Sygeplejerske til Rusmiddelcenter Faaborg – Midtfyns Kommune, ambulant tilbud, fast stilling -37 t/ugl.

fuldtid
Sygeplejerske til Rusmiddelcenter Faaborg – Midtfyns Kommune, ambulant tilbud, fast stilling -37 t/ugl.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Toften 1 1, 5772 Kværndrup
Sygeplejerske til Rusmiddelcenter Faaborg – Midtfyns Kommune, ambulant tilbud, fast stilling -37 t/ugl.

Har du lyst til at samarbejde med mennesker med misbrug? Er du fagligt ambitiøs, nysgerrig, anerkendende og udviklingsorienteret? Kan du arbejde systematisk, dialogisk og samtidig rumme en ofte uforudsigelig hverdag? Så er du sandsynligvis vores nye kollega.

Om os
Rusmiddelcenter Faaborg – Midtfyns Kommune er beliggende i Faaborg med en tilhørende satellit- afdeling i Ringe.
Vi har ca. 300 borgere i behandling – stof og alkohol behandling, børn/unge og voksne.
Målgruppen favner vidt og der tages afsæt i borgerens situation/ønsker og mål – altid med borgeren som nærmeste samarbejdspartner. Vi møder borgeren der hvor det giver mening for borgeren at mødes, derfor vil der også være en udekørende funktion i stillingen.
Vi har netop været igennem en ny organisering af Rusmiddelcentret, hvor vi b.la har fået større fleksibilitet i opgaveløsningen.
Personalegruppen består af 18 personer: sygeplejersker, socialpædagoger, socialrådgiver, forebyggelsesmedarbejder, socialformidler, administrative medarbejdere samt en læge. Vi er organiseret i 2 teams samt et sundhedsfagligt team, der er forankret i de 2 teams.

Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.


Om dig
 • Du har viden og erfaring med misbrugsbehandling
 • Du har erfaring inden for psykiatrien eller somatikken
 • Gerne systemisk/kognitiv eller Åben Dialog uddannelse eller anden relevant uddannelse
 • Du har lyst til og mod på at samarbejde med borgere som ofte er præget af symptomerne på deres udfordringer, både fysisk og psykisk
 • Du bliver vedvarende ved med at fokusere på mennesket og hverdagslivet som udgangspunkt for samarbejdet.
 • Du udviser rummelighed og respekt for borgerens værdier og livsform
 • Du ønsker at udvikle dig fagligt samt personligt
 • Du kan arbejde selvstændigt og faciliterende både ift. borgeren, netværket, kollegaerne samt samarbejdspartnere
 • Du indgår i det tværprofessionelle samarbejde omkring borgernes individuelle handleplan, hvor du aktivt bidrager med egne faglige vinkler og kompetencer samtidig med at du er nysgerrig på andres
 • Du mestrer medicinmodulet i Nexus
 • Du kan varetage alle opgaver vedr. medicin
 • Du bidrager til et godt arbejdsmiljø og har en anerkendende tilgang til både borgerne samt kollegaerne.


Vi tilbyder
 • En arbejdsdag med mangeartede og komplekse kliniske sygeplejefaglige opgaver
 • Procesorienteret samarbejde omkring borgerens ønsker om et meningsfuldt liv, hvor alkohol og/eller stoffer er udfordringen
 • Et kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper og støtter hinanden når arbejdet bliver svært
 • En arbejdsplads hvor samarbejdet tager afsæt i systemiske, narrative og dialogiske samtaleformer
 • En arbejdsplads hvor der er plads til forskellige indfaldsvinkler og hvor der er åbenhed overfor nye ideer og tiltag.
 • En uhøjtidelig omgangsform med plads til forskellighed
 • Supervision med ekstern supervisor
 • En arbejdsplads med fokus på udvikling og læring
 • Vi er netop blevet en del af et 3-årigt projekt omhandlende den traume bevidste tilgang
 • En organisation i stadig forandring og på vej mod mere dialogisk praksis

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er 37 t/ugl. Der er weekend og helligdagsfri.
Kørekort er påkrævet, da der forventes kørsel til borgerne og til satellit-afdelingen i Ringe.
Stillingen ønskes besat pr. 1.9.24

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
  Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:
Ansøgningsfrist den 30.6.24. Kl. 23:59.
Ansættelsessamtaler den 11.7.24

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte:
Afdelingsleder Gitte Spangtoft, tlf.nr: 72532859.

For rekvirering af jobprofil, kontakt da venligst administrativ medarbejder Dorte Høgh Storm på tlf.nr:72538907.

Ved nedenstående link, kan du læse om Faaborg – Midtfyns Kommunes medarbejderværdier:

https://vores.fmk.dk/Vores_Kommune/FMK_som_organisation/Personalepolitik_og_vaerdier/Documents/Medarbejder-%20og%20ledelsesgrundlaget.pdf

 

Log ind