Social- og sundhedselever til Syddjurs Kommune

fuldtid
Social- og sundhedselever til Syddjurs Kommune
 • Koordination af uddannelse ældreområdet
 • Skolevej 19 1, 8544 Mørke
Social- og sundhedselever til Syddjurs Kommune
Kan du lide at samarbejde med andre og tage ansvar? Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, der har brug for praktisk hjælp, sygepleje og omsorg? Med en social- og sundhedsuddannelse sikrer du et fremtidigt arbejdsliv med mening og muligheder.

Om dig:

Du trives med udvikling, vejledning og læring.

Du har en positiv indstilling til andre mennesker, og evner at indgå i et konstruktivt samarbejde.

Det falder dig naturligt at reflektere åbent over din faglige og personlige udvikling.

Vi tilbyder:
 • Tværfagligt samarbejde: I Syddjurs Kommune arbejder i tværfaglige teams. Vi vil nemlig gerne sikre, at både vores borgere – og vi selv møder de samme mennesker igen og igen. Derfor tilrettelægger vi selv vores arbejde i fællesskab. Det giver også en rigtig god relation og tryghed til hinanden for begge parter.
 • Professionelle og engagererede praktikvejledere og kolleger: I Syddjurs Kommune samarbejder vi om, at du under dit praktikforløb modtager velkvalificeret vejledning og udvikler de nødvendige kompetencer.
 • Et spændende uddannelsesforløb: I Syddjurs Kommune kobler vi teori og praksis. For her kombinerer vi skolebænken med den virkelige verden. Vi støtter også op om muligheden for praktik i udlandet.
 • Gode muligheder for job efter endt uddannelse: Der er brug for dig! Herudover er der mulighed for mange forskellige jobmuligheder efter endt uddannelse.
Syddjurs Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, uanset hvor, du går i skole: Aarhus, Randers eller Grenå. Praktikstederne i løbet af din uddannelse er placeret forskellige steder i Kommunen. Du har mulighed for at komme i praktik i hjemmeplejen, på vores plejecentre eller på socialområdet.

Syddjurs Kommune tilbyder elevstillinger på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og EUX Velfærd.

Hvis du ikke allerede har bestået Grundforløb 2 (GF2), skal du starte din uddannelser der. Herefter har du muligheden for at fortsætte din uddannelse til enten social- og sundhedshjælper (SSH) eller social- og sundhedsassistent (SSA).

Hvis du allerede har en uddannelse som SSH, og ønsker at videreuddanne dig til SSA, skal du søge direkte på hovedforløbet.

Links til skole og optagelsesfrister:

Randers Social- og Sundhedsskole (Også Grenå-afdeling): Tag en sundhedsfaglig eller pædagogisk erhvervsuddannelse (sosuranders.dk)

SOSU Østjylland: SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet (sosuoj.dk)

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være elev i Sundhed og Ældre, kan du besøge vores hjemmeside Uddannelse indenfor sundhed og omsorg

Løn og ansættelsesvilkår

Din ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, hvor du primært vil arbejde i dagvagter på hverdage. Enkelte weekendvagter og aftenvagter kan forekomme, jf. FOA´s overenskomst for sosu-elever.

Du har mulighed for at søge elev- eller voksenelevløn under hele uddannelsen afhængig af relevant erfaring og/eller alder (+ 25 år). Kriterier for voksenelevløn til social- og sundhedsuddannelserne er udarbejdet på baggrund af aftale indgået mellem KL og FOA den. 18. december 2007.

Du skal vedhæfte følgende til din ansøgning:
 • Din motiverede ansøgning. (Beskriv hvorfor du søger ind på uddannelsen, hvad dit mål med uddannelsen er og hvordan dine erfaringer kan gavne dig i uddannelsesforløbet).
 • Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter, samt eventuelt GF2 bevis
 • CV
 • Evt. dokumentation og referencer fra tidligere erhvervserfaring
 • Arbejds- og opholdstilladelse eller seneste bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold. (Gælder ikke danske statsborgere).

Du skal søge mindst 4 uger før opstart på hovedforløb, hvis du vil være sikker på at få en uddannelsesaftale.

Ansøgningsfrist den 5. maj 2024

Vi afholder løbende samtaler.

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelseskoordinator Julie Duval Jensen på 20 53 22 29 (Send gerne en sms)

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.