Technician - for installation of server racks, SAAB Danmark A/S 6400 Sønderborg

fuldtid
Technician - for installation of server racks, SAAB Danmark A/S 6400 Sønderborg
 • SAAB DANMARK A/S
 • Porten 6, 6400 Sønderborg

Do you have experience building server racks? Can you also see yourself in a company that values collaboration, well-being and professional development? Then apply for this job!

We build and deliver communication systems for the armed forces and are very busy. We are therefore looking for dedicated and experienced installation technicians to strengthen our production team of rack builders.

Tasks

 • Installation of mechanical and electrical components in server racks, including hardware and cables
 • Installation of major communication systems, including radio, servers and computers
 • Perform installation work on ships located in shipyards around the world (primarily Northern Europe) with consequent travel.

Out of profile

You can have multiple backgrounds to be the right candidate.

What matters is that you have experience with mechanical and electrical incorporation into larger systems, such as server racks.

You have a basic understanding of technical documentation and drawings.

You are flexible in terms of traveling internationally.

You are probably a trained electrician, automation technician or automation technician and/or have experience in building panels.

What can you expect from us?

 • Attractive salary package and benefits, including lunch arrangements, health insurance and flexible working conditions
 • Structured on-boarding process
 • Focus on team collaboration and empowering our employees to take ownership of their tasks.

If you are passionate about installation technology and ready to work in a changing and international atmosphere, send your application and CV.

As Saab Denmark is a defense-related company, it is a prerequisite that you can be security cleared by the Danish Defence Intelligence Service.

About Saab Danmark A/S

Saab in Denmark is located in Sønderborg and is part of the Saab Group with headquarters in Stockholm, Sweden. It will give you a lot of opportunities to be part of a large international group, which in many ways is a market leader in the domains we work with. At the same time, Saab Denmark is an independent company with a flat organizational structure. Our primary business area is to provide integrated communication solutions to defence-related markets at home and abroad.

Further information about our integrated communication solution TactiCall can be found on www.saab.com/naval.

Workplace

Saab Danmark A/S

Port 6

DK-6400 Sønderborg

Travel activity can occur 30 to 50 days per year

_________________________

Application deadline

We hold interviews on an ongoing basis.

Applications can be in both Danish and English.

_________________________

Contact regarding job content

Rasmus Brix Thomsen

Manufacturing Manager

Mobile: +45 61 55 49 67

 

 

Har du erfaring med opbygning af server racks? Kan du samtidig se dig selv i en virksomhed, der vægter samarbejde, trivsel og faglig udvikling højt? Så søg dette job!

Vi bygger og leverer kommunikationssystemer til forsvaret og har rigtig travlt. Vi søger derfor dedikerede og erfarne installationsteknikere til at styrke vores produktionsteam af rack byggere.

Arbejdsopgaver:

 • Installation af mekaniske og elektriske komponenter i server racks, herunder hardware og kabler

 • Opstilling af større kommunikationssystemer, herunder radio, servere og computere

 • Udføre installationsarbejde på skibe, der ligger på skibsværfter rundt i verden (primært Nordeuropa) med deraf følgende rejseaktivitet.

Din profil:

 • Du kan have flere baggrunde for at være den helt rette kandidat.
 • Det afgørende er, at du har erfaring med mekanisk og elektrisk indbygning i større systemer, som fx server racks.
 • Du har en grundlæggende forståelse af teknisk dokumentation og tegninger.
 • Du er fleksibel med hensyn til at rejse internationalt.
 • Du er formentlig uddannet elektriker, automatikfagtekniker eller automatiktekniker og/eller har erfaring med opbygning af tavler.

Hvad kan du forvente af os?

 • Attraktiv lønpakke og goder, herunder frokostordning, sundhedssikring og fleksible arbejdsforhold

 • Struktureret on-boardingforløb 

 • Fokus på teamsamarbejde og at give vores medarbejdere mulighed for at tage ejerskab over deres opgaver.

Hvis du er passioneret omkring installationsteknik og klar til at arbejde i en foranderlig og international atmosfære, så send din ansøgning og CV.

Da Saab Danmark er en forsvarsrelateret virksomhed, er det en forudsætning, at du kan sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Om Saab Danmark A/S:

Saab i Danmark ligger i Sønderborg og er en del af Saab Gruppen med hovedkvarter i Stockholm, Sverige. Det vil give dig en masse muligheder at være en del af en stor international koncern, som på mange måder er markedsledende inden for de domæner, vi arbejder med. Samtidig er Saab Danmark en selvstændig virksomhed med en flad organisationsstruktur. Vores primære forretningsområde er at levere integrerede kommunikationsløsninger til forsvarsrelaterede markeder i ind- og udland.

Du kan finde yderligere information om vores integrerede kommunikationsløsning TactiCall på www.saab.com/naval.

Arbejdssted:

Saab Danmark A/S

Porten 6

6400 Sønderborg

Rejseaktivitet kan forekomme 30 til 50 dage pr. år

_________________________

Ansøgningsfrist:

Vi afholder samtaler løbende.

Ansøgning kan være såvel på dansk som på engelsk.

_________________________

Kontakt ift. stillingsindhold

Rasmus Brix Thomsen

Manufacturing Manager

Mobil: +45 61 55 49 67

Log ind