Svane Pleje Kolding søger ressource koordinator

fuldtid
Svane Pleje Kolding søger ressource koordinator
 • Svane Pleje, Syd ApS
 • Platinvej 26G, 6000 Kolding

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller har du mange års erfaring og motiveres du af at bruge alle dine faglige kompetencer og indgå i et tæt samarbejde med engagerede kollegaer, der dagligt arbejder for at skabe den bedste hverdag for vores borgere i hjemmeplejen? Er du skarp til planlægning af kørelister, i stand til at kigge ydelser igennem og følge op på visiteringer?

Med andre ord; Er du NEXUS haj og har du indsigt i sygepleje indsatser, gerne kendskab til Kolding Kommunes forløbsmodel.

Så har du mulighed for at bringe alle dine faglige kompetencer i spil i jobbet som ressource koordinator/planlægger i vores afdeling i Kolding.

Hos Svane Pleje gør vi alt for at skabe de bedste rammer for vores borgere. Vi har gennem den seneste tid påbegyndt en kulturskabelse, der sætter rammerne for den retning, vi ønsker at gå som organisation.

Som ressourcekoordinator/planlægger får du ansvaret for at understøtte afdelingens faglige udvikling, og du får en vigtig rolle i at understøtte og vejlede medarbejdere i deres daglige funktion.

Rollen som ressourcekoordinator/planlægger er en stilling med en kombination af besøg ude hos borgerne som SSA og tid som ressource koordinator på vores kontor i Kolding. Her vil du få et tæt samarbejde med din afdelingsleder og planlæggeren. Deltagelse i teams og planlagt tid til kollegial sparring og borgergennemgange er nogle af de aktiviteter i hverdagen, som vi ønsker du tager styring og ansvar for – og du vil herigennem kunne præge afdelingen med dine initiativer og faglighed.

Som ressourcekoordinator/planlægger er dit primære ansvar at varetage borgerbesøg, og indberette og fagligt argumentere for tilpasninger af ydelser til visitationen af borgerne. Arbejdstiden er primært i hverdagene fra 7 til 15 med en bagvagtsfunktion hver anden weekend.

Opgaverne som social- og sundhedsassistent er mangeartede, men overordnet kan nævnes:

 • Samarbejde med borgere, kollegaer og eksterne kommunale samarbejdspartner 
 • Dokumentation i omsorgssystemet KMD-NEXUS
 • Tilrette den daglige planlægning ud fra din viden om borgerne og behov for faglige kompetencer

Opgaverne som ressource koordinator/planlægger er mangeartede, men overordnet kan nævnes:

 • Planlægning af ruter og udarbejdelse og sikring af at de daglige digitale kørelister ligger tilgængeligt for medarbejderne, så der sikres kontinuitet og kvalitet for borgerne
 • Sikre at arbejdsopgaver fordeles mellem personalet med rette faglige kompetencer - og medvirke i prioriteringen og tildeling af borgere/opgaver ved sygdom efter rette kompetencer. Herunder ajourføring af disponeringen dagligt og indberette afvigelser i forhold til det planlagte
 • Bestilling af APV-hjælpemidler i samarbejde med forflytningsvejleder
 • Oplæring af nye medarbejdere
 • Indberette og fagligt argumentere for tilpasninger til visitationen af borgerne
 • Administrative opgaver såsom at tage telefonen og køre ud på besøg

Du bliver en del af vores afdeling i Kolding, der huser en hjemmeplejegruppe bestående af medarbejdere fordelt mellem social- og sundhedshjælpere og afløsere. Vi er organiseret i teams med ugentlige teammøder, der har til øje at holde fokus på faglig refleksion og læring. Vi arbejder rehabiliterende med borgeren i centrum og fokus på at give den enkelte borger mulighed for at leve et værdigt liv med trivsel og livsglæde.

Vil du med på holdet?

Vi søger dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og som allerede har kendskab til hjemmeplejen. Det er derudover en fordel med kendskab til omsorgssystemet KMD-NEXUS og erfaring med planlægning.

Som person er du lærings- og procesorienteret og er i stand til at sætte processer i gang, der kan understøtte læring og udvikling i afdelingen. Du får ting til at ske med baggrund i din gennemslagskraft og kan med dine tillidsvækkende og relationelle kompetencer samarbejde med alle slags mennesker og professioner - og derigennem medvirke til et godt arbejdsmiljø.

Vi forestiller os derudover, at:

 • Du har et kæmpe omsorgsgen og kan lide at arbejde med mennesker
 • Du evner at navigere mellem fokus på borgerperspektiv og fokus på det faglige perspektiv
 • Du udviser fleksibilitet i forhold til opgaveløsning
 • Du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer og anvender en god og anerkendende kommunikation
 • Du har en faglig stærk profil

Vi kan tilbyde:

 • En fast stilling på mellem 35 til 37 timer
 • Medindflydelse på dine arbejdstider og fleksibilitet
 • Stor frihed under ansvar
 • En lydhør ledelse, der forstår at den enkelte medarbejder er en stærk ressource og som ønsker at imødekomme medarbejdernes ønsker og behov

Har vi din interesse? 

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt og opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til samtaler. Vi glæder os meget til at modtage dit opkald og ansøgning.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker stillingsopslaget uddybet, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Sif Larsen på telefon 2880 6962 ml. kl. 8.00-14.00 eller på e-mailadressen; ssl@svanepleje.dk

Løn efter kvalifikationer.

Log ind