Tilkaldevikar i Elverhøj med start nu

deltid
Tilkaldevikar i Elverhøj med start nu
  • Gentofte Kommune
  • Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Vi søger dig, som har lyst til at arbejde som tilkaldevikar i et hus, hvor børn og voksnes trivsel og fællesskaber står højest på dagsordenen. Vi lægger vægt på, at du er stabil og ansvarlig.

Kløvedalen består af 3 huse: Børnehuset Elverhøj og Børnehuset Lunden og Baunegården.

Vores personalegruppe er stor – ca. 80 medarbejdere og består af pædagogisk personale, køkkenpersonale, studerende, virksomhedspraktikanter og folk i flexjobs.

  • Elverhøj er et dagtilbud med 3 børnehavegrupper på ca. 54 børn og 4 vuggestuegrupper på ca. 42 vuggestuebørn. Vi har stue-teams bestående af 2 pædagoger og en medhjælper på alle stuer – både i vuggestue og børnehave. Huset er en gammel skole, og derfor et meget spændende hus med mange muligheder. Vi har indrettet os med mange funktionsrum, som et kreativt rum i kælderen, et multirum i stueetagen, hvor der er mulighed for at arbejde med specifikke pædagogiske aktiviteter. Derudover har vi en stor gammel gymnastiksal med tilhørende kuglebad. Desuden er vi nabo til Adelaide Parken i Ordrup, Biblioteket på Ordrup Skole, skønne naturlegepladser, skov – bl.a. Dyrehaven og Strand – bl.a. ved Charlottenlund og Skovshoved. I Elverhøj har vi et Naturværksted med en skøn naturrig legeplads og stor bålplads. I Naturværkstedet har vi ingen legetøj – alt, hvad børnene leger med, er noget, som de selv skaber

  • Lunden er et dagtilbud, som også er et kompetencecenter. Der er ca. 85 børn, med 3 børnehavestuer og 2 vuggestuer. Vi bor i et lyst og stort træhus med mange spændende legemiljøer. Vi har en skøn legeplads med mange små kroge og cykelbaner. Der er også bålplads og masser af træer og buske, som danner rammen om børnenes små legefællesskaber. Lunden er et kompetencecenter, hvilket vil sige, at vi har 11 pladser til børn i et særligt tilbud. Disse børn er indskrevet på stuerne og har et kompetenceteam – bestående af pædagoger med særlig funktion, tilknyttet. Pædagogerne, som er tilknyttet den særlige funktion, er også udgående, hvilket vil sige, at de tager ud til andre dagtilbud i Gentofte Kommune og observerer og vejleder andre pædagoger. Lunden er nabo til Travbanen og ligesom Elverhøj benytter vi meget skoven og stranden, som ligger i gåafstand fra begge huse.

  • Baunegården er et af Gentofte Kommunes 5 kompetencecentre og 6-8 af pladserne i børnehaven er forbeholdt børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse ASF. Vi har ekstra ressourcer i form af pædagoger med særlig funktion, og der samarbejdes med stuens øvrige personale om at skabe en god hverdag for alle stuens børn. Vi er en velfungerende integreret institution 0-6 år med 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, der er normeret til 91 børn. Vi er 26 medarbejdere, hvoraf 2 har udgående funktion MUF, som giver pædagogisk supervision til kommunes øvrige dagtilbud. Vi ligger 2 minutter fra Bernstorffvejen Station og flere buslinjer.

Samtaler afholdes løbende.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Gentofte kommune indhenter straffe- børneattester inden ansættelse.