Vagthavende befalingsmand til JOC

fuldtid
Vagthavende befalingsmand til JOC
  • Flyvestation Karup
  • Herningvej , Kølvrå 30, 7470 Karup J
Vil du være en del af Forsvarets operative opgaveløsning, mens den står på? Vil du være med, hvor tingene sker? Vil du samtidig have en stabil stilling med faste vagter i en langsigtet tørn, så skal du skrive en ansøgning nu!

Kvalificerede kandidater kaldes til samtale løbende, og stillingen besættes så snart det rigtige match er fundet.


Om os

Joint Operations Centre (JOC) er en del af Operationsstaben og en del af J33 sektionen. JOC er aktør på mange forskellige opgaver i Forsvaret, hvoraf den vigtigste er at opretholde overblikket over Forsvarets igangværende operationer.

JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret året og døgnet rundt, og skal på ordre iværksætte indkaldelse af J33 stab ved større hændelser. JOC håndterer alle særlig hændelser (SÆHÆ) i Forsvaret, samt alle andre former for hændelser uden for normal arbejdstid. JOC er derudover kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere

JOC er organiseret med syv vagtgående officerer (VO) og syv vagtgående befalingsmænd (VB). Til støtte for dem har vi Back-Desk, som består af en leder, to information managers, samt to hjælpere.

JOC og JOC Back-Desk er bemandet med dygtige, engagerede og professionelle kollegaer. Alle sætter en ære i at levere professionelle løsninger til vores chefer, kolleger og samarbejdspartnere. Vi har fokus på at opdatere vores processer, teknologi og øvrige støttesystemer.

Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der omfavner et tæt sammenhold på tværs af mennesker og grader. Vi er professionelle, og har altid opgaven i fokus. Samtidig er det vigtigt for os, at du som medarbejder trives i det daglige, og har et velfungerende familie/arbejdsliv. Alt dette er med til at skabe rammen for en helt særlig arbejdsplads, som vi ser frem til, at du bliver en del af.


Om stillingen

Dit primære virke vil være i JOC, hvor du arbejder efter en K-plan. Det betyder, at du typisk har 9-10 vagter pr. måned. Det kan være dagsvagter eller nattevagter af ca. 12 timers varighed. Derudover er der ind imellem enkelte kontordage. Vi tilstræber, at disse dage kan bruges på opgaver, der kan løse som hjemmearbejde.

Opgaverne for en vagthavende befalingsmand på vagt er typisk:
• Bistå VO JOC, herunder fungere som stedfortræder for VO når denne kortvarigt er ude af JOC eller er optaget af andre opgaver. I praksis kan VO og VB løse de samme opgaver, dog vil det i sidste ende altid være VO, der tager den endelige beslutning. Opgaveløsningen gennemføres for størstedelen af tiden via sparring mellem VO og VB.
• Bistå i rapportering vedrørende særlige hændelser.
• Forestå den første sagsbehandling af alle indkomne signaler, henvendelser og meldinger. Bidrage til den interne koordination af Operationsstabens daglige virke/ugentlige briefinger. Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af JOC arbejdsredskaber.
• Bidrage til at udvikle og vedligeholde bestemmelsesgrundlaget for JOC virke.
• Indgå som vagthavende befalingsmand i krisestaben eller ved aktivering af Forsvarets Operative Hovedkvarter i krise eller krig.

Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe, værnskommandoer og eksterne samarbejdspartnere (eks. Rigspolitiet) samt borgere. Du skal derfor være stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation. Du skal som repræsentant for Forsvaret være imødekommende, hjælpsom og løsningsorienteret ved alle henvendelser. Stillingen stiller krav til din selvstændighed, operative og organisatoriske forståelse, samt en stor grad af omstillingsparathed.

Herudover har alle vagtgående deres eget speciale. Afhængig af din baggrund eller interesse vil du også få dit sagsområde. I relation til dette, håber vi på, at du løbende har mod på at gennemgå relevant efteruddannelse både nationalt og i NATO-regi.

Vi afholder 4-6 mindre øvelser om året, hvor JOC indgår. Det er typisk øvelser fra en dags varighed op til en uges varighed.

Om dig

• Du har nogle års erfaring som M231 og som minimum har arbejdet på NIV III.
• Du har god forståelse for Officepakken og Workzone.
• Du har sans for ordentlighed, struktur og analyse.
• Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Derudover ser vi gerne, at du:
• Har kenskab til forsvarets og NATOs IT-systemer.
• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig være god til at indgå som en del af et team, hvor alle hjælper hinanden med den samlede opgaveløsning.
• Er god til såvel skriftlig og mundtlig kommunikation - både på dansk og engelsk.
• Trives i en hverdag, der kan være foranderlig og dynamisk, med mulighed for at have stor indflydelse på egne arbejdsopgaver.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i JOC på FKO-O-JOCLD@mil.dk eller på tlf. 728 40103

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. maj 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.


Log ind