Stabsofficer (M321) til Planlægningssektionen i Søværnskommandoen

fuldtid
Stabsofficer (M321) til Planlægningssektionen i Søværnskommandoen
  • Flyvestation Karup
  • Herningvej , Kølvrå 30, 7470 Karup J
Har du mod og lyst på at få indflydelse på søværnets styrkeproduktion, udvikling og indsættelse i internationale øvelser, så har vi den perfekte stilling til dig

Om os

Planlægningssektionen i Søværnskommandoen opererer ud fra Karup.

Sektionen består af en chef, næstkommanderende, og 9 stabsofficerer.

Vi er overordnet ansvarlig for udarbejdelsen af det operative planlægningsgrundlag for søværnets styrkeproduktion relateret til internationale indsættelser, beredskaber, deployeringer, herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policymæssigt, styrkeproduktionsmæssigt og udviklingsmæssigt perspektiv. Dette gør vi I tæt samarbejde med Operationssektionen samt SVK øvrige sektioner og myndigheder.

Ligeledes er vi Søværnets kompetencecenter for maritimt sikkerhedssamarbejde og maritime stabiliseringsindsatser/maritim kapacitetsopbygning.


Om stillingen

Stillingen der er til besættelse, er en kaptajnløjtnant stilling (M321) med fokus på øvelser for hele søværnet.

Dine opgaver vil blandt andet kunne være:
• SVK repræsentant i arbejdsgrupper (EB/EG/ET) for koordinering og planlægning af Søværnets enheder i internationale øvelser.
• Fastsættelse af krav for Søværnets enheders deltagelse i internationale øvelser.
• Bidrage til planlægning af træning og øvelser
• Deltagelse i planlægningskonferencer
• Koordinere indhentning og registrering af Lessons Learned/Lessons Identified (LI/LL)

Der kan forventes nogen rejseaktivitet i stillingen.

Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.


Om dig

Du er kaptajnløjtnant eller en erfaren premierløjtnant med gode analytiske evner, der er klar til udnævnelse. Alternativt vil du blive ansat på uddannelsesaftale inden udnævnelse.

Du kan formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale. Det er afgørende, at du behersker engelsk såvel skriftligt, som mundtligt, da en del planlægning og mødedeltagelse finder sted på engelsk.

Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer, og du synes, at det er spændende at arbejde med styrkeproduktion, styrkeudvikling og eksterne samarbejdspartnere.

Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hektiske hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra operativ planlægning og tjeneste som stabsofficer.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OK Michael Søholt Madsen Søveærnskommandoens Øvelses-element Tlf: 5148 1091 FKO-SV-PE01@mil.dk


Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"SØVÆRNSKOMMANDOEN - Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
"