Social- og sundhedshjælperelever med start på hold april 2024

fuldtid
Social- og sundhedshjælperelever med start på hold april 2024
  • Gentofte Kommune
  • Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Bliv social- og sundhedshjælperelev i Gentofte Kommune på hold april 2024

Vil du gerne yde professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område, så er uddannelsen som social- og sundhedshjælperelev lige noget for dig.

Som social- og sundhedshjælperelev i Gentofte Kommune arbejder du tværprofessionelt, og din hverdag vil være fyldt med interessante og udfordrende opgaver inden for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Træning og aktiviteter indgår også som en del af arbejdet i samarbejde med borgeren.

Uddannelsen
Uddannelsen varer 14 måneder i alt, og der er fokus på både teori (17 uger) og praksis (43 uger). Teoriforløbene foregår på SOSU H i Gladsaxe, Herlev eller Brøndby, mens praktikforløbene foregår i Gentofte Kommunes hjemmepleje eller plejeboliger.

Løn- og ansættelsesforhold
Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer om ugen, og ansættelsen er tidsbegrænset, hvilket betyder, at du er ansat så længe, som uddannelsen varer. Du får løn under både teori- og praktikperioderne.

Ansøgningsskema og dokumentation
Du søger stillingen online ved at klikke på 'Gå til ansøgningsformular' øverst til venstre på denne side. Ansøgningsskemaet (som kan hentes her) skal udfyldes og uploades i feltet ’Ansøgning’, når du søger stillingen.

Ansøgningsfrist er den 18. februar 2024. Bemærk at vi ansætter løbende.

Husk også at vedlægge relevant dokumentation:

  • 9. og 10. klasses afgangsbevis samt dokumentation for øvrig skoleuddannelse gennemført efter 9. klasse
  • Personlig uddannelsesplan
  • Evt. grundforløbsbevis for grundforløb 2
  • Dokumentation for arbejdserfaring inden for sundhed og omsorg.

En ansættelse i Gentofte Kommune er betinget af, at du giver samtykke til indhentning af offentlig straffeattest, og at denne er tilfredsstillende og derudover, at du kan optages på skolen. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du også kunne fremvise gældende opholds- og arbejdstilladelse.

Yderligere information
Du kan læse mere om uddannelsen og adgangskrav på vores hjemmeside ved at klikke her.

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Gentofte Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.