Teknik og miljø søger en landinspektør til Mobilitetsafdelingen.

fuldtid
Teknik og miljø søger en landinspektør til Mobilitetsafdelingen.
 • Aarhus Kommune
 • Karen Blixens Boulevard 7 1, 8220 Brabrand
Kan du lide at arbejde med §’er og den grønne omstilling i den fysiske planlægning så søg jobbet som landinspektør i Mobilitet. 
I Mobilitet arbejder vi bl.a. med vejlovgivningen i bred forstand, letbanens etape 2, BRT (Bus Rapid Transit), grøn omstilling af mobiliteten, trafiksikkerhed, cykelfremme samt lokal- og helhedsplanlægning. Vi holder til i Blixens i Brabrand sammen med de fleste kollegaer i Teknik og Miljø. 
 
Om jobbet
Du får mange kollegaer i en stor organisation, hvor langt de fleste opgaver løses internt i et fagligt samarbejde på tværs af fagligheder og afdelinger. 

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • Godkendelse af udstykningssager og andre matrikulære sager.
 • Administration af vejlukninger, vejnedlæggelser og salg af vejarealer.
 • Sparring om vejloven med de øvrige medarbejder i afdelingen og andre afdelinger i Teknik og Miljø.
 • Mobilitetsplanlægning og indtænke grøn mobilitet i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner og lokalplaner.
 • Udarbejde beslutningsstøtte til den politiske ledelse baseret på faglige analyser.
 • Besvarelse af henvendelser fra borgere, erhvervsliv og politikere.

På lovstofdelen kommer du til at arbejde tæt sammen med afdelingens landinspektører men også mange af de jurister og ingeniører, der varetager matrikulære- og vejadministrative sager i Teknik og Miljø. 

I arbejdet med at indtænke den grønne omstilling i lokal- og helhedsplaner kommer du til at arbejde sammen med vores planafdeling og mange af de medarbejdere i Mobilitet, der også arbejder med lokal- og helhedsplaner og grøn omstilling. 

Vi er kommet rigtig langt med at indtænke den grønne omstilling i den fysiske planlægning, men må også erkende, at der er lang vej igen. Så vi har ret travlt, fordi vi skal være CO2 neutrale i 2030. Udfordringer er der nok af, men viljen til forandring i Teknik og Miljø er heldigvis ukuelig! 

Vi tilbyder et udviklende job og godt kollegaskab
Mobilitetsafdelingen er en tværfaglig afdeling med 34 medarbejdere og 3 studentermedhjælpere, hvoraf den ene er landinspektørstuderende på 5. semester. Afdelingen har en stor spredning i alder, køn, anciennitet og faglighed og vi laver løsninger, der bygger på hinandens fagligheder, og er frontløbere i Danmark på flere områder. Vi har stor respekt for hinanden og er ambitiøse. Netop derfor kan vi også udfordre hinanden fagligt, men vi går altid efter det samme mål. Det sociale fællesskab prioriteres højt, og derfor trives vi godt i hinandens selskab - alle oplever tryghed i hinandens selskab fagligt som socialt.
 
Hvem er du?
Du har en baggrund som landinspektør, jurist eller lignende uddannelse og gerne erfaring med vejmyndighedsområdet. Det er ikke afgørende om du er nyuddannet eller har erfaring. 

Det vi søger efter, er en der:

 • Har solidt kendskab til vejlovgivningen og anvendelse heraf i praksis eller gennem sit uddannelsesforløb.
 • Har erfaring med mobilitetsplanlægning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner og lokalplaner.
 • Er nysgerrig på, hvordan vi omstiller til grøn mobilitet i den fysiske planlægning.
 • Har en analytisk og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsning.
 • Har stærke skriftlige og mundtlige kommunikationskompetencer.
 • Evner at kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.
Vil du med på holdet?
Så send din ansøgning og CV via linket nedenfor senest den 16. juni. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Martin Pape på 41 87 27 62 eller jemarra@aarhus.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi forventer at holde samtaler den 20. juni. Læs mere om Teknik og Miljø, hvad du kan forvente af rekrutteringsprocessen og vores generelle løn- og ansættelsesvilkår her. Bliv en del af Teknik og Miljø (aarhus.dk)

Forventet tiltrædelse er hurtigst muligt og senest 1. august 2024.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

Log ind