Vil du være en del af en faglig dygtig maskinsektion som elektriker i Søværnets inspektionsskibe?

fuldtid
Vil du være en del af en faglig dygtig maskinsektion som elektriker i Søværnets inspektionsskibe?
  • Flådestation Frederikshavn
  • Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn
Har du passion for at arbejde som elektriker både praktisk og teoretisk? Har du lyst til faglig og person-lig udvikling med en garanti for uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel?

Så er du måske en af vores nye elektrikere til 1. Eskadres inspektionsskibe.

Om os

Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og hævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc. En-heden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglem-melige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Om stillingen

Dagene kan blive udfordrende, når platformen er påvirket af vejrmæssige forandringer, men vi garan-terer, at du får unikke oplevelser og spændende opgaver, hvor du er med til at gøre en forskel.

Dine primære opgaver, vil være reparationer, eftersyn, vedligeholdelse samt udskiftning af kompo-nenter underlagt el- og maskinområdet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge baseret på og afhængig af opgaveløsningen. Som tekniker skal du have en bred specialistviden inden for dit fagområde og evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplicerede systemer. Tekniske problemer skal løses hurtigt og sikkert – også når arbejdspladsen bevæger sig.

Du vil med tiden indgå som en fast del af kontrolrumsvagten, som under sejlads bemandes gennem alle døgnets timer.

Du vil indgå i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin operation.


Som elektriker i 1. Eskadres inspektionsskibe indgår du i en besætning med højt til loftet og får stor mulighed for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fællesskab på tværs af skibets øvrige besætningsmedlemmer.

Om dig

Du skal have gennemført grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført grunduddannelsen i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du har en militær eller civil uddannelse som elektriker

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet og under de vilkår, som opstår når plat-formen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selv-stændigt.
Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår.
Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er for-pligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi op-fordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 1. Eskadre personelbefalingsmand Chefsergent Lars Hoel, 72 85 32 14, 1E-ST-BS01@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kon-torfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-RTH@mil.dk, eller på telefon 72 81 91 74.

Ansøgningsfristen er den 22. juni 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Stillingen er ledig, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette med-arbejder.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er foku-seret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitets-håndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en frem-tid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Log ind