Social- og sundhedsassistent - Grejsdalen 16,2, Nyborg

fuldtid
Social- og sundhedsassistent - Grejsdalen 16,2, Nyborg
 • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
 • Skaboeshusevej 92, 5800 Nyborg

Opslaget er forlænget for at udvide ansøgerfeltet.

Er du SSA og vil du gerne arbejde sammen med pædagoger og omsorgsmedhjælpere på et §108 bosted. Vil du samme med afdelingens sygeplejeske have overblik over vores borgeres sundhed og deres somatiske og psykiske trivsel, så søger vi en SSA 30-37 timer om ugen, med interesse for mennesker med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Hvem bor her?

Grejsdalen 16 hus 2 i centrum af Nyborg, er et §108 botilbud for 8 udviklingshæmmede borgere. Flere af borgerne har autismespektrum-forstyrrelser og socialpsykiatriske problemstillinger. Enkelte borgere bruger i nogle situationer udadreagerende adfærd som kommunikationsform. Hos 2 borgere arbejder vi i 4 timers moduler, da der er behov for en ekstraordinær mental tilstedeværelse. Borgerne bor i rækkehus lignende boliger, der blev bygget for 10 år siden og alle borgere er mobile og får kun lidt støtte til personlig pleje. De har håb, ønsker og drømme for deres liv og sammen med personalet får de støtte til et indholdsrigt liv, med fokus på tryghed, med- og selv bestemmelse.

Hvad har borgerne behov for?

Borgernes behov for støtte varierer, fra let verbal støtte omkring måltider og personlig hygiejne til 1:1-støtte alle døgnets vågne timer. Borgerne kan have brug for at låne dit nervesystem, så de selv kan blive beroliget, hvis verden syntes uforståelig. De har brug for du har overblik over deres liv, socialt som praktisk.

Hvem søger vi?

Vi søger dig, der har en fagprofessionel tilgang og har blik for at være ressource fokuseret. Vi har brug for dig, der besidder dette ekstra overskud og nærvær, selv når det bliver svært. Dig der ved, at du kan lykkedes, og støtte borgerne til bedre trivsel, når du arbejder fagprofessionelt målrettet og nærværende. Vi søger dig der ved, hvor vigtigt det er for borgerne, at du er tydelig i din kommunikation og bevidst om din relation.

Hvad kan du forvente?

Vi vægter arbejdsmiljø, faglighed og sikkerhed højt. Flere gange om året afholdes supervision med eksterne supervisor hvor hele personalegruppen deltager. Vi arbejder også ud fra KRAP -og bruger dette både i arbejdet med borgernes ressourcer, men også omkring arbejdsmiljø. Du vil inden for de første 3 år, få kursus i KRAP, hvis ikke du allerede har det. Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet kl. 7.30-22 (dag eller aftenvagt) samt hver anden weekend.

Du vil som SSA indgå i normeringen omkring borgeren og der vil være afsat tid til administrativt arbejde. Du skal samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper/ansatte, ift løsning af dagens opgaver og vil have et mere intens samarbejde med afdelingens sygeplejeske.

Dine ansvars områder vil blive:

 • Medicinhåndtering, dispencering, fmk opdatering ect.
 • Implementering af sundhedsfaglige indsatser.
 • Oplæring og uddelegering af sundhedsfaglige opgaver til pædagogisk personale.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglige opgaver på afdelingsniveau i forhold til borgernes somatiske og psykiatriske problemstillinger, herunder samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom lægekontakt, psykiaterkontakt etc.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglig dokumentation, herunder korrekt medicinhåndtering, UTH, både internt og ved sektorovergange samt dokumentation i Nexus.
 • Social- og sundhedsassistenter deltager også i den alm pleje og omsorg for borgerne.
 • Alt ovenstående i samarbejde med sygeplejeske

Vi forventer at du:

 • Har interesse i og lyst til at lære om den pædagogik vi omgiver vores borgere med.
 • Har lyst til at arbejde anerkendende og understøttende i forhold til borgernes ønsker, behov og ressourcer.
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger, kollegaer og pårørende.
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering.
 • Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling.
 • Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform.
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent
 • Trives med at arbejde i krydsfeltet mellem mange samarbejdspartnere
 • Vi arbejder i nexus, og du skal have lysten til at arbejde med systematisk dokumentering og oplæring heri, når du ser det er påkrævet.

Vi kan tilbyde dig:

 • At blive en del af en tværfaglig afdeling.
 • Som SSA bliver du en del af et internt sundhedsteam, bestående af andre social- og sundhedsassistenter og sygeplejeske.
 • En unik mulighed for at fordybe dig i en afgrænset borgergruppe. Vores borgere bor som oftest hos os hele livet.
 • Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder
 • Supervision med ekstern supervisor
 • Gode muligheder for faglig udvikling og indflydelse
 • 8 fantastiske borgere med hver deres store personlighed.
 • Et bredt fagligt fællesskab, hvor der er plads til at være nysgerrig og undrende, grin og højt til loftet, faglig og reflekterende samtaler.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt

Yderligere spørgsmål rettes til Afdelingsleder Susanne Olesen på 6161 3024

Sidste ansøgningsfrist d. 12.05.24