Uddannet pædagog søges til Heldagsskolen Lindersvold

fuldtid
Uddannet pædagog søges til Heldagsskolen Lindersvold
  • Heldagsskolen Lindersvold
  • Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe

Uddannet pædagog til Heldagsskolen Lindersvold - specialundervisning og dagbehandling.

 

Vi søger uddannet pædagog med kompetencer i forhold til børn og unge med særlige behov.

Det er en fuldtidsstilling med start hurtigst muligt.

Du skal have mod på at varetage understøttende undervisning af eleverne i samarbejde med lærerne. 

Du skal have mod på at arbejde i 1:1 relationer, da flere af vores elever har brug for en del omsorg i vores undervisningsmiljø, uden ydre påvirkninger. Dette kan også indebærer kørsel med eleverne til og fra skole, i en af skolens personbiler. 

Det primære arbejde vil bestå i vores indskoling og i vores 1:1 teams, med de lidt ældre elever. 

Har du lyst og mod på at gøre det umulige muligt for børn og unge, som har brug for et anderledes skoletilbud, så er dette en stilling for dig. Vi bruger metoden 'det der virker', dvs. at du skal være omstillingsparat og finde løsninger her og nu, da det ofte vil forekomme, at vores elever ikke kan være i et almindeligt undervisningsmiljø. 

Du skal have mod på, at arbejde med børn og unge, der kan have udadreagerende adfærd.

Du skal have mod på, at arbejde med elever indenfor alle klassetrin, da vi ikke har vikarer, og derved selv dækker ind ved. fx sygdom, der hvor der nu mangler og tingene skal hænge sammen for både elever og personale. Så fleksibilitet i hverdagen er meget vigtigt. 

Du skal have erfaring med at arbejde med børn og unge, der har diagnoser som fx ADHD, PTSD, Angst og Autisme. Du skal være parat til at understøtte undervisningen i en vekselvirkning mellem praksis og teori.

Læs mere på www.heldagsskolen-lindersvold.dk

Ansøgning sendes med mail til: ansog@lindersvold.dk  mrk. pædagog skole