Jobarkiv

fuldtid
Militære kollegaer inden for elektronikområdet til af Radarværkstedet i Korsør (genopslag)
  • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør
  • Sylowsvej 8N, 4220 Korsør
Søger du nye udfordringer, og kunne tænke dig at arbejde på med specialiseret systemer, så søger Radarværkstedet i Korsør nye kollegaer, som er uddannet elektronikfagtekniker.

Om os

Radarværkstedet har ansvaret for vedligeholdelse, reparation, modifikation, opgradering og systemopdatering inden for Radar, Ildledelse, og Electronic Warfare i forsvaret.

Radarværkstedet består af et værksted i Korsør og et værksted i Frederikshavn, som i tæt samarbejde løser de opgaver, som kommer inden for værkstedets opgaveportefølje.

På værkstedet mødes du af fagligt og engageret teknikere, som i et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone, får løst opgaverne og som du kan sparre professionelt med.

Vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen samt overholdelse af aftalte leveringstidspunkter.

Selvom vi har travlt og gang i mange opgaver, har vi fokus på work/life balance og kan tilbyde betalt frokostpause, flekstidsordning samt kaffe/the og frugtordning. Forsvaret har en god personalepolitik, med gode vilkår for medarbejdere i alle aldersgrupper.


Om stillingen

Du vil blive mødt af mange spændende opgaver inden for radar- og ildledelsesudstyr samt Electronic Warfare.

Arbejdet foregår både på faste installationer på land, om bord på Søværnets enheder og på værkstedet.

Vi har fokus på kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder og vil sørge for, at du får en grundig oplæring i opgaverne.

Opgaveløsningen medfører klatring i master og det kræves, at du kan bestå kurset evakuering og redning i højder og kan helbredsgodkendes til klatring i master.

Som ansat på Radarværkstedet i Korsør vil du få en travl og udfordrende hverdag. Der må forventes rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over hele Danmark og i udlandet, hvorfor kørekort kat. B. er et krav til stillingen.

FVT støtter den operative struktur med særligt personel, der kan derfor forekomme perioder med sejlads på søværnets enheder.

Du vil på sigt komme til at indgå i værkstedets servicevagt.


Om dig

Du er konstabel og er uddannet elektronikfagtekniker med svendebrev.

Du har lyst til at arbejde med specialiseret udstyr og tekniske systemer. Du udviser initiativ, selvstændighed, gå-på-mod og ikke bange for at tage fat.

Du sætter en ære i høj faglighed, og er god til at samarbejde på mange fronter. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette brede opslag er også slået op civil, Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev som elektronikfagtekniker jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Marianne Raahauge på tlf. 29 21 62 15 eller assisterende værkstedsleder Kenneth Adrian på tlf. 51 85 87 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse fra 1. juni 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.