Troldehøjen søger pædagog ca. 32 timer til børnehaveafdeling

deltid
Troldehøjen søger pædagog ca. 32 timer til børnehaveafdeling
  • Aarhus Kommune
  • Kolt Østervej 51 1, 8361 Hasselager

Den integrerede institution Troldehøjen i Kolt-Hasselager Dagtilbud, Aarhus syd, søger en pædagog ca. 32/t til vores fantastiske børnehaveafdeling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Troldehøjen er en integreret institution, der er normeret til 24 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehaven.

Den ledige stilling er i vores børnehaveafdeling, der består af to stuer; Skovtroldene og Troldeungerne. Du bliver en del af et fagligt stærkt og velfungerende børnehaveteam bestående af 3 andre pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og en pædagogstuderende. Der foruden er der i vuggestuen 4 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere. Vi har endvidere hjælp i køkkenet tre dage om ugen. Vi er bevidste om, at vi er et professionelt læringsfællesskab og samarbejder på tværs af stuer og afdelinger, og vi hjælpes ad med både praktiske og pædagogiske opgaver.

Om formiddagen er børnene i planlagte læringsmiljøer i deres respektive gruppe, og over middag er alle i børnehaven sammen på legepladsen. Eftermiddagene består af såvel børne- som vokseninitierede lege både stueopdelt, på tværs af stuerne og i såvel mindre grupper som i større børnefællesskaber.

Vi har i vores børnegruppe børn, der har særlige forudsætninger for, at de kan deltage i såvel læringsmiljøer og lege, som i de daglige rutiner, hvilket kræver struktur og planlægning. Vi benytter årshjul, pædagogiske aktivitetsplaner og en daglig strukturplan (dagens planlægning) gældende for hele børnehaven, og vi arbejder bevidst med SLF (stærkere læringsfællesskab) og ud fra NEST-principper med b.la. faste rutiner, grupper, spisepladser, farvekoder mm. Vi arbejder endvidere med piktogrammer, ’time-timere’, ’hørebøffer’,’ Fri for Mobberi’ mm., og vi har også henholdsvis en motorikvejleder, en sprogvejleder samt et Fagligt Fyrtårn (SLF) i huset.

Vores absolutte fokus er børnenes leg, udvikling, trivsel, læring og dannelse, og vi ønsker os en pædagog, der har en stærk relationskompetence samt evne og lyst til at tale med børnene om stort og småt. Vi ønsker os også, at du er tankefuld, undrende, ’forstyrrer’ og stiller spørgsmål til rutiner og den pædagogisk praksis på en konstruktiv og samarbejdssøgende måde. Du skal have et særligt blik for det enkelte barn og for børnegruppen som helhed, og du skal i det daglige bidrage med at løse de pædagogiske opgaver med og omkring de enkelte børn/børnegrupper. 

Til gengæld kan vi tilbyde dig et spændende og varieret pædagogisk arbejde, hvor du hver dag er med til at præge udviklingen og retningen - samt vedligeholdelsen af det pædagogiske fundament - ved at tage aktiv del i planlægningen og tilpasning af vores pædagogiske tilgang og praksis.  Du får en pædagogfaglig og praksisnær ledelse helt ’tæt på’ med sparring i det daglige og i arbejdet med børnene både internt i huset og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere (PPR, Familieafdeling mm.). Vi samarbejder ligeledes med Relationel Velfærd (familierådgivning/sagsbehandlere), og pt. er vi i opstarten af implementering af ’Dagtilbud for alle’, der er et kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i egen praksis og med teoretisk afsæt i det mere specialpædagogisk afbalanceret med almenpædagogikken. 

Vi vægter endvidere samarbejdet og samskabelsen med vore forældre højt, og vi har en meget engageret forældregruppe - og et forældreråd - der bakker op om og deltager i planlægning og udførelse af vore forskellige traditioner og arrangementer. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ugentligt timetal:   Ca. 32 timer

Der vil blive indhentet reference samt børne- og straffeattest, og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere
Vi håber, du kunne tænke dig at høre nærmere om stillingen og måske komme på besøg. For yderligere oplysninger kontakt pædagogisk leder Charlotte Purup på mobil 40 87 30 64. 

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Vi afholder løbende samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted. 

Om os
Kolt-Hasselager Dagtilbud er beliggende i det sydlige Aarhus og består af 8 institutionsafdelinger samt en dagplejeafdeling. Vi har et tæt samarbejde i dagtilbuddet, både på ledelsesniveau og blandt medarbejderne. Blandt andet har vi flere velfungerende fagteams, der arbejder målrettet med sprog, stærkere læringsfællesskaber og motorik.  
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!