Jobarkiv

fuldtid
Rådighedsstilling – Kompagnichef ved Totalforsvarsstyrken i Østdanmark
  • Landsdelsregion Øst
  • Henrik Gerners Plads 1, 1439 København K
Landsdelsregion Øst søger engagerede og helhedsorienterede kaptajner af reserven til Totalforsvaret, der kan afse op mod ca. 30 dage om året fordelt på hverdagsaftener og weekender til uddannelse og møder. Så hvis du er/eller ønsker at blive kaptajn af reserven og har lyst til en spændende, afvekslende og anderledes rådighedsstilling, der både udvikler dig operativt som chef og fører i Forsvaret og samtidigt styrker dine civile ledelseskompetencer som ansvarlig for en reserveenheds opbygning og drift, opfordrer vi dig til at sende en ansøgning.

Om os

Totalforsvarsstyrken er under opbygning frem mod 2024 og udgør en del af Danmarks nationale forsvar og NATOs regionale forsvar i form af værtsnationsstøtte.

Totalforsvarsstyrken består af 26 underafdelinger fordelt over hele landet, som føres af reservepersonel. De manuelle funktioner bemandes af hjemsendte værnepligtige, som indkaldes ved en eventuel mobilisering

Landsdelsregion Øst opstiller 12 underafdelinger fordelt i seks distrikter på følgende geografiske placeringer:

• København på Svanemøllens Kaserne, Østerbro.
• Københavns Vestegn i Jonstrup lejren, Ballerup.
• Nordsjælland på Kratbjerg, Fredensborg.
• Midt- og Vestsjælland på Flyvestation Skalstrup, Roskilde.
• Sydsjælland og Lolland Falster på Vordingborg Kaserne.
• Bornholm på Almegårds Kaserne, Rønne.

Læs mere om Totalforsvaret og Totalforsvarsstyrken på internettet.

Om stillingen

I designeringsfunktionen som kompagnichef af reserven varetager du, sammen med din næstkommanderende af reserven, rekruttering, kommunikation, administration, uddannelse og føring af kompagniet under forberedelse, øvelse og indsættelse.

Du deltager aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Der er ligeledes mulighed for at deltage i distriktets øvrige aktiviteter og skydedage.

Der er mange muligheder for at videreuddanne dig, eksempelvis gennem føringskurser for reserven, såvel med henblik på funktionen som med henblik på dit fortsatte karriereforløb i reserven.

Samlet set betyder det deltagelse i aktiviteter 20-30 dage årligt fordelt på både hverdage og weekender.

Om dig

Du har mod på en spændende rådighedsstilling i Forsvarets Reserve og ønsker at være primær drivkraft for kompagniet og en af distriktets nøglespillere for udvikling af Totalforsvarsstyrken.

Du har en operativ baggrund fra hæren, og har gjort tjeneste enten som fastansat officer eller som reserveofficer.

Du er energisk, fleksibel og dedikeret med en høj grad af selvstændighed. Du har drive og fører med dig selv som forbillede, din enhed til resultater med fokus på initiativ og ansvarsfølelse.

Du besidder en god forståelse for operative forhold baseret på egen erfaring fra tidligere tjeneste – eller er parat til at opbygge denne viden og erfaring som en del af dit virke som kompagnichef i Totalforsvarsstyrken.

Sidder du i eller har forladt en fast militær stilling inden for de seneste 3 måneder, kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte din overførsel til Totalforsvarsstyrken uden at skulle ansøge via dette opslag.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

• København, Lasse Elsborg på telefon 72 21 72 39.
• Københavns Vestegn, Lars Heit Henriksen på telefon 20 32 43 77.
• Nordsjælland, Casper Schroll på telefon 26 57 72 50.
• Midt- og Vestsjælland, Jeanette Korreborg på telefon 91 32 61 50.
• Sydsjælland og Lolland Falster, Per Hinrichsen på telefon 21 42 52 94.
• Bornholm, Jonas Vøg Andersen på telefon 72 82 09 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91 i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Du bedes i din ansøgning anføre, hvor i Østdanmark du ønsker at gøre tjeneste.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.