Jobarkiv

fuldtid
Rådighedsstillinger – Premierløjtnanter af reserven ved Gardehusarregimentet
  • Antvorskov Kaserne
  • Charlottedal Alle 4, 4200 Slagelse
Ønsker du at fastholde din tilknytning til Forsvaret og måske udvikle dine militære kompetencer?

I så fald skal hermed lyde en opfordring til dig om, at søge en stilling som premierløjtnanter af reserven ved Gardehusarregimentet.

Om os

Gardehusarregimentet (GHR) er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon som uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.

GHR tilbyder reservisterne mulighed for relevant tjeneste og uddannelse med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer, så reserven til enhver tid kan støtte GHR enheder.

Om stillingen

Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Dette stillingsopslag er med henblik på at ansætte en række
premierløjtnanter i Gardehusarregimentets reserve, og gælder derfor ikke en specifik funktion. Såfremt en kandidat vurderes egnet til ansættelse, vil der på baggrund af kandidatens tidligere tjeneste og den enkeltes kompetencer og kvalifikationer blive taget stilling til hvilken funktion der matcher bedst. Hvorefter kandidaten tilbydes ansættelse i respektive stilling.

Herunder beskrives kort de funktioner der er til besættelse:
• Som uddannelses- og støtteofficer ved reserven er man primært
ansat for at kunne indgå og træne som kadre på øvelser, med henblik på at gennemføre uddannelse, kontrolvirke og/eller planlægning.
• Som delingsfører er man primært indsat for at træne i forbindelse med indsætte
som delingsfører i kortere eller længere perioder, under øvelser gerne i både SRS og HBU.

Der vil regelmæssigt komme tilbud om kurser og uddannelser, nationalt og internationalt, relevant for den funktion man bestrider, som reservister kan søge og indstilles til.

Om dig

Du er udnævnt premierløjtnant af reserven og har som minimum virket som delingsfører i enten HBU, HRU eller SRS ved en infanteri enhed. Det er ønskeligt at du har været udsendt for Forsvaret.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil.

Du har interesse for uddannelse/udvikling af de bedste soldater, ligesom du aktivt ønsker at deltage i udviklingen og løsningen af regimentets opgaver.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte major Lasse Kim Galsgaard-Olsen på telefon 30 36 50 35 eller mail: GHR-STCH@mil.dk, eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail: GHR-S1-11A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen skal være den 31. december 2024. Der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.