Sygeplejerske med funktion som klinisk vejleder i lærende og udviklende arbejdsmiljø

fuldtid
Sygeplejerske med funktion som klinisk vejleder i lærende og udviklende arbejdsmiljø
  • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
  • Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

På de kirurgiske sengeafsnit på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, brænder vi for at skabe de bedste forløb for de kirurgiske patienter. Vi har fokus på høj kvalitet i sygeplejen, og hertil har vi et stort ønske om at skabe de bedste rammer og muligheder for vores sygeplejestuderende. Derfor søger vi en sygeplejerske der brænder for det tætte samarbejde med studerende, patienter, pårørende og kollegaer. 

Vi søger derfor en klinisk vejleder som dig, der
•    Er uddannet sygeplejerske
•    Brænder for at lære fra dig og har flair for vejlederrollen med særligt fokus på patientinddragelse
•    Ønsker at koordinere og planlægge gode uddannelsesforløb i samarbejde med dine vejlederkollegaer
•    Har gode pædagogiske kompetencer og er i stand til at anvende disse til at skabe gode relationer og nå i mål med opgaverne
•    Har gode formidlingsevner og brænder for at engagere og motivere andre i klinisk praksis, som skal anvendes til kompetenceudvikling af afdelingens øvrige plejepersonale ind i den daglige vejlederrolle
•    Er en dygtig facilitator, der evner at etablere gode relationer og samarbejder på tværs af forskellige faggrupper og teams, både internt og eksternt
•    Kan omsætte teoretisk viden til klinisk praksis og omvendt
•    Er systematisk og i stand til at bevare overblik
•    Har et højt fagligt engagement og er interesseret i kontinuerlig faglig og personlig udvikling
•    Gerne uddannet som klinisk vejleder, eller har et ønske herom

Arbejdsopgaver og ansvarsområde som klinisk vejleder
•    Undervisning og vejledning af sygeplejestuderende i klinisk praksis, både bed-side, walk-and-talk refleksion
•    Planlægning og gennemførelse af individuelle studieforløb, studiesamtaler og refleksion
•    Facillitere et trygt læringsmiljø ud fra daglig refleksion, positiv feedback og feedforward 
•    Vejlede og eksaminere ved de interne prøver
•    Afholde skemalagt undervisning
•    Samarbejde med UC Syd
•    Netværk med de andre kliniske vejledere og klinisk underviser, såvel i egen afdeling som på sygehuset
•    Tæt samarbejde med afdelingens øvrige uddannelsesansvarlige personale, med fokus på at sikre kvalitet i såvel elevers som studerendes uddannelsesforløb i kirurgisk afdeling.

Du vil indgå i et team på i alt 5 kliniske vejledere og praktikvejledere. Der vil være rig mulighed for sparring og samarbejde om klinisk vejledning og udvikling.

Afdelingen går gerne forrest i udvikling og afprøvning af nye strategier og læringsmetoder.

Hvem er vi?
Kirurgisk sengeafsnit er et spændende speciale, fordelt på et øvre og et nedre sengeafsnit med plads til 28 patienter. Vi modtager patienter, både akut og elektivt, med sygdomme og symptomer i hele fordøjelsessystemet, hvor alle facetter af patientforløbet varetages, lige fra udredning til behandling. 

Vi ligger vægt på et godt tværfagligt samarbejde til gavn for vores patienter – og vi har et tæt samarbejde mellem de to sengeafsnit. Vi prioriterer at give de bedst mulige oplæringsvilkår, der danner grundlaget for udviklingen af din kirurgiske sygepleje.

Der er altid mulighed for kvalificeret faglig sparring hos vores engagerede og kompetente kollegaer. Der er fokus på patientinddragelse og dokumentation hos patienten på stuen. Det er gennem samarbejde, vi skaber de bedste forløb for patienterne i Kirurgisk afdeling.   

Vores sygeplejeteam
Vi er en flok dedikerede og engagerede kolleger med stor respekt for hinanden, patienter og pårørende. Vi har humor, er kollegiale, og trives godt med hinanden. Med udgangspunkt i principperne for tildelt patientpleje, arbejder vi tæt sammen om vores komplekse kirurgiske patienter både i akutte og postoperative forløb.

Vi kan tilbyde
•    Personlige og faglige udviklingsmuligheder, hvor du får mulighed for at specialisere og fordybe dig i hele det kirurgiske forløb fra før indlæggelsen til efter udskrivelsen
•    Stillingen er forankret i nedre kirurgisk sengeafsnit
Individuel introduktion til specialet, de første 8 uger uden for normering
•    Du tilknyttes én til to kontaktpersoner i introduktionsperioden
•    Studiebesøg hvor du følger patientens fodspor samt introduktion til udvalgte kliniske funktioner, fx ambulatorie, skopiafsnit og følgedage i FAM
•    Færdighedstræning i samarbejde med Forsknings- og Læringshuset
•    Du har indflydelse på egen arbejdsplan

Du vil fortrinsvis komme til at arbejde enten dag/aften eller dag/nat. Weekendarbejde hver 2. eller 3. weekend
 
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte: 
Oversygeplejerske Karen Frandsen, mobil 23 69 58 30, mail Karen.Frandsen2@rsyd.dk  
Konst. oversygeplejerske Torge Surkus, telefon 79 97 37 10 eller mail Torge.Surkus@rsyd.dk
 
Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 20. maj. Der inviteres løbende til ansættelsessamtale, senest d. 25. maj. Stillingerne er på 37t/uge med mulighed for deltid pr. 1.4.24 eller efter aftale.

Inden endelig ansættelse indhentes referencer samt børneattest.
 

Log ind