Jobarkiv

fuldtid
Omsorgs-/pædagogmedhjælper til Landsbyen Sølund Boenhed 18
 • Sølund Bo 18
 • Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg
Er du i gang med et sabbatår, eller har du lyst til at prøve noget nyt og brænder for at arbejde relationelt tæt med mennesker med særlige behov, søger vi i Landsbyen Sølund Boenhed 18, omsorgs-/pædagogmedhjælper vikarer/tilkaldevikarer.

Vi søger medarbejdere der også har lyst til at arbejde om natten.

Landsbyen Sølund er en boform og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Landsbyen Sølund er hjem for 225 borgere og arbejdsplads for omkring 800 medarbejdere. Se Landsbyen Sølunds hjemmeside

Boenhed 18 er en af de 13 boenheder i Landsbyen Sølund. Boenheden er delt op i to huse, hus 17 og hus 18. Der bor 8 beboere i hvert hus, otte mennesker med meget forskellig erfaring og livshistorie, med en levealder på 43 til 88 år og et udviklingsniveau spændende fra 6 måneder til 5 år.

Boenhed 18 er et hjem for mennesker, med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og med kompetencer på de tidligste udviklingstrin, herunder mennesker med bl.a. autisme, Downs syndrom, og flere former for demens. Flere af beboerne, har udover udviklingshæmning, en psykiatrisk overbygning samt fysiske funktionshæmninger. De har varierende kommunikative kompetencer, nogle har verbalt sprog, andre blot impressivt sprog, enkelte benytter tegn-til-tale.

I Boenhed 18 lægger vi vægt på at give beboerne en tryg hverdag i hyggelige, hjemlige og stabile rammer. Det overordnede mål er, at den enkelte beboer oplever at have betydning for andre mennesker og oplever sig anerkendt og accepteret i en meningsfuld hverdag. Fælles for beboerne er, at de har behov for megen hjælp og støtte i hverdagen, samt en høj grad af tryghed og forudsigelighed. Dette skaber vi blandt andet gennem struktur og en kærlig og omsorgsfuld kontakt til den enkelte. Vi arbejder med udgangspunkt i filosofien Gentle Teaching, samt høj grad af faglighed og erfaring

Vi ønsker os en kollega der
 • Kan arbejde relationelt og tæt med mennesker med lavt funktionsniveau.
 • Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og ansvar.
 • Kan arbejde i dag, aften og nat
 • Kan arbejde weekend og helligdage
 • Er fleksibel ifht at kunne møde ind med kort varsel.
 • Der har kørekort, men det er ikke et krav.

Vi kan som din arbejdsplads tilbyde
 • En beboergruppe med 16 skønne og meget forskellige mennesker
 • Erfarne, engagerede og fagligt dygtige kollegaer, med forskellig faglig baggrund
 • En grundig indkøring
 • Et job hvor du kan være med til at gøre en forskel og får medindflydelse og ansvar
 • Mulighed for faglig sparring og udvikling
 • Mulighed for supervision
 • Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i Landsbyen Sølund.
 • Kurser på Sølunds egen kursusafdeling VISS
 • En personalegruppe som lægger vægt på også at kunne grine sammen og være uhøjtidelige.
 • Desuden mulighed for at gøre brug af Sølunds eget motionsrum uden for arbejdstiden, samt Skanderborg kommunes sundhedsordning.

Da Landsbyen Sølund er et døgntilbud, er arbejdstiderne planlagt som dag, aften og/eller nat, weekend og helligdage.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Boenheden for yderligere information eller besøg.

Kontakt assisterende leder Anette Bak Bech, telefon 87 94 81 18 / 87 94 81 17 / mail anette.bak.beck@skanderborg.dk eller Boenhedsleder Rennie Lundstrøm 87 94 82 18 / mail rennie.lundstroem@skanderborg.dk.

Se også Landsbyen Sølunds hjemmeside for yderligere information.

Frist
30. april 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes efterhånden som vi modtager ansøgninger

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.