Jobarkiv

fuldtid
Cityassistenter søges til Parkering
  • Aarhus Kommune
  • Karen Blixens Boulevard 7 1, 8220 Brabrand

Aarhus Kommune søger nye cityassistenter til at hjælpe med at servicere byens borgere og brugere.

ARBEJDSOPGAVER
Parkeringskontrollen i Aarhus har til opgave at sikre orden, fremkommelighed og trafiksikkerhed i byen. Byens cityassistenter sørger for, at alle trafikanter nemt og trygt kan færdes på de offentlige vejarealer. Dette sikres bl.a. ved at pålægge ulovligt parkerede køretøjer parkeringsafgifter, men lige så ofte løses trafikale udfordringer gennem dialog med borgere på gaden. 

Cityassistenterne skal desuden understøtte hele Teknik og Miljø (og byen) med forskellige service- og tilsynsopgaver. Der vil i fremtiden, være lette vagtopgaver. Det er kommunens målsætning, at cityassistenterne yder en service til borgere og virksomheder, som ligger ud over blot at udskrive afgifter. Der er løbende fokus på at sikre optimale parkeringsforhold i Aarhus, hvilket cityassistenterne understøtter ved at være kommunens øjne og ører på gaden. Cityassistenternes daglige færden rundt omkring i byen giver dem vigtig viden om trafik- og parkeringsforhold, som er afgørende for at kunne tilpasse og optimere de fysiske forhold på gaden. 

KVALIFIKATIONER
Jobbet som cityassistent kræver gode kommunikationsevner i både tale og på skrift, da man ofte skal indgå i dialog med borgere på gaden. Det er derfor også nødvendigt med en god situationsfornemmelse. Jobbet kræver desuden at du er robust både fysisk og psykisk, da parkeringskontrollen foregår til fods eller på cykel. Stor selvstændighed er også nødvendig, da meget af arbejdsdagen og kontakten med byens borgere planlægges af de enkelte cityassistenter selv. Man skal desuden være omstillingsparat, da jobbet indebærer mange forskelligartede opgaver. Derudover er gyldigt kørekort til almindelig bil påkrævet.  Det vil være en fordel at have grundkursus for vagtmedarbejdere.

OPLÆRING
Inden man kommer på gaden, har man været igennem en intern oplæring, som afsluttes med en skriftlig prøve samt evaluering af oplæringsforløbet. Begge dele skal bestås med tilfredsstillende resultat, før man kan blive ansat som cityassistent. Cityassistenten skal herefter fortsætte på en intern uddannelse i yderligere 2 måneder, hvorefter man bliver tilknyttet et team af rutinerede kollegaer.

Der bliver desuden løbende afholdt interne konflikthåndteringskurser, der hjælper cityassistenten med at håndtere de mange forskelligartede situationer ude på gadeniveau.

VI TILBYDER
Et spændende, udfordrende, selvstændigt og afvekslende job, som er med til at gøre en reel forskel for byens fremkommelighed og trafiksikkerhed, og dermed også for byens borgere. Man bliver desuden en del af et fællesskab med andre engagerede og rutinerede kolleger, der altid står klar med en hjælpende hånd.
 
LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Cityassistenten ansættes i rullende vagtturnus, hvor man normalt har dagvagt med flekstidsordning, men hvor man dog hver 6. uge har aften- og weekendvagt med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Cityassistenter aflønnes i henhold til gældende overenskomst, samt lokalaftaler.

Læs mere om Teknik og Miljø, hvad du kan forvente af rekrutteringsprocessen og vores generelle løn- og ansæt­telsesvilkår. Bliv en del af Teknik og Miljø (aarhus.dk)

Vil du vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Torben Nielsen på tlf. 2040 8533 eller tillidsrepræsentant Jimmy Danielsen på tlf. 2920 8645.

Læs mere om Team Parkering her: www.aarhus.dk/parkering 

ANSØGNING
Vi forventer, at du i din ansøgning har forholdt dig til de ovennævnte arbejdsopgaver, og vi forventer, at du i ansøgning beskriver, hvordan du vil hjælpe med at løse de ovennævnte arbejdsopgaver med udgangspunkt i dine egne personlige kvalifikationer.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest tirsdag den 30. april 2024. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende 

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
   
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!