling, opvågning, ambulatorie, skadestue eller et modtageafsnit.  

”Som sygeplejerske kommer du til at arbejde på en afdeling med høj faglighed med mange spændende sygeplejefaglige opgaver. Opgaverne er alsidige og højt specialiseret. Du bliver medlem af en gruppe meget professionelle og dedikerede sygeplejersker, der arbejder evidensbaseret.”
Fortæller den kliniske sygeplejespecialist fra Planlagt Kirurgi.


Vi tilbyder

•    Et afsnit der sætter patienten i centrum  
•    Fokus på kvalitet og udvikling  
•    Fokus på det sammenhængende patientforløb  
•    Kompetente og engagerede kollegaer  
•    Afvekslende hverdag med spændende, sygeplejefaglige udfordringer
•    Et godt arbejdsmiljø  
•    Gode udviklingsmuligheder  

Vi søger en sygeplejerske der

•    Kan håndtere et stort patientflow og forstår at kommunikere med patienter og pårørende i et korttidsafsnit
•    Brænder for den sygeplejefaglige opgave i afsnittets patientforløb
•    Deltager i kontinuerlig overvågning af afdelingens behandlings- og plejekvalitet  
•    Er aktiv i ansvaret for et godt arbejdsmiljø
•    Har gode samarbejdsevner og er serviceorienteret

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Kirstine Hansen tlf. 79 183010.
Du er altid velkommen til at komme på besøg i afdelingen.

Ansøgningsfristen er d.18/4 2024
Samtaler afholdes d. 23/4 2024

Søg stillingen elektronisk - husk at vedlægge relevante bilag samt bevis for opnået autorisation som sygeplejerske.  
 

Planlagt Kirurgi hører organisatorisk under afdelingen Bedøvelse og Intensiv, afdelingen håndterer samtlige skærende specialer på Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus, såvel planlagte som akutte operationer. Herudover betjenes Psykiatricenter Vest (psykiatriske afdelinger) med anæstesi til ECT-behandlinger.

Aktiviteten i vores afdeling er som helhed præget af hospitalets status som akutsygehus med ca. 17.000 anæstesier pr. år. Bedøvelse og Intensiv varetager desuden driften af sygehusets Intensiv afsnit med 10 højintensive pladser samt den døgndækkede akutlægebil.
Lægestaben består aktuelt af 26 speciallæger, 12 læger på intro- og hoveduddannelsesniveau. Der er 6 oversygeplejersker, der tilsammen leder ca. 260 sygeplejersker fordelt på intensiv afsnit, opvågnings afsnit, operations afsnit, anæstesi afsnit, planlagt Kirurgi Esbjerg og planlagt Kirurgi Grindsted. Herunder varetager afdelingen også planlægning og booking af operationer i central Booking

I afdelingen Bedøvelse og intensiv bliver du en del af et team bestående af positive, fremsynede, engagerede, aktive og humørfyldte kolleger.