Vi søger to socialpædagoger - voksne med autisme. Dag- og Botilbud Gefion

fuldtid
Vi søger to socialpædagoger - voksne med autisme. Dag- og Botilbud Gefion
  • Rudersdal Kommune
  • Øverødvej 2, 2840 Holte

Dag- og Botilbud Gefion er et specialiseret §104 og §108 tilbud for voksne mennesker med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og tillægsdiagnoser. Vi har udvidet til 28 botilbudspladser, så vi mangler dig i vores fællesskab.

På Gefion skaber vi en tryg og forudsigelig hverdag for de borgere, der bor og kommer hos os. På Gefion er borgeren i centrum og grundlaget for det pædagogiske arbejde, er en fælles forståelse for autisme, som en livslang og gennemgribende udviklingsforstyrrelse hos borgerne.

Som pædagog hos os, bliver du tilknyttet et fast team med 3 borgere. Vi arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og teambaseret. Vi anser os selv som en udviklingsorienteret og lærende organisation.

Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme. Dette arbejder vi målrettet med at minimere bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og at kompensere for borgerens støttebehov. Vores pædagogiske referenceramme tager udgangspunkt i autonomistøttende autismepædagogik, hvor vi metodisk arbejder ud fra Gefionmetodikken med bl.a. TEACCH, og low arousal som tilgang til borgerne. Gefionmetodikken er med til at sikre at vores faglige udvikling følger borgernes individuelle behov, og den medvirker til at vi styrker vores ensartede tilgang og pædagogiske professionelle forholdemåde på Gefion.

Gefionmetodikken ”Alt det vi går, og gør” kan læses på Rudersdal.dk

Din profil

Du skal være uddannet pædagog. Du behøver ikke have erfaring indenfor autisme-området. Men du skal have interesse og lyst til at prøve noget nyt. Vi sørger for din nødvendige oplæring.

Du kan se dig selv i samspillet med mennesker med særlige behov og arbejder professionelt med både pædagogik, aktiviteter, den daglige personlige pleje og omsorg i forhold til borgerne.

Du vægter samarbejde og en anerkendende tilgang højt, og er klar til at samarbejde med både borgere, pårørende, kolleger og andre faggrupper. Du trives med at tage ansvar og aktivt bidrage til videreudvikling af hele Dag- og Botilbud Gefion. Kort sagt søger vi kolleger, der deler vores begejstring for at kombinere en høj faglighed med pædagogisk og nærværende støtte.

Derfor skal du vælge os
  • Vi kommer til at tage godt imod dig via vores obligatoriske onboardingprogram: Der består 3-4-5 introduktionsvagter hvori introduktion til dokumentation, ASF-pædagogik og det sundhedsfaglige felt indgår. Desuden 2 kurser i hhv. medicin og indgriben i selvbestemmelsesretten, samt vores eget 5-dages ASF-kursus i ”Alt det vi går, og gør”/Studio 3.
  • Faglig sparring fra vores pædagogiske konsulenter, dit team, vores sygeplejerske samt nærværende afdelingsleder.
  • Faste teammøder hver anden uge og 3-4 årlige stormødedage for hele Gefion.
  • Borgerrettet supervision.
  • Mulighed for efteruddannelse ud fra vores ambitiøse og dynamiske kompetenceudviklingsplan.
  • Vi anser vores arbejdsplads som attraktiv med inddragelse, gennemsigtighed og medindflydelse og har fokus på et godt arbejdsmiljø.
  • 15 timers vagter

Ansættelsesvilkår

Begge stillinger er i gennemsnit 37 timer om ugen.

Stillingerne er i et fast arbejdsrul, der medfører dag- og aftenvagter. Weekendarbejde er planlagt til hver anden weekend, med mulighed for lange vagter. Vores lokalaftale med de faglige organisationer siger at lange vagter er på mellem 10 og 15 timer og at der på 4 ugers arbejdsrul højest må være 6 lange vagter.

Arbejdstiden er i tidsrummet mellem kl. 07.00-22.00, kan dog variere efter borgernes behov.

Om os

På Dag- og Botilbud Gefion bor der op til 28 borgere og vi er ca. 100 ansatte der varetager borgernes livskvalitet og trivsel. Vores dagtilbud har pt 4 eksterne brugere.

https://media.videotool.dk?vn=441_2023091719574060160473752108

Hør hvad vores pædagogiske leder Søren, kan fortælle om at være en del af Gefion og bliv klogere på vores målgruppe.

http://media.videotool.dk?vn=441_2020121112424656929719497629

Du kan læse mere om Gefion på vores hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/gefion

Ansøgning, samtale og kontakt

Tiltrædelse så hurtigt som muligt. Derfor holder vi løbende ansættelsessamtaler igennem hele ansøgningsperioden.

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Vi glæder os til at høre fra dig

Samtaler: Løbende