Jobarkiv

Rengøringsmedarbejder fuldtid
 • Rengøringsservice Danmark A/S
 • Produktionsvej 8 - 10, 2600 Glostrup

See English below.

Rengøringsservice Danmark arbejder hver dag for en lang række kunder, der sætter pris på kvalitet og stabilitet. Vi er en virksomhed i rivende udvikling, og vi søger derfor endnu flere dygtige medarbejdere til vores teams.

Vores primære faste opgaver er rengøring på kontorer, trapper og i lejligheder i Storkøbenhavnsområdet. Det er derfor en fordel, at du bor i København og omegn.

Dine opgaver bliver:

 • Rengøring af lejligheder
 • Rengøring af trapper
 • Rengøring af kontorer

Jobbet er en fuldtidsstilling på 30 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.

For at trives i jobbet kræver det at du:

 • Er villig til weekendarbejde samt afløsning
 • Skal kunne arbejde på søgnehelligdage
 • Er mødestabil, morgenfrisk og fleksibel
 • Har god fysik, da der må forventes løft af tungt udstyr
 • Har kendskab til servicearbejde
 • Kan fremvise straffeattest
 • Kan tale engelsk eller dansk

Vi vil til gengæld gerne tilbyde dig følgende:

 • Grundig oplæring så du er godt klædt på til dine arbejdsopgaver
 • Løn i henhold til Serviceoverenskomsten (DI og 3F) på kr. 152 i timen - der vil være tillæg for aftenarbejde efter kl. 18.00
 • En god pensionsordning
 • Et stærkt team af gode og kompetente kolleger der løfter i flok
 • Sociale arrangementer på tværs af virksomheden
 • Mulighed for indflydelse på din arbejdstid

Hos Rengøringsservice Danmark sætter vi kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Det efterlever vi både i udførelsen af vores arbejde og ved mødet med vores kunder. Det er derfor vigtigt, at du er imødekommende og serviceminded.

Ansøgning:

Lyder stillingen som noget for dig, så send din ansøgning snarest. Ansøgninger behandles løbende.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Hos Rengøringsservice Danmark bekymrer vi os både om miljøet og vores medarbejdere. Vi er en Svanemærket virksomhed med stor diversitet og medarbejdere med over 30 forskellige nationaliteter der arbejder tæt sammen. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi ønsker at du bliver en succes. For dig som ansat betyder det: Klare planer, ordentlig overenskomst, konstant udvikling, et trygt og sikkert arbejdsmiljø, samt et godt samarbejde med din nærmeste inspektør.

Du kan læse mere om Rengøringsservice Danmark her: https://rs-dk.dk

In English:

Rengøringsservice Danmark works every day for a wide range of customers who appreciate quality and stability. We are a company in rapid development, and we are therefore looking for even more skilled employees to join our team.

Your tasks will be:

 • Cleaning apartments
 • Cleaning stairs
 • Cleaning offices

The job is a full-time position 30 hours a week. Accession as soon as possible.

To thrive in the job, you need to:

 • Is willing to work weekends – and replace shifts in holidays
 • Must be able to work on public holidays
 • Is meeting stable, fresh in the morning and flexible
 • Has good physique, as lifting of heavy equipment is to be expected
 • Have knowledge of service work
 • Can show a criminal record
 • Can speak English or Danish

In return, we would like to offer you the following:

 • Thorough training so you are well prepared for your work tasks
 • Salary according to the Service Agreement (DI and 3F) of DKK 152 per hour - there will be a supplement for evening work after 6 pm
 • A good pension scheme
 • A strong team of good and competent colleagues who pull together
 • Social events across the company

At Rengøringsservice Danmark, we put quality, competences and the customer at the center. We live by this both in the performance of our work and when meeting our customers. It is therefore important that you are welcoming, and service minded.

Application:

If the position sounds like something for you, send your application as soon as possible. Applications are processed on an ongoing basis.

We look forward to receiving your application!

At Rengøringsservice Danmark, we care about both the environment and our employees. We are a Nordic Eco-labelled company with great diversity and employees with over 30 different nationalities working closely together. Our employees are our most important resource, and we want you to be successful. For you as an employee, this means: Clear plans, proper collective agreements, constant development, a safe and secure working environment, as well as a good cooperation with your nearest inspector.

You can read more about Rengøringsservice Danmark here: https://rs-dk.dk