Jobarkiv

fuldtid
Lata Forsorgshjem Taastrup søger Socialpædagog
  • LATA Integration & Trivsel ApS
  • Glostervej 8A, 2500 Valby

Om Lata Forsorgshjem Taastrup: 

Lata Forsorgshjem Taastrup henvender sig til målgruppen jf. SEL § 110. Vores målgruppe er mænd og kvinder, som er hjemløse og har andre sociale udfordringer.

Forsorgshjemmets beboere er i alderen 18-85 år, uden aktivt misbrug og psykiatriske udfordringer som ikke er i behandling.

Der er 7 pladser på Lata Forsorgshjem Taastrup.

Vigtig tilgang og metoder på Lata Forsorgshjem er Housingfirst, empowerment, hjælp til selvhjælp, ADL og Motiverende samtale.

Om stillingen:

Som socialfaglig medarbejder på Lata Forsorgshjem vil du have funktion som socialfaglig kontaktperson, og du vil indgå i et team af kontaktpersoner, der varetager det løbende arbejde, pædagogisk, socialfagligt og praktisk i samarbejde med den enkelte beboer og gruppen af beboere på Forsorgshjemmet.

Dine opgaver vil indebære løbende trivselssamtaler med beboere om deres ophold på Forsorgshjemmet og deres tanker og ønsker for en tilfredsstillende fremtid, således at der skabes grundlag for at støtte beboeren bedst muligt i en positiv udvikling af deres samlede livssituation.

Du tager gerne initiativ til at arrangere aktiviteter med beboerne i og udenfor huset. Herudover er der opgaver af praktisk karakter, som er forbundet med driften af Forsorgshjemmet. Du vil blive en del af et socialt- og tværfagligt sammensat team, hvor du skal være med til at udvikle indsatsen og den faglige profil for Forsorgshjemmet.

Din profil:

Du er uddannet pædagog. Du brænder for det socialfaglige arbejde i relation til en sårbar og udsat målgruppe, og du kan se de pædagogiske udfordringer i selv de små ting. Du kan metodisk og struktureret foretage observationer og beskrivelser samt foretage faglige vurderinger af behov i en socialpædagogisk kontekst.

Du kan skriftliggøre dine beskrivelser og observationer i vores elektroniske journalsystem ”Danjournal”. Du har erfaring med metoderne MI, CTI, ICM, hjælp til selvhjælp, og du kan arbejde med en anerkendende og empowerment-baseret tilgang til målgruppen. Det vil være et plus, hvis du har erfaring med at arbejde med hjemløse borgere med sociale udfordringer.

Du trives med at arbejde selvstændigt og indgå i kompetenceudvikling bl.a. i form af supervision, temadage og faglig sparring med dit team. Du har erfaring med at arbejde med mennesker fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Du er psykisk og fysisk robust, og du kender dine egne grænser og kan bevare roen i arbejdet med sårbare og udfordrede mennesker.

Løn og ansættelsesforhold:

Vi søger 1 pædagog med tiltrædelse pr. 1. maj 2024 eller snarest muligt. Stillingen er 32-37 timer pr. uge.

Arbejdstiden vil være skiftende vagter alle ugens dage i tidsrummet 07:45-22:15. Weekendarbejde skal forventes hver 3 - 4. uge

Stillingen lønnes efter kvalifikationer og kompetencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ass. leder på Lata Forsorgshjem, Hanin Kayed, tlf. nr. 4040 9811 eller mail Hak@lata.dk.