Jobarkiv

fuldtid
Er du den informationssikkerhedskoordinator, der kan højne informationssikkerheden i Herlev? (genopslag)
 • IT og Digitalisering
 • Herlev Bygade, 90 1, 2730 Herlev

Vi søger en skarp it-informationssikkerhedskoordinator. Ved du noget om sikkerhedsløsninger og GDPR, og har du samtidig overblikket, der kan få det hele til at spille?

Herlev Kommune ønsker at højne ekspertisen inden for Databeskyttelse og it-sikkerhed, og vi søger derfor en dygtig it-sikkerhedskoordinator med stor viden om sikkerhedsløsninger og GDPR. Som koordinator bliver du placeret i i GDPR-enheden i IT-afdelingen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Implementering af nødvendige sikkerhedstiltag f.eks. inden for standarderne CIS 20 eller ISO 27001.
 • Foretage risikovurderinger og -analyser og proaktivt foreslå nødvendige sikkerhedsløsninger til imødekommelse af kommunens behov.
 • Styre implementering af nye sikkerhedsløsninger i samarbejde med forretningen, it-drift og leverandører.
 • Følge op på it-revisionsbemærkninger og sikkerhedshændelser.
 • Holde sikkerhedspolitikker og beredskabsplaner levende, bl.a. ved awareness.
 • Deltage i It-sikkerhedsudvalget og i sikkerhedsarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD).
 • Samarbejde med blandt andet Contract Manager og jurist om GDPR-compliance.


Klar til at gå på tværs

Du skal være klar til at sprede løsninger og viden på tværs af organisationen. It-informationssikkerheden skal nemlig helt ud i den enkelte børnehave og på det enkelte plejehjem. Du vil få stor indflydelse på, hvordan stillingen formes.

Du kommer til at arbejde med it-sikkerhedsopgaver i en central enhed, der har samarbejde på tværs i organisationen.  Du vil få et stort ansvar i forhold til at styrke it-sikkerheden og sikre udbredelse af opmærksomheden på it-sikkerhed, også i kommunens mange decentrale enheder. Det forventes derfor, at du holder dig løbende opdateret om udviklingen inden for sikkerhedsløsninger. Herlev Kommune er en del af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor kommunen sammen med de øvrige 11 medlemskommuner samarbejder om at sikre en effektiv implementering af digitaliseringstiltag.

Om dig

 • Du har en baggrund, der kvalificerer dig med viden inden for it-sikkerhed og databeskyttelse.
 • Du har et par års relevant erhvervserfaring med it-sikkerhed og projektledelse, gerne inden for den offentlige sektor.
 • Du har forståelse for sikkerhedsløsninger og kan sætte dem i forhold til det konkrete trussels- og risikobillede, og du har gerne kendskab til NSIS-standarden.
 • Du formår at arbejde tværgående og helhedsorienteret i samarbejde med både centrale og decentrale enheder i kommunen.  
 • Du formår at arbejde selvstændigt og tilrettelægge og prioritere dine arbejdsopgaver.
 • Du er dygtig til at kommunikere på skrift og i tale, løsningsorienteret og i stand til at formidle komplekse budskaber på en forståelig måde.

Om os

Stillingen er placeret i IT afdelingen, som udover GDPR-enheden, også består af en digitaliseringsenhed, GIS-funktion, IT-supportteam og IT-driftsenhed. GDPR-enheden arbejder tæt sammen med hele IT-afdelingen. GDPR-enheden består af en faglig koordinator/Contract Manager, en administrativ GDPR-konsulent, en juridisk medarbejder og dig som informationssikkerhedskoordinator.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning. Der er mulighed for at indgå en aftale om, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over 2 uger fordeles på 9 arbejdsdage og holde fri hver anden fredag. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være modtaget senest torsdag den 18. april 2024. Ansættelsessamtale(r) forventes afholdt i uge 17.

Nærmere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos faglig koordinator Lars Borch-Jensen på 2256 4870 eller IT- og digitaliseringschef Kim Christoffersen på 2934 6465.

Søg stillingen
Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.

 

Om Herlev
Herlev er placeret i hjertet af hovedstadsområdet med en velfungerende infrastruktur. Transportmulighederne til og fra Herlev er gode og bliver forstærket med den kommende letbane og de fire letbanestationer i byen. Samtidig byder Herlev på let adgang til grønne områder. Vi er i fuld gang med at udvikle byen, så den også i fremtiden har et levende handelsliv, en spændende bymidte og er attraktiv at bo og drive virksomhed i.

I Herlev Kommune arbejder vi ambitiøst og målrettet på at sikre, at vores tilbud til borgerne også i fremtiden er på et højt niveau. Det gør vi ved at indrette organisationen med et større fokus på at styrke fagligheden og understøtte dialogen med borgerne, samt forkorte afstanden mellem det lokale politiske niveau og kommunens medarbejdere.