Socialfaglig medarbejder søges til døgntilbuddet Vesterbo

fuldtid
Socialfaglig medarbejder søges til døgntilbuddet Vesterbo
 • Silkeborg Kommune
 • Vestergade, 144 1, 8600 Silkeborg

Ønsker du at blive en del af døgntilbuddet Vesterbo og arbejde med de skønneste borgere og kolleger, så har du muligheden nu. 

Vi arbejder tværfagligt på Vesterbo, så vi sikrer helheden omkring den enkelte beboer – derfor søger vi specifikt en medarbejder som har et særligt engagement og et drive for arbejdet med lige præcis vores målgruppe i denne ansættelse.

Stillingen er på 30-37 timer og ønskes besat pr. 1. juli 2024 eller hurtigst muligt. 

Som vores nye kollega arbejder du teambaseret ud fra en vagtplan på 6 ugers rul ad gangen, hvor vagterne ligger fordelt mellem kl. 7.00 til 23.00 alle ugens dage samt hver 3. weekend. 

Lidt om Vesterbo 
Botilbuddet Vesterbo er tilbud til voksne i alderen 18-45 år. Vi er fordelt på to teams, som arbejder med borgere, der har udfordringer inden for handicap, udviklingshæmning, autismespektrum-, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. 

Borgerne på Vesterbo har forskellige støttebehov, som tilrettelægges gennem tværfaglige indsatser med udgangspunkt i selv-og medbestemmelse, struktur, tryghed og omsorg – både i forhold til kommunikation, sociale relationer, praktiske opgaver, egen omsorg mm. Vores mål er altid at understøtte borgerne bedst mulig i at mestre eget liv så selvstændigt som muligt. 

Hvordan arbejder vi?
I Socialafdelingen har vi fokus på at tilpasse indsatsen til den enkelte borger ud fra en rehabiliterende- og recovery orienteret tilgang.

På Vesterbo har vi stort fokus på det relations skabende arbejde, hvor borgernes trivsel og ønsker for det gode liv er essentiel. Vi arbejder ud fra en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, hvor vi anvender KRAP som socialfagligt metode.

Borgerne på Vesterbo er alle fysiske selvhjulpne og har derfor begrænset behov for fysisk støtte. Deres behov er individuelle og støtten tilrettelægges gennem tværfaglige indsatser – og kan centrere sig om både kommunikation, sociale relationer, praktiske opgaver, egen omsorg mm. Vi arbejder systematisk med faglig dokumentation samt en struktureret tilgang til medicinhåndtering og sikring af borgernes individuelle behov.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor:

 • Vi sammen har fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for både borgerne og hinanden
 • En arbejdsplads hvor der er fokus på at højne det social-og sundhedsfaglige niveau i det tværfaglige samarbejde
 • Vi er i rivende udvikling, og hvor der er rig mulighed for at være aktiv bidragende i processen
 • Vi har fokus på kerneopgaven, så den enkelte borger får de bedste betingelser for at mestre eget liv så selvstændigt som muligt
 • Vi har et tæt samarbejde med borgernes pårørende, værger, dagsbeskæftigelse og samarbejdspartnere
 • Du hver dag møder ind til fantastiske kolleger og skønne borgere, og hvor vi værdsætter høj faglighed og god trivsel for alle
 • Vi har et stort fokus på arbejdsmiljøet og det gode kollegiale samarbejde på tværs
 • Vi arbejder på at udvikle alternative læringsmodeller ud fra et systemisk mindset som supplement til supervision og traditionel undervisning 

Vores ønsker til dig
Vi søger en kollega, der:

 • Har lyst til at videreudvikle Vesterbo sammen med os
 • Prioriterer en høj faglig indsats og kan varetage dokumentation på et højt niveau
 • Har stort fagligt overblik og god til at strukturere sine arbejdsopgaver
 • Kan se muligheder fremfor begrænsninger og kan fokusere på ressourcer og dets betydning for mulige løsninger
 • Er loyal overfor de værdier og det afsæt, vi som tilbud, sektion og kommune arbejder ud fra
 • Er stærk i relationer og i kommunikationen med mennesker og kan indgå tålmodigt og ydmygt i samarbejdet med og omkring borgerne
 • Vægter- og kan bidrage til det gode samarbejde på Vesterbo, da det gode arbejdsmiljø betyder meget for os
 • Kan bevare roen og overblikket i en presset situation ud fra en konfliktnedtrappende tilgang
 • Har lyst til at arbejde i et team med balance mellem fælles opgaver og egne ansvarsområder
 • Vægter tværfagligt samarbejde, samt kan reflektere over egen praksis
 • Har kørekort

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Maja Bollerup på tlf. 24 91 81 59 eller faglig koordinator Nina Hein Røn på tlf. 22 28 83 91 (send sms først) mellem 8-12 på hverdage.
 
Vi indkalder kandidater til samtaler løbende, og afslutter processen, når den rette er fundet.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere. 

Vi indhenter offentlig straffeattest på den person, vi ønsker at ansætte.
 

Log ind