Vågen nattevagt til Dag- og Botilbud Gefion - Omsorgsmedarbejder

fuldtid
Vågen nattevagt til Dag- og Botilbud Gefion - Omsorgsmedarbejder
  • Rudersdal Kommune
  • Øverødvej 2, 2840 Holte
Om jobbet

Dag- og Botilbud Gefion er et højt specialiseret tilbud til voksne borgere autismespektrumforstyrrelser (ASF) og betydelig varig nedsat psykisk funktionsene. Hertil tillægsdiagnoser i form af eksempelvis epilepsi. Vores kerneopgave er defineret som en faglig praksis, der støtter og respekterer borgernes individualitet, udvikling og selvbestemmelse. Borgernes behov for støtte kan variere meget, men generelt har borgere på Dag- og Botilbud Gefion brug for betydelig støtte til alt fra aktiviteter til personlig hygiejne. Enkelte af borgene kan reagere udadrettet, særligt hvis vi som fagprofessionelle ikke formår at afkode det borgeren kommunikerer.

Du skal udarbejde refleksiv dokumentation og yde pædagogisk pleje- og omsorgsarbejde i henhold til aktivitetsbeskrivelser, pædagogiske planer og omsorgsplaner samt udføre arbejdsopgaver, der knytter sig til husets drift (oprydning, lettere rengøring, tøj vask, madlavning mv.)

Som vågen nattevagt cirkulerer du blandt de 28 borgere der bor på Botilbuddet. Du dokumenterer borgernes aktivitet, adfærd og trivsel flere gange i løbet af en nattevagt. Når borgerne vågner i løbet af natten, er det ofte fordi du skal støtte med omsorg og hygiejne i forbindelse med bleskift og toiletbesøg.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er en fælles forståelse for autisme som en livslang og gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling på det sociale, kommunikative, adfærdsmæssige og sansemæssige område. Vores pædagogiske referenceramme tager udgangspunkt i TEACCH, hvor redskaber som individuelle dagsskemaer i form af piktogrammer og brug af konkreter, skaber en tydelig og præcis struktur, organisering og visuel anvisning af dagens forløb. Metodisk arbejder vi med “low arousal” som tilgang til borgerne, hvor vi er selvreflekterende og tør stille spørgsmål til egen praksis. På den måde sikrer vi, at vores faglige udvikling følger borgernes individuelle behov, og vi styrker vores ensartede tilgang og pædagogiske professionelle forholdemåde på Gefion.

Din profil

Nattevagter på Gefion er omsorgsmedarbejdere og derfor ikke uddannede pædagoger.

Som nattevagt på Dag- og Botilbud Gefion er du vågen i hele din arbejdstid. Du er en aktiv teamplayer, der kan arbejde struktureret i teams, hvor fælles beslutninger bliver rettesnor for, hvordan arbejdet skal udføres i praksis. Du er refleksiv og evner at bevare overblikket i pressede situationer. Borgerne på Dag- og Botilbud Gefion kan til tider have en krævende og udfordrende adfærd. Du har et udpræget positivt overskud, ser muligheder frem for begrænsninger, er mødestabil og har en høj arbejdsmoral. Du er god til at formulere dig skriftligt på et professionelt niveau og kan IT på brugerniveau.

Derfor skal du vælge os

Som medarbejder på Dag- og Botilbud Gefion, får du ca. 100 kolleger, der varetager komplekse specialpædagogiske, omsorgsmæssige og sundhedsfaglige opgaver. Vi kvalificerer i øvrigt arbejdet med støtte fra VISO, ekstern supervision, egne pædagogiske konsulenter samt tæt opfølgning fra ledelsen.

Du får et tilrettelagt onboarding-forløb, hvor vi tager godt imod dig den første tid. Herunder introduktionsvagter, et obligatorisk kursusforløb i medicingivning, indgriben i selvbestemmelsesretten samt Gefionmetodikken. Alt sammen indenfor de første 6 måneders ansættelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse 1. april 2024 eller snarest derefter.

Arbejdstiden er normalt i tidsrummet kl. 21:45-7.15. Vi arbejder efter 7/7 princippet. Det betyder at du skiftevis arbejder 7 nætter i træk, hvorefter du har fri de følgende 7 nætter. Første arbejdsnat i en 7-nættersperiode er mandag aften. For denne stilling bliver arbejdsugerne sandsynligvis ulige kalenderuger. Hvis en kollega i dagvagt ikke møder op som ventet, skal du være indstillet på at blive på arbejdspladsen indtil det er foreneligt med kerneopgaven, at du kan gå hjem.

Du tilknyttes hele Dag- og Botilbud Gefions virke med arbejdsgange knyttet til alle 4 huse.

Der er 4 nattevagtsmøder om året, hvoraf de 2-3 er morgenmøder og 2 andre er aftenmøder. Desuden deltagelse i 4 såkaldte stormøder med øvrige kolleger.

Du bliver en fast del af en stabilt team på 8 nattevagter, hvoraf 4 er i vagt samtidig. Teamet koordinerer de besluttede arbejdsgange og opgaver samt støtter hinanden i praksis. Desuden har vi tilknyttet en håndfuld stabile og fleksible nattevagtsvikarer.

Om os

Dag- og Botilbud Gefion er et § 108- og § 104-tilbud til voksne borgere med ASF og tillægsdiagnoser. Gefion har 28 døgnpladser. I øjeblikket bor her 28 borgere i botilbuddet, som ligger naturskønt ved Sjælsø og Rude Skov. Dag- og Botilbud Gefion består af 6 forskellige huse (botilbud), mens dagtilbuddet har 32 pladser. https://media.videotool.dk?vn=441_2023091719574060160473752108

Se mere på www.rudersdal.dk/gefion

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Samtaler: Løbende