Specialuddannede intensivsygeplejersker til Sjællands Universitetshospital Køge eller Roskilde

fuldtid
Specialuddannede intensivsygeplejersker til Sjællands Universitetshospital Køge eller Roskilde
 • Region Sjælland
 • Alleen 15, 4180 Sorø

Har du lyst til at være en del af et hastigt voksende intensivafsnit i Danmarks 5. og nyeste Universitetshospital?

I afdelingen arbejder vi målrettet med faglig udvikling og vedligeholdelse af intensive kompetencer.

Anæstesiologisk Afdeling har intensive afsnit i både SUH, Køge og Roskilde. Nærværende specialuddannede intensivsygeplejersker er til stillinger i Intensiv Køge eller I12 i Roskilde.

Vi arbejder med fokus på at patienten altid får den bedst tænkelige pleje og behandling. Vi sikrer dette blandt andet gennem tværfaglige teams, fast undervisning og tværfaglige konferencer i hverdagen.

Årligt har vi en teoretisk undervisningsdag for specialuddannede sygeplejersker.

I 2023 har vi simulationstræning for specialuddannede sygeplejersker.

Karrierevej for specialuddannede sygeplejersker inden for undervisning, udvikling og ledelse.

I dag har vi 6 intensive behandlingspladser i Roskilde og 9 intensiv behandlingspladser i Køge. Når Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge er færdigbygget i 2025, vil der være 32 intensive sengepladser, og alle specialer vil være på Sjællands Universitetshospital, når vi rykker sammen på Køge matriklen i slutningen af 2025. Der venter os mange nye og spændende opgaver i den sammenhæng.

Vi tilbyder

 • Et personale, der er fagligt stolte og engagerede i både faget og hinanden
 • Grundig oplæring i stillingens opgaver
 • Et miljø, hvor fagligheden og det kollegiale samvær spiller en stor rolle, og hvor et tæt samarbejde såvel monofagligt som tværfagligt vægtes højt.
 • En arbejdsplads, der prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt - også i det daglige
 • Synlig og dialogbaseret ledelse
 • Mulighed for 2-holds skift (enten dag + aften eller dag + nat)
 • Mulighed for at arbejde hver 2. weekend i 8 timers vagter, hver 3. weekend i 8- eller 12 timers vagt, eller hver 4. weekend i 12 timers vagt
 • Årlige temadage i intensivbehandling for intensisygeplejerskerne for at styrke fagligheden

Vi lægger vægt på en positiv ånd, gode grin, og ikke mindst høj faglighed og udvikliing, samt en åben dialog.

Du er

 • Specialuddannet intensivsygeplejerske
 • Glad for at arbejde i et godt arbejdsmiljø i et til tider højt tempo
 • Interesseret i at være medspiller i processen til et stort intensivafsnit
 • Indstillet på at arbejde i skiftende vagter

Afsnittets ledelse består af Oversygeplejersken og den Ledende overlæge i tæt samarbejde med souscheferne. Herudover har vi en klinisk sygeplejespecialist samt en uddannelsesansvarlig sygeplejerske ansat i afdelingen.

Afdelingen omfatter desuden Anæstesi, Operation, Opvågning, Sterilcentral, Dagkirurgi, Simulationsenhed og Tværfagligt Smertecenter.

Du kan søge stillingen ved at trykke på "Søg jobbet" nederst i annoncen.

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, kan du kontakte Oversygeplejerske Stine Holm Flindt, telefon 47 32 50 63 sflin@regionsjaelland.dk

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Tiltrædelse efter aftale

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her