Strategisk Global Kategori Manager

fuldtid
Strategisk Global Kategori Manager
 • ABENA A/S
 • Egelund 35, 6200 Aabenraa

Som Global Kategoriansvarlig for ”Protective Wear” bliver du en del af ledelsesteamet i Global Supply, hvor der er fem andre Globale Kategoriansvarlige i ABENA organisationen Global Supply.

Du bliver del af en afdeling, hvor produktfokus er øverst på dagsordenen. I din hverdag vil du arbejde med internationale partnere, delvist med ABENAs egne virksomheder, men også med vores eksterne leverandører fra hele verden. Derfor værdsættes gode kommunikations- og samarbejdsevner højt.

Hvorfor skal du søge denne stilling?:

 • Strategisk udviklingsfokus: Du vil være en central del af vores indsats for at udvikle og løfte vores ”Protective Wear” kategori til et strategisk niveau. Hos os får du mulighed for at være med til at forme og implementere innovative strategier, der vil definere fremtidens standarder i branchen.
 • En spændende mulighed for at arbejde i en global virksomhed, der prioriterer innovation og bæredygtighed.

Ansvarsområder:

Som Global Kategoriansvarlig for ”Protective Wear” vil du have ansvaret for at lede og drive strategiske indkøbsaktiviteter på tværs af vores globale forsyningskæde. Du får ledelsesansvaret for 4 medarbejdere som er ansat som henholdsvis product manager, product specialister og indkøbskoordinator. Derudover har du ansvaret for sikre et godt samarbejde med afdelinger som Legal, Compliance og en række salgsselskaber.

Din arbejdshverdag vil bestå af:

 • Kategoristyring: Udvikle og implementere kategoristrategien, der optimerer omkostninger, sikrer leveringssikkerhed og understøtter ABENAs mål.
 • Leverandørstyring: Etablere og vedligeholde langsigtede relationer med globale leverandører. Forhandle kontrakter og prisaftaler, sikre overholdelse af kvalitetsstandarder og leveringstidslinjer samt identificere muligheder for leverandørsamarbejde og optimering af forsyningskæden.
 • Indkøbsstrategi: Udvikle og implementere effektive indkøbsstrategier, der tager højde for markedstendenser, risici og muligheder. Identificere besparelsesmuligheder, drive kontinuerlige forbedringer og minimere driftsomkostninger på tværs af kategorierne.
 • Risikostyring: Identificere potentielle risici i forsyningskæden og implementere passende risikostyringsstrategier. Sikre kontinuitet i leverancer og håndtere eventuelle kritiske situationer eller nødsituationer effektivt.
 • Dataanalyse og rapportering: Anvende dataanalyseværktøjer og -metoder til at generere indsigt og informere beslutningsprocesser. Udarbejde og præsentere regelmæssige rapporter om performance, omkostninger, kvalitet og andre relevante nøgletal.

Kvalifikationer:

 • Du har erfaring inden for kategoristyring og/eller strategisk indkøb.
 • Du tager ansvar, har evnen til at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger i en omskiftelig hverdag.
 • Du trives med at opbygge relationer med både kolleger og forretningspartnere.
 • Du er vant til at begå dig i et internationalt arbejdsmiljø og bruge engelsk i din hverdag.
 • En sundhedsfaglig baggrund eller erfaring inden for sundhedssektoren er en fordel.

Log ind