Sygeplejersker der brænder for det sociale område til Den Sociale Hjemmepleje i København

fuldtid
Sygeplejersker der brænder for det sociale område til Den Sociale Hjemmepleje i København
 • Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
 • Radisevej 6, 2300 København S

Er du sygeplejerske og brænder for det sociale område, så har du nu chancen for at blive en del af Den Sociale Hjemmepleje i København. Vi tilbyder et arbejde med meningsfulde og fagligt udviklende opgaver.

Hvem er vi?
Den Sociale Hjemmepleje er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og leverer hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering til borgere mellem 18-65 år, i deres eget hjem. Vores borger har fysiske, psykiske eller socialpsykiatriske udfordringer eller handicaps, som kan være kombineret med et misbrug. Den Sociale Hjemmepleje er åben 24 timer i døgnet alle årets dage.

Den Sociale Hjemmepleje bidrager dagligt til at opfylde Socialforvaltningens ambition om at sikre et godt, meningsfuldt og værdigt liv for byens borgere med særlige behov.

'Vi skal behandle borgerne ordentligt og med respekt. Vi skal kunne rumme dem og deres sygdomme. Det er deres behov, vi skal dække. Det er borgerne, vi arbejder for', fortæller Dorte (sygeplejerske).

Derfor skal du vælge os
Du bliver en del af en stærk arbejdsplads, der består af medarbejdere med forskellige faglige profiler, fx. sygeplejersker og farmakonomer, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi prioriterer faglig udvikling med fokus på fælles og individuel kompetenceudvikling.

Vi arbejder i faste teams ud fra en geografisk opdeling med fælles fast tilknytning til de borgere, der bor vi vores område. Vi anerkender og respekterer hinandens faglighed, viden og kompetencer, vi værdsætter alle et trygt og godt arbejdsmiljø og sammen løfter vi i flok. Hos os får du en nærværende, anerkendende og tilgængelig ledelse.

Tryk her og læs mere om os, og hvad vi tilbyder dig som sygeplejerske i centret for hjemme- og sygepleje.

Vores faglige forventninger til dig

 • Du er sygeplejerske med dansk autorisation.
 • Du har måske erfaring fra hjemmesygepleje, hospital fx en medicinsk, kirurgisk eller en psykiatrisk afdeling.
 • Du har lyst til at arbejde med rehabilitering og palliation til borgere med socialpsykiatriske lidelser, misbrugsproblematikker, kroniske sygdomme og borgere med nedsat funktionsniveau.
 • Du har lyst til relationsarbejde og trives med at følge borgernes udvikling.
 • Du er tålmodig og forstår, at det kræver tillid og tryghed for borgeren, før at du kan udføre somatisk og psykisk sygepleje.
 • Du sætter en stolthed i at sikre, at de komplekse sygeplejeopgaver udføres med omhu, høj kvalitet og patientsikkerheden i fokus.
 • Du kan lide at arbejde selvstændigt og at komme i borgernes hjem.
 • Du kan guide og støtte fagligt op omkring samarbejdet på tværs af vores social- og sundhedshjælpere og -assistenter.
 • Du har lyst til at være sparringspartner ved interne faglige samarbejdsmøder.
 • Du har flair og forståelse for vigtigheden af at dokumentere din sygeplejefaglige indsats i Cura (du bliver introduceret til Cura og FMK, hvis du ikke på forhånd har kendskab til systemerne).

Godt at vide
Vi er en del af Borger Center Voksne (BCV) i Socialforvaltningen og vores indsatser tager afsæt i Omstillingsplanen for Borgercenter Voksne 'Borgerens vej mod et selvstændigt liv' og centerets kerneopgave 'At støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt med udgangspunkt i egne håb, drømme og ressourcer'.

Ansættelse og arbejdstid
Ansættelsen er i Den Sociale Hjemmepleje, der er en del af Socialforvaltningen med arbejdssted enten i Center Syd på Enghavevej i København SV (Center Syd dækker områderne: Valby, Kgs. Enghave, Indre By, Vesterbro og Amager) eller i Center Nord på Vibevej i København NV, der dækker områderne: Brønshøj, Vanløse, Husum, Østerbro, Bispebjerg og Nørrebro.

Vi strækker os langt, for at dine ønsker for work life balance kan gå op. I Den Sociale Hjemmepleje tilbyder vi fuldtids-, deltids- eller timelønsansættelse. Vi har både ledige faste stillinger og et ledigt barselsvikariat. Dagvagterne møder ind i tidsrummet kl. 07.30-15.30 og arbejder hver fjerde weekend.

Ved tilbud om ansættelse indhenter vi straffe- og børneattest. Løn efter overenskomst og principperne vedrørende lokal løndannelse. Vi venter gerne på de rette kandidater.

Spørgsmål
Hvis du har lyst til at blive en del af os, så send dit cv og selvfølgelig en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du gerne vil arbejde i Den Sociale Hjemmepleje. Hvis du vil vide mere om jobbet, eller har lyst til at komme på besøg til en kop kaffe og en rundvisning, så kontakt os endelig:

 • rekrutteringskonsulent Winnie Sterndorff på 2153 4472
 • Crista Ejstrup på 3069 7276 (Enghavevej), dagvagt
 • Ellen-Margrethe Lihn på 2116 8492 (Vibevej), dagvagt

Søg via linket senest fredag den 29. september 2023
Vi holder samtaler løbende.