Vagtbefalingsmand til Almegårds kaserne

fuldtid
Vagtbefalingsmand til Almegårds kaserne
  • Almegaard Kaserne
  • Almegårds kaserne 1, 3700 Rønne
Har du lyst til at sikre rammerne for uddannelsen af vores professionelle soldater og deres virke i dagligdagen?

Er du handlekraftig, har mod på udfordringer og flair for planlægning - så bør du søge stillingen som vagtbefalingsmand ved Stabselement Bornholm på Almegårds kaserne.


Om os

Stabselement Bornholm er hjemmehørende under Gardehusarregimentet og er den koordinerende enhed for den militær drift på Almegårds Kaserne. Kasernen huser adskillige myndigheder lige fra Hærens Opklaringsenhed III Opklaringsbataljon, Det Bornholmske Hjemmeværn, Søværnets Minørtjeneste til støttende enheder som Garnisonsværkstedet, Forsyningscenter Bornholm, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarets Sanitetskommando.

I stabselementet indgår et ledelseselement, hvorunder UMAK og den militære sikkerhedstjeneste er forankret. Chefen for ledelseselementet fungerer i øjeblikket som kasernens sikkerhedsofficer og varetager dermed ansvaret for koordinationen af sikkerhedstjenesten og driften af kasernens hovedvagt. Med henblik på at øge robustheden i sikkerhedsorganisation og udvide Stabselementets ansvarsområde vil der fra sommeren 2024 tilgå en dedikeret sikkerhedsofficer, som vagtbefalingsmanden skal referere til.

Vores arbejdsdag præget af tillid, selvstændighed og fleksibilitet. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i vores moderne rammer, og du får mulighed for at udvikle dig, bruge dine kompetencer og møde udfordrende opgaver.


Om stillingen

Vagtbefalingsmanden er underlagt den koordinerende sikkerhedsofficer og tjenesten vil foregå i tæt samarbejde med denne.

Din primære opgaver bliver at sørge for driften og optimering af vagttjenesten på kasernen. Dette forudsætter et bredt spænd af kompetencer inden for både operative indsættelse og administrativ forståelse for planlægning.

Du skal være klar til at varetage medarbejderansvar og styre ansættelsesprocesser.

Opgaven som vagtbefalingsmand inkluderer blandt andet:

• tilse at vagten lever op til gældende sikkerhedsstandarder og svarer til aktuelle trusler
• udvikle, opdatere og rette vagtbestemmelser i samarbejde med SIKOF
• oprette/nedlægge koder til adgangskontrol og alarmsystem på kasernen
• udstede lokale adgangskort til enhederne på kasernen i samarbejde med UMAK
• gennemføre vagtuddannelse for vagtpersonellet
• deltage i møder der vedrører sikkerhed på kasernen
• inspicere og kontrollere vagttjenesten
• ajourføre information til vagten på SharePoint
• gennemgå vagtrapporter og opbygge en robust SA
• handle på uregelmæssigheder og koordinere med SIKOF, HKO, FE og Politiet
• koordinere og kontrollere byggesager og reparationer


Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans. Med udgangspunkt i fuldt ejerskab for vagtbestemmelserne skal du kunne træffer hurtige og kvalitative beslutninger og samtidig beherske administrative forståelse for planlægningsopgaver.

Som person er du imødekommende, ansvarsbevidst, pertentlig og har masser af gåpåmod. Du skal arbejde i en lille organisation, men formår at samarbejde på tværs mellem kasernens mange myndigheder. Du har blik for såvel helheden som for den enkelte soldat, og du formår at motivere dine medarbejdere til personlig og faglig udvikling.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Endelig skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere såvel civile som militære.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Almegårds Kaserne, Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Jens Sejerskjold Sørensen på telefon: 22 63 89 82 eller mail GHR-SB-LE01@mil.dk, seniorsergent Jerrie Bach Martinsen: 31 35 00 12 eller mail GHR-SB-VK01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Dam Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. april 2024.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.